Aad Veenman

Aad Veenman


Personalia

Naam: Dr. ir. Aad Veenman AA CD

Nationaliteit: Nederlandse

Is dit uw profiel en heeft u vragen, opmerkingen of wijzigingen? Neem dan contact met ons op. Contact

Loopbaan Aad Veenman

 • 2009 - 2021 Commissaris (voorzitter), Achmea
 • 2009 - 2018 Commissaris (voorzitter), TenneT Holding
 • 2010 - 2016 Commissaris, Prysmian Netherlands Holding BV
 • 2005 - 2009 Voorzitter, CER/Community of European Railway and Infrastructure Companies
 • 2002 - 2009 President-Directeur, NV Nederlandse Spoorwegen
 • 1998 - 2002 Voorzitter Raad van Bestuur, Stork N.V.
 • 1989 - 1999 Deeltijd-hoogleraar apparatenbouw procesindustrie (API), Technische Universiteit Delft
 • 1990 - 1998 Lid Raad van Bestuur, Stork N.V.
 • 1987 - 1991 Groepsdirecteur , Engineering Stork N.V.
 • 1989 - 1990 Concerndirecteur Corporate Development, Stork
 • 1986 - 1990 Directeur, Stork Alpha Engineering B.V.
 • 1977 - 1986 Proces/project engineer, Esmil International (Hoogovens, nu Corus)
 • 1969 - 1981 Project engineer/wetenschappelijk medewerker, Technische Universiteit Delft

Opleiding Aad Veenman

 • 1962 LTS, machinebankwerker
 • 1963 UTS, werktuigbouwkunde
 • 1969 HTS, werktuigbouwkunde
 • 1974 Technische Universiteit Delft, doctoraal werktuigbouwkundig ingenieur
 • 1984 Technische Universiteit Delft, doctor in de Technische Wetenschappen
Is dit uw profiel en heeft u vragen, opmerkingen of wijzigingen? Neem dan contact met ons op.

Rankings

Overige vermeldingen

Nevenfucties
• Boegbeeld Economische Topsector Logistiek tevens Voorzitter Strategisch Platform Logistiek
• Voorzitter Topteam TecBaseTwente ( Advanced Materials & Advanced Manufacturing)
• Voorzitter Bestuur NINTES
• Voorzitter College Lucht en Ruimtevaart Nederland (LRN)
• Voorzitter Adviesraad NLR (Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium)
• Voorzitter Nationale Haring Partij
• Lid RvC Coöperatie SURF U.A (voorheen SURFmarket/-net)
• Lid subcommissie SURFnet
• Lid Stichting SBM Off-shore
• Lid Strategic Board Zuid-West Nederland

Voormalige nevenfucties (commissariaten en overige)
Commissariaten
• 2013–2016: Lid Raad van Commissarissen Royal Huisman Shipyard BV
• 2009–2013: Lid Raad van Toezicht Energie Centrum Nederland (ECN) (van juni 2012 tot 1 maart 2013 Plv. voorzitter )
• 2009-2013: Voorzitter Raad van Commissarissen Trans Link Systems
• 2008-2012: Voorzitter Raad van Commissarissen Vervoerbedrijf GVB
• 2008-2012: Voorzitter Raad van Commissarissen Woning Corporatie Woonbron
• 2010-2012: Lid Raad van Toezicht Stichting Open Ticketing
• 1998-2010: Lid Raad van Commissarissen Rabobank Nederland
• 1988-1996: Lid Raad van Commissarissen Braat Beheer
• 1990-1996: Lid Raad van Commissarissen DHV Beheer
• 1992-2002: Lid Raad van Commissarissen Thomassen & Drijver-Verblifa N.V./Impress Metal Packaging B.V.
• 1994-1998: Lid Raad van Commissarissen Röntgen Technische Dienst B.V./Stoomwezen B.V.
• 1996-2000: Lid Raad van Commissarissen Urenco Nederland B.V.
• 1995-2002: Lid Raad van Toezicht TNO (benoeming via Minister van Economische Zaken)
• 1996-2005: Lid Raad van Commissarissen Athlon Groep N.V.
• 1996-2008: Lid/Voorzitter Raad van Commissarissen Koninklijke Ten Cate NV

Overige:
• 2009-2015 Voorzitter Raad van Toezicht Foundation Rural Energy Services (FRES)
• 2011-2015 Voorzitter RvT Dutch Institute World Class Maintenance (DIWCM)
• 2007-2015 Lid Bestuur Stichting Next Generation Infrastructure (NGInfra, BSIK)
• 2012-2014 Lid Raad van Advies Nederland ICT
• 2013-2014 Lid Evaluatie Commissie Onderzoeksraad voor Veiligheid
• 2013-2013 Lid SER tafel 4: Mobiliteit en Transport
• Tot 2013: Voorzitter Landelijke Commissie Valorisatie (Min.OC&W en Min. EZ)
• Tot 2012: Lid bestuur DHV Stichting
• Tot 2012 Voorzitter Museum Commissie Centraal Museum Utrecht
• Tot 2012 Voorzitter Raad Wetenschap, Techniek en Maatschappij, KIVI NIRIA
• Tot 2012 Lid Klankbordgroep Maatschappij KIVI NIRIA
• 2009–2012 Voorzitter Nederland Distributieland (NDL/HIDC)
• 2008–2012: Voorzitter Monitoring Commissie Talent naar de Top
• 1994-1998: Lid Adviesraad voor het Technologiebeleid TU Delft (ARTD)
• 1993-1997: Lid Raad van Toezicht Centrum voor Micro Electronica CME
• 1993-1997: Lid Stuurgroep Innovatiegerichte Onderzoeksprogramma’s (EZ)
• 1995-1996: Lid Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid AW (Kroonbenoeming via
Ministerie van Economische Zaken)
• 1987-1991: Lid Programma-adviesraad TNO
• 1989-1990: Lid en vice-voorzitter Facultaire Adviesraad, Technische Maritieme Faculteit,
Algemene Hogeschool Amsterdam
• 1989-1991: Lid Bestuur Innovatiecentrum Amsterdam-Haarlem
• 1984-1990: Voorzitter Vereniging van Leveranciers van Milieu-apparatuur en Milieutechnieken VLM (FME)
• 1977-1989: Lid Redactie Desalination and Membrane Sciences (Elsevier)
• 1985-1987: Vice-voorzitter International Desalination Association IDA
• 1976-1987: Lid Bestuur (vanaf 1982 voorzitter) afdeling Warmtetechnologie van het KIVI
• 1971-1985: Lid Bestuur International Water Supply Improvement Association WSIA
• 1980-1985: Lid Bestuur Desalination and Environmental Association IDEA
• 1989-1994: Lid Adviescommissie Programma-ontwikkeling NOVEM
• 1989-1994: Lid Algemeen Bestuur Stichting voor Technische Wetenschappen
• STW Voorzitter resp. lid Bestuur Netherlands Academy for Engineering and Science
• Voorzitter Netherlands Academy of Technology and Innovation

Trivia

Aad Veenman is getrouwd en heeft twee kinderen. Veenman heeft een passie voor zeilen.

facebook