Koninklijke Boskalis Westminster N.V.

Hier vindt u informatie over Koninklijke Boskalis Westminster N.V. en zijn functionarissen.

  • Beurscode: BOKA (Groot-niet-beursgenoteerd)
  • In 1978 kreeg Boskalis het predikaat Koninklijke
  • De vloot van Boskalis bestaat uit meer dan 1.000 units, verspreid over 65 landen
  • Bij Boskalis zijn 14.000 medewerkers in dienst
  • Adres hoofdkantoor Boskalis: Rosmolenweg 20, 3356 LK PAPENDRECHTrspreid over 65 landen

Over Boskalis

Koninklijke Boskalis Westminster NV houdt zich bezig met baggeren en maritieme infrastructuur en -diensten. Hieronder vallen de aanleg en onderhoud van havens, het creëren van land in water en het beschermen van kustzones.

De drie belangrijkste marktsegmenten van Boskalis zijn: Olie & Gas, Havens en Landaanwinning & Kustbescherming. Daarbij legt Boskalis zich vooral toe op baggeren en grondverzet, landaanwinning en pijpleidinginterventie. Ook havenontwikkeling en kust- en rivieroeverbescherming zijn belangrijke pijlers van Koninklijke Boskalis Westminster NV.

In het verleden is Boskalis een belangrijke partner geweest bij de aanleg van de Zuiderzeewerken en de Deltawerken na de Watersnoodramp. In 1910 startten een aantal families samen een baggerbedrijf in Sliedrecht. Na vele overnames en gestage, internationale groei is Koninklijke Boskalis Westminster NV inmiddels een internationaal vooraanstaande dienstverlener.

Organisatiestructuur Koninklijke Boskalis Westminster NV

Het bestuur van Boskalis bestaat uit een raad van bestuur en een raad van commissarissen, een two-tier structuur. De raad van commissarissen hanteert normen voor een goed en verantwoord bestuur. Hierbij wordt ook de relatie op lange termijn met de stakeholders scherp in het vizier gehouden. De stakeholders van Boskalis zijn groepen en individuen, waaronder werknemers, aandeelhouders en overheidsinstanties.

De raad van commissarissen en de raad van bestuur behartigen de belangen van de stakeholders en zorgen voor aandeelhouderswaarde op de lange termijn. De raad van bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse sturing van Koninklijke Boskalis Westminster NV, onder toezicht van de raad van commissarissen.

Over Boskalis

Koninklijke Boskalis Westminster NV houdt zich bezig met baggeren en maritieme infrastructuur en -diensten. Hieronder vallen de aanleg en onderhoud van havens, het creëren van land in water en het beschermen van kustzones.

De drie belangrijkste marktsegmenten van Boskalis zijn: Olie & Gas, Havens en Landaanwinning & Kustbescherming. Daarbij legt Boskalis zich vooral toe op baggeren en grondverzet, landaanwinning en pijpleidinginterventie. Ook havenontwikkeling en kust- en rivieroeverbescherming zijn belangrijke pijlers van Koninklijke Boskalis Westminster NV.

In het verleden is Boskalis een belangrijke partner geweest bij de aanleg van de Zuiderzeewerken en de Deltawerken na de Watersnoodramp. In 1910 startten een aantal families samen een baggerbedrijf in Sliedrecht. Na vele overnames en gestage, internationale groei is Koninklijke Boskalis Westminster NV inmiddels een internationaal vooraanstaande dienstverlener.

Organisatiestructuur Koninklijke Boskalis Westminster NV

Het bestuur van Boskalis bestaat uit een raad van bestuur en een raad van commissarissen, een two-tier structuur. De raad van commissarissen hanteert normen voor een goed en verantwoord bestuur. Hierbij wordt ook de relatie op lange termijn met de stakeholders scherp in het vizier gehouden. De stakeholders van Boskalis zijn groepen en individuen, waaronder werknemers, aandeelhouders en overheidsinstanties.

De raad van commissarissen en de raad van bestuur behartigen de belangen van de stakeholders en zorgen voor aandeelhouderswaarde op de lange termijn. De raad van bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse sturing van Koninklijke Boskalis Westminster NV, onder toezicht van de raad van commissarissen.

Bestuurders Boskalis in het nieuws

facebook