Financiële gezondheid

Financiële gezondheid 2022

De pijler: Financiële gezondheid

De maatschappelijke impact van elk bedrijf is berekend aan de hand van de scores op vijf pijlers: goed bestuur, de relatie met de buitenwereld, duurzaamheid, financiële gezondheid en werkgeverschap. Elke pijler kent een groot aantal metrics en submetrics. 

Het is voor de maatschappelijke missie belangrijk dat een onderneming toekomstbestendig is en een goede winst behaalt. Dit meten we in de pijler financiële gezondheid. Zo wordt de financiële gezondheid getoetst door te kijken naar de verhouding tussen eigen vermogen en schuld, financiële veerkracht en transparantie over belastingafdracht. De metrics in deze pijler zijn steeds meer gericht op toekomstbestendigheid en minder op winstgroei. Een belangrijke vraag blijft immers: hoeveel is genoeg? Oneindige winstgroei staat op gespannen voet met maatschappelijk verantwoord ondernemen.

facebook