Aad Veenman

Commissaris (voorzitter) bij Achmea

Aad Veenman

Persoonlijk

Naam: Aad Veenman AA CD

Nationaliteit: Nederlandse

Is dit uw profiel en heeft u vragen, opmerkingen of wijzigingen?

Huidige functies Aad Veenman

2009 - heden Commissaris (voorzitter), Achmea

Loopbaan Aad Veenman

2009 - 2018 Commissaris (voorzitter), TenneT Holding
2010 - 2016 Commissaris, Prysmian Netherlands Holding BV
2005 - 2009 Voorzitter, CER/Community of European Railway and Infrastructure Companies
2002 - 2009 President-Directeur, NV Nederlandse Spoorwegen
1998 - 2002 Voorzitter Raad van Bestuur, Stork N.V.
1989 - 1999 Deeltijd-hoogleraar apparatenbouw procesindustrie (API), Technische Universiteit Delft
1990 - 1998 Lid Raad van Bestuur, Stork N.V.
1987 - 1991 Groepsdirecteur , Engineering Stork N.V.
1989 - 1990 Concerndirecteur Corporate Development, Stork
1986 - 1990 Directeur, Stork Alpha Engineering B.V.
1977 - 1986 Proces/project engineer, Esmil International (Hoogovens, nu Corus)
1969 - 1981 Project engineer/wetenschappelijk medewerker, Technische Universiteit Delft

Opleiding Aad Veenman

1962 LTS, machinebankwerker
1963 UTS, werktuigbouwkunde
1969 HTS, werktuigbouwkunde
1974 Technische Universiteit Delft, doctoraal werktuigbouwkundig ingenieur
1984 Technische Universiteit Delft, doctor in de Technische Wetenschappen

Overige vermeldingen


Nevenfucties
• Boegbeeld Economische Topsector Logistiek tevens Voorzitter Strategisch Platform Logistiek
• Voorzitter Topteam TecBaseTwente ( Advanced Materials & Advanced Manufacturing)
• Voorzitter Bestuur NINTES
• Voorzitter College Lucht en Ruimtevaart Nederland (LRN)
• Voorzitter Adviesraad NLR (Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium)
• Voorzitter Nationale Haring Partij
• Lid RvC Coöperatie SURF U.A (voorheen SURFmarket/-net)
• Lid subcommissie SURFnet
• Lid Stichting SBM Off-shore
• Lid Strategic Board Zuid-West Nederland

Voormalige nevenfucties (commissariaten en overige)
Commissariaten
• 2013–2016: Lid Raad van Commissarissen Royal Huisman Shipyard BV
• 2009–2013: Lid Raad van Toezicht Energie Centrum Nederland (ECN) (van juni 2012 tot 1 maart 2013 Plv. voorzitter )
• 2009-2013: Voorzitter Raad van Commissarissen Trans Link Systems
• 2008-2012: Voorzitter Raad van Commissarissen Vervoerbedrijf GVB
• 2008-2012: Voorzitter Raad van Commissarissen Woning Corporatie Woonbron
• 2010-2012: Lid Raad van Toezicht Stichting Open Ticketing
• 1998-2010: Lid Raad van Commissarissen Rabobank Nederland
• 1988-1996: Lid Raad van Commissarissen Braat Beheer
• 1990-1996: Lid Raad van Commissarissen DHV Beheer
• 1992-2002: Lid Raad van Commissarissen Thomassen & Drijver-Verblifa N.V./Impress Metal Packaging B.V.
• 1994-1998: Lid Raad van Commissarissen Röntgen Technische Dienst B.V./Stoomwezen B.V.
• 1996-2000: Lid Raad van Commissarissen Urenco Nederland B.V.
• 1995-2002: Lid Raad van Toezicht TNO (benoeming via Minister van Economische Zaken)
• 1996-2005: Lid Raad van Commissarissen Athlon Groep N.V.
• 1996-2008: Lid/Voorzitter Raad van Commissarissen Koninklijke Ten Cate NV

Overige:
• 2009-2015 Voorzitter Raad van Toezicht Foundation Rural Energy Services (FRES)
• 2011-2015 Voorzitter RvT Dutch Institute World Class Maintenance (DIWCM)
• 2007-2015 Lid Bestuur Stichting Next Generation Infrastructure (NGInfra, BSIK)
• 2012-2014 Lid Raad van Advies Nederland ICT
• 2013-2014 Lid Evaluatie Commissie Onderzoeksraad voor Veiligheid
• 2013-2013 Lid SER tafel 4: Mobiliteit en Transport
• Tot 2013: Voorzitter Landelijke Commissie Valorisatie (Min.OC&W en Min. EZ)
• Tot 2012: Lid bestuur DHV Stichting
• Tot 2012 Voorzitter Museum Commissie Centraal Museum Utrecht
• Tot 2012 Voorzitter Raad Wetenschap, Techniek en Maatschappij, KIVI NIRIA
• Tot 2012 Lid Klankbordgroep Maatschappij KIVI NIRIA
• 2009–2012 Voorzitter Nederland Distributieland (NDL/HIDC)
• 2008–2012: Voorzitter Monitoring Commissie Talent naar de Top
• 1994-1998: Lid Adviesraad voor het Technologiebeleid TU Delft (ARTD)
• 1993-1997: Lid Raad van Toezicht Centrum voor Micro Electronica CME
• 1993-1997: Lid Stuurgroep Innovatiegerichte Onderzoeksprogramma’s (EZ)
• 1995-1996: Lid Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid AW (Kroonbenoeming via
Ministerie van Economische Zaken)
• 1987-1991: Lid Programma-adviesraad TNO
• 1989-1990: Lid en vice-voorzitter Facultaire Adviesraad, Technische Maritieme Faculteit,
Algemene Hogeschool Amsterdam
• 1989-1991: Lid Bestuur Innovatiecentrum Amsterdam-Haarlem
• 1984-1990: Voorzitter Vereniging van Leveranciers van Milieu-apparatuur en Milieutechnieken VLM (FME)
• 1977-1989: Lid Redactie Desalination and Membrane Sciences (Elsevier)
• 1985-1987: Vice-voorzitter International Desalination Association IDA
• 1976-1987: Lid Bestuur (vanaf 1982 voorzitter) afdeling Warmtetechnologie van het KIVI
• 1971-1985: Lid Bestuur International Water Supply Improvement Association WSIA
• 1980-1985: Lid Bestuur Desalination and Environmental Association IDEA
• 1989-1994: Lid Adviescommissie Programma-ontwikkeling NOVEM
• 1989-1994: Lid Algemeen Bestuur Stichting voor Technische Wetenschappen
• STW Voorzitter resp. lid Bestuur Netherlands Academy for Engineering and Science
• Voorzitter Netherlands Academy of Technology and Innovation

Trivia


Aad Veenman is getrouwd en heeft twee kinderen. Veenman heeft een passie voor zeilen.

Meer over de functies
Commissaris (voorzitter) |

Blijf op de hoogte van wisselingen en trends in de boardroom.

Ontvang elke dinsdag en donderdag onze nieuwsbrief.