Een inspirerende leider kent zichzelf

Een inspirerende leider kent zichzelf

Auteur: Liz la Force | 14-01-2009

In deze tijd van onzekerheid en financiële onrust worden we steeds meer teruggeworpen op onze eigen verantwoordelijkheden. Daaraan verbonden is de vraag wat onze kernwaarden zijn en in hoeverre we deze waarden naleven. Veel mensen zijn opgeslokt door de snelheid van deze tijd en de verplichtingen die werk en/of gezin met zich meedragen. Hierdoor zijn zij verwijderd geraakt van hun kernwaarden. Er zijn maar weinig leiders die nog trouw zijn aan deze waarden. Laat staan organisaties.

Toch zijn het deze leiders en organisaties die we hoog in het vaandel hebben staan. Het zijn deze leiders die we als inspirerend en charismatisch ervaren. Een voorbeeld voor anderen. Een organisatie of leider die weet wie hij is en daar ook voor durft te gaan staan, dwingt respect af. Hij trekt mensen als vanzelf naar zich toe. Ze weten immers wat ze aan hem hebben en kunnen zich met hem verbinden vanuit deze openheid en vertrouwen.

Kernwaarden als marketing tool
Een geweldig management en marketing tool die vaak nog onderschat wordt en waar nog te weinig aandacht aan wordt gegeven. Het is ook een tool die om lef (wat overigens leven vanuit het hart betekent in het hebreeuws) en doorzettingsvermogen vraagt. Hoe komt een leider en/of organisatie weer terug bij zijn kernwaarden? Daarvoor dient hij zichzelf weer te herwaarderen. Wat vindt hij van waarde? Wat zijn de kernwaarden waar zijn organisatie voor staat en sluiten die aan bij zijn waarden? Worden deze waarden nageleefd in de dienstverlening, producten en service die geleverd worden? Zijn de werknemers op de hoogte van de kernwaarden en zijn deze in overeenstemming met hun eigen kernwaarden? Dit laatste zorgt er immers voor dat de medewerker(s) ook daadwerkelijk met zin en motivatie hun werk doen.

Vijfwaarden-model
Het vijfwaarden-model geeft een duidelijk handvat bij het herwaarderen van onszelf en onze organisatie. De kernwaarden waaruit het model bestaat, zijn liefde, vrede, waarheid, integriteit en geweldloosheid. Deze waarden zijn universeel en onafhankelijk van religieuze, maatschappelijke en culturele achtergronden. De kernwaarden worden in het model weer verder ingedeeld in zogeheten subwaarden. Hierbij kunt u denken aan subwaarden zoals, samenwerking, vertrouwen, orde, zakelijkheid, vriendschap, geluk, behulpzaamheid etc. De kernwaarde liefde verbindt alle kernwaarden met elkaar.

Waarheid
Waarheid staat voor liefde in woord en gedachte. Hoe verloopt de communicatie in mijn organisatie? Is er sprake van open communicatie? Deel ik belangrijk informatie met mijn medewerkers of blijft deze voorbehouden aan directie en stafleden? Wat zijn de overtuigingen die ons nog beperken bij het nastreven van onze doelen?

Integriteit
Integriteit staat voor liefde in gedrag. Doen we wat we zeggen? Hoe authentiek zijn we? Komen onze waarden tot uitdrukking in ons gedrag of blijft het bij mooie praatjes?

Vrede
Vrede staat daarbij voor liefde in emoties. Hoe beheers ik mijn emoties, zodat ik geen schade toebreng tot mijn omgeving. Hoe creëer ik innerlijke rust. Hoe ga ik als organisatie om met emoties? Besteed ik als organisatie tijd en aandacht aan ontspanning op de werkvloer? Realiseer ik me hoe effectiever en productiever ik kan werken wanneer mijn emoties beheers?

Geweldloosheid
En ten slotte geweldloosheid dat staat voor liefde in begrip. Hoe kunnen wij tot een optimale samenwerking komen waarbij er sprake is van acceptatie en begrip van elkaar's sterke en zwakke kanten? Hoe gaan wij om met onze omgeving? Doen we aan maatschappelijk verantwoord ondernemen? Zijn we ons bewust van de wederzijdse afhankelijk die er bestaat tussen onze organisatie en haar omgeving, onze organisatie en haar werknemers?

Eigen waarden
Door deze vragen te gaan beantwoorden kun je als organisatie en als mens nagaan of je naar je (eigen) waarden leeft en werkt. Is dit niet het geval dan is het wellicht de hoogste tijd voor herwaardering van je leven en werk. Gedurende zekere en onzekere periodes in de geschiedenis, zijn de bovenstaande kernwaarden blijven bestaan. Het zijn deze waarden die ons verbinden met de essentie van ons leven en ons werk en niet in de laatste plaats met elkaar. Het zijn deze kernwaarden die ons mens(elijk) maken en waar we naar blijven verlangen ongeacht rijkdom en status.

Succesvol, authentiek en krachtig
Ervaring heeft geleerd dat organisaties en mensen die zich weer hebben verbonden met hun kernwaarden succesvoller, authentieker en krachtiger zijn. Zij weten wie zij zijn, waar zij voor staan, wat zij willen en hebben een helder beeld hoe zij daar kunnen komen. Zij zien in dat hun (werk)omgeving niet statisch is maar een dynamisch organisch geheel, waar zij op in kunnen spelen vanuit hun zelfkennis en kracht. Kortom het zijn winners, in de breedste zin van het woord. Winners die het belang van het geheel boven het eigenbelang stellen en bereid zijn daarvoor te groeien in zelfbewustzijn. Het waardenmodel kan hierbij helpen. Het programma is een simpele en gestructureerde methode om positieve waarden te ontwikkelen binnen organisaties en haar medewerkers. Het model is geïnspireerd op het menselijke waardeprogramma van Sri Sathya Sai.

Lees ook:
> Sporters aan de macht
> Managers kunnen van golfers leren
> Vier geboden van leiderschap
> Emoties bepalen effectiviteit leiderschap
> Waarin onderscheiden leiders zich?

Management Scope Rankings

Bekijk hier alle rankings die Management Scope jaarlijks samenstelt.

Management Scope

Geïntereseerd in Management Scope?

Maak kennis met het magazine via een proefabonnement: 3 edities voor €18,- of 6 edities voor €36,-

Vraag een proefabonnement aan

Meer opinie

scopist_posts/originals/modern-governance06v.jpg

Tijd voor moderne governance: van data naar inzicht

Digitalisering blijft in bedrijven nog te vaak steken bij het productieproces. Hoogste tijd om ook de strategische besluitvorming hierbij te betrekken. Een proces waarin volgens Jesse Thiel, country manager Benelux & Austria van Diligent, een proactieve rol voor de company secretary is weggelegd: ‘Hij of zij kan de sleutel zijn tot het succes van morgen.’

lees artikel
scopist_posts/originals/Column-Doppen0619k.jpg

Mooier zonder das

Wat hebben we toch tegen de das? Het woord stropdas gebruiken we al een tijdje niet meer, dat klinkt oubollig. En strop klinkt ook allesbehalve motiverend. De das is traditioneel gezien het sluitstuk van een formele uitstraling in een hiërarchische omgeving. In deze betekenis begrijp ik dat de das uit onze maatschappij geëvolueerd wordt. We willen meer gelijkwaardigheid op de werkvloer, niemand zegt immers nog ‘u’ tegen zijn of haar baas. 

lees artikel
scopist_posts/originals/Column-Karssing0619k.jpg

Succes als valkuil

Ceo’s worden steeds vaker weggestuurd vanwege integriteitskwesties zoals fraude, omkoping, handel met voorkennis en seksueel ongewenst gedrag, aldus de CEO Success Study van zakelijk dienstverlener PwC. Inmiddels wordt van 1 op de 20 ceo’s afscheid genomen vanwege grensoverschrijdend gedrag: dat is een wereldwijde stijging van 36 procent in de afgelopen vijf jaar. Waarom gaan ceo’s over de schreef? Is het hebzucht? Narcisme? Financiële druk? Een slecht ontwikkeld moreel kompas? Dat kan allemaal een rol spelen. Maar ook succes kan een valkuil zijn! 

lees artikel
facebook