Vattenfall

Hier vindt u informatie over Vattenfall en zijn functionarissen.

  • Hoofdkantoor Vattenfall: Hoekenrode 8
  • NUON is sinds 1 juli 2009 onderdeel van Vattenfall, in 2019 werd de naam veranderd naar Vattenfall N.V.
  • Vattenfall Nederland heeft 5.490 medewerkers in dienst

Over Vattenfall N.V.

Vattenfall is een energieonderneming, welke onderdeel uitmaakt van de Vattenfall Group. In Nederland en België heeft het bedrijf ruim 2,5 miljoen klanten, waaronder consumenten, bedrijven en andere organisaties. Vattenfall produceert en levert zelf aan haar klanten gas en elektriciteit. Daarnaast biedt Vattenfall energiebesparende diensten en producten aan (o.a.consultancy).

Op 1 juli 2009 is Nuon onderdeel geworden van de Vattenfall Group. In 2019 nam Nuon de naam Vattenfall over.

Vattenfall is de vijfde elektriciteitsproducent en de grootste warmteleverancier van Europa. De onderneming heeft belangen in Denemarken, Zweden, Finland, Duitsland, Groot-Brittanië, Polen en Nederland. Vattenfall heeft in de gehele energieketen belangen en activiteiten. Zij wekt elektriciteit op, transporteert energie, distribueert en verkoopt energie. Daarnaast is Vattenfall ook actief in de opwekking, distributie en verkoop van warmte, maar ook in de handel in energie en de delving van bruinkool. Vattenfall AB is 100% eigendom van de Zweedse staat. Met de overname van het voormalige Nuon heeft Vattenfall een significante positie in gasactiviteiten verworven en is in Europa leidend op het gebied van de opwekking van windenergie op zee.

De strategie Vattenfall is gebaseerd op een viertal ambities:

- De financiële resultaten moeten de benchmark met het topsegment van branchegenoten kunnen doorstaan. Daarvoor zal er nadrukkelijk in de kosten (lees oragnisatie) moeten worden gesneden. Daarnaast wil Vattenfall hoge markten producten in de markt introduceren.

- Vattenfall wil een geïntegreerd energiebedrijf zijn. Die ambitie wil Vattenfall waarmaken door de positie in productie te verstevigen en nadrukkelijker als energieadvisieur op te treden.

- Vattenfall wil duurzaam ondernemen met veel oog voor de maatschappij en milieu. CO2 neutraal worden is daarbij het doel en betrokkenheid bij maatschappelijke programma's het middel

- Vattenfall heeft de ambitie om de beste mensen aan zich te binden en de (door)ontwikkeling van haar medewerkers centraal te stellen.

Organisatiestructuur Vattenfall

Vattenfall heeft als Nederlandse onderneming een tweelaags bestuursstructuur (two-tier board). De raad van bestuur Vattenfall is belast met het besturen van de vennootschap. De realisatie van de doelstellingen van Vattenfall Energy, de strategie en het beleid inclusief de daaruit voortvloeiende resultaatontwikkeling behoren tot de kerntaken en verantwoordelijkheden van het bestuur.

De raad van commissarissen heeft als taak toezicht te houden op het beleid van de raad van bestuur en op de algemene gang van zaken bij Vattenfall. Tevens fungeert de raad van commissarissen als adviesorgaan van de raad van bestuur.

Interviews Vattenfall N.V.

Samenwerken via hackathons in een innovatief ecosysteem

Samenwerken via hackathons in een innovatief ecosysteem

Vattenfall-innovatiemanager Michiel Sintenie en ondernemer Rutger van Zuidam lieten een blockchainhackathon uitgroeien tot een internationaal ecosysteem voor het oplossen van complexe vraagstukken. ‘Iedereen die wil bijdragen, wordt in staat gesteld mee te bouwen. Omdat partijen openstaan voor unusual suspects, krijg je oplossingen die je vooraf nooit had verwacht.’

Meer Interviews Vattenfall N.V.

Bestuurders in het nieuws

facebook