Miljoenennota 2009: duurzaam beperkt

Miljoenennota 2009: duurzaam beperkt

Auteur: Peter van Vliet | 16-09-2008

Het venijn van de jaarlijkse miljoenennota op Prinsjesdag lijkt te zitten in wat er niet in staat en in de gehanteerde formuleringen. Er is geen logisch verband tussen individuele maatregelen en beleidsdoelen en een samenhangende visie op de toekomst ontbreekt. Wel hameren op vergroten van de arbeidsparticipatie en tegelijk de steun voor kinderopvang verminderen.


Er ligt een concreet risico in het verschiet: het gebrek aan samenhang en visie gaat ten kosten van de kansen die een ambitieus energie transitieprogramma voor het bedrijfsleven en voor de economische ontwikkeling biedt. Het energiedebat wordt doorgezet in dezelfde richting terwijl zowel ECN als het Planbureau voor de Leefomgeving helder hebben aangegeven dat de doelen niet worden gehaald bij ongewijzigd beleid. En onze investering in nieuwe ontwikkelingen blijft ook ver achter bij het buitenland. De ambitie dat Nederland in 2020 leidend wil zijn in duurzame energie wordt zo een loze opmerking.


Voordelen lokaal opwekken hernieuwbare energie
Sterk inzetten op lokaal opwekken van hernieuwbare energie leidt tot meervoudig resultaat: CO2 reductie, minder kosten voor energie-inkoop en stimulering van innovatie, bedrijvigheid en werkgelegenheid. Duitsland toonde al eerder aan dat die aanpak werkt.

Maar zelfs waar reële mogelijkheden liggen om op korte termijn aan de slag te gaan in Nederland, zoals de windparken op de Noordzee, worden willige investeerders door bureaucratisch illusionisme de grens over gejaagd. Waar blijft een vereenvoudigde regelgeving voor aanleg van schone energieprojecten?


 


Onwil om tot daadwerkelijke duurzaamheid te komen
Achter gehanteerde formuleringen en de beperktheid van doelstellingen zou je zelfs onwil kunnen vermoeden om tot daadwerkelijke duurzaamheid te komen. ‘ Het streven voor deze kabinetsperiode is om via de Stimuleringsregeling Duurzame Energie 2970 megawatt duurzame energie (indicatief) gecommitteerd te hebben.' Zo luidt een citaat uit het programma Schoon en Zuinig in de miljoenennota. Het beoogd vermogen is slechts indicatief en gecommitteerd betekent bindend voorgenomen, niet gerealiseerd en ook zonder einddatum.

Begroting ministerie VROM gehalveerd
De inzet voor zowel klimaat- als energiebeleidbedraagt niet meer dan 1 procent van de begroting. In 2011 moeten 100.000 woningen voorzien zijn van duurzame energieopwekkers. Dat is 1,4% van de totale woningvoorraad en dat is inclusief het al gerealiseerde deel. En wie de uitgavenbegroting bekijkt, constateert dat de begroting voor het ministerie van VROM naar 2013 toe wordt gehalveerd. Wie daar enige vorm van urgentie met betrekking tot een duurzame toekomst in ontdekt mag zijn vinger opsteken.


Lees ook:
> Gerrit Zalm waarschuwt voor gevolgen overheidsuitgaven
> Innovatie energie: 438 miljoen euro subsidie
> Delta: geen toestemming bouw nieuwe kerncentrale

> Bonus voor duurzaamheid

Management Scope Rankings

Bekijk hier alle rankings die Management Scope jaarlijks samenstelt.

Management Scope

Geïntereseerd in Management Scope?

Maak kennis met het magazine via een proefabonnement: 3 edities voor €18,- of 6 edities voor €36,-

Vraag een proefabonnement aan

Meer opinie

scopist_posts/originals/Essay colliers 2.jpg

Urgent: verduurzaam uw kantoor

Huurders en vastgoedeigenaren zijn zich nauwelijks bewust van de steeds strengere duurzaamheidseisen voor kantoorgebouwen. Inertie blijft niet zonder gevolgen, schrijft Jeroen Bloemers, director marketing & business development van Colliers International.

lees artikel
scopist_posts/originals/Executive-Women04v.jpg

Executive Women Event 2020: topvrouwen in het transformatietijdperk

Leiderschap ten tijde van continue verandering is uitdagend. Leiders moeten de purpose internaliseren en uitdragen en inspelen op disruptieve ontwikkelingen. ‘Vrouwen kunnen vooroplopen in het transformeren van het huidige leiderschapsparadigma.’

lees artikel
scopist_posts/originals/Essay-Van-Doorne04v.jpg

Corporates hebben wel oren naar financieĢˆle innovatie

Alternatieve financieringsvormen hebben een enorme vlucht genomen, constateert Jelmer Baukema van Van Doorne Advocaten. Ook corporates kijken met interesse naar wat alternatieve financiers te bieden hebben. Fintechbedrijven maken de dienst uit binnen deze dienstverlening. 

lees artikel
facebook