Arbo Unie B.V.

Hier vindt u informatie over Arbo Unie B.V. en zijn functionarissen.

  • Stichting Arbo Unie Nederland is in 2003 opgericht
  • Stichting Arbo Unie Nederland is de enige aandeelhouder van Arbo Unie BV
  • Arbo Unie heeft 1.354 medewerkers in dienst (FTE; ultimo 2010)
  • Omzet Arbo Unie in 2010 € 150,3 miljoen. Netto resultaat Arbo Unie in 2010 3,1 miljoen negatief
  • Omzet Arbo Unie in 2009 € 159,4 miljoen. Netto resultaat Arbo Unie in 2009 7,1 miljoen negatief
  • Adres hoofdkantoor Arbo Unie: Daltonlaan 500, 3584 BK UTRECHT

Over Arbo Unie B.V.

Arbo Unie is marktleider op het gebied van arbodienstverlening. In een veranderende markt - minder verplicht af te nemen diensten en dalende verzuimen - legt Arbo Unie zich steeds meer toe als adviseur van werkgevers en werknemers bij het verbeteren van de gezondheid, veiligheid en inzetbaarheid van mensen op de werkvloer.

Naast Arbo Unie zijn 365/Arboned en MaetisArdyn andere grote spelers op de markt van arbodienstverlening.

Organisatiestructuur Arbo Unie

Arbo Unie BV is voor 100% eigendom van Stichting Arbo Unie Nederland. De Stichting Arbo Unie Nederland is in 2003 ontstaan uit een fusie van 19 regionale stichtingen. De stichting waarborgt de onafhankelijkheid van Arbo Unie BV.

Het bestuur van de stichting bestaat uit:

- De heer J. Keijzer, voorzitter
- Mevrouw mr. M.A. de Blécourt - Wouterse, secretaris
- De heer drs. C.J. van Heest, penningmeester (op voordracht van de RvC van Arbo Unie B.V.)
- Mevrouw mr. W. Sorgdrager
- De heer drs. L.R.M Hartveld (op voordracht van de RvC van Arbo Unie B.V.)

Arbo Unie BV heeft naast een tweekoppige hoofddirectie ook een separate raad van commissarissen. De commissarissen houden toezicht op de uitvoering van het beleid van de hoofddirectie van de arbodienstverlener. Daarnaast zijn de commissarissen beschikbaar voor advies. De leden van de hoofddirectie worden voorgedragen benoemd door de RvC. Ook de remuneratie van de directieleden wordt door de commissarissen verzorgd. De leden van de raad van commissarissen worden voorgedragen door de RvC zelf. De aandeelhoudersvergadering is verantwoordelijk voor de benoeming van de commissarissen.

Arbo Unie houdt ook belangen aan in een aantal dochterondernemingen:

- MKBasics Assurantie Services (inkoopcombinatie voor verzekeringsproducten)
- BMD Advies Zuidwest Nederland (advies- en uitvoering milieubeleid)
- Fysergo (landelijk reïntegratiebedrijf)
- Protekt Nederland (landelijk bedrijfshulpverleningsbedrijf)
- Port Health Center Rotterdam (Health Center in de haven van Rotterdam)

Interviews Arbo Unie B.V.

Rondetafeldiscussie innovatie met Leon van den Boom, Margriet Tiemstra en Wilfred Dolfsma

Rondetafeldiscussie innovatie met Leon van den Boom, Margriet Tiemstra en Wilfred Dolfsma

Moet innovatie op de agenda van commissarissen staan? En wat mogen organisaties daar dan van verwachten? Aan tafel is men het eens dat het géén apart agendapunt is. Innovatie is immers zo essentieel dat het de hele organisatie aangaat, dus ook het toezicht.

Meer Interviews Arbo Unie B.V.

Bestuurders in het nieuws

facebook