Vertrek president-commissaris en schorsing coo Just Eat Takeaway.com

Vertrek president-commissaris en schorsing coo Just Eat Takeaway.com

04-05-2022 Just Eat Takeaway.com heeft op 4 mei bekendgemaakt dat de voorgestelde herbenoemingen van Adriaan Nühn en Jörg Gerbig worden ingetrokken. Over beide benoemingen zou op diezelfde datum worden gestemd tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders.

President-commissaris Adriaan Nühn is sinds de beursgang in 2016 voorzitter van de raad van commissarissen van Just Eat Takeaway.com. Hij stelt zich niet beschikbaar voor herbenoeming. 

"Het is duidelijk dat aandeelhouders zich zorgen maken over de uitdagingen waarmee Just Eat Takeaway.com wordt geconfronteerd. De raad van commissarissen deelt en begrijpt deze zorgen, en de onderneming is bezig deze aan te pakken. Om ervoor te zorgen dat de raad van commissarissen zich volledig kan richten op de uitdagingen en kansen die voor ons liggen, vind ik het belangrijk dat er een groot draagvlak is, met name ook onder aandeelhouders, voor zowel het bedrijf als de raad van commissarissen. Mij niet herkiesbaar stellen is naar mijn mening de beste beslissing die ik kan nemen met betrekking tot het dienen van de belangen van Just Eat Takeaway.com en haar belanghebbenden, inclusief haar aandeelhouders. Het was een voorrecht om president-commissaris te zijn sinds de beursgang van het bedrijf. Ik wil de raad van bestuur, de raad van commissarissen en alle medewerkers van Just Eat Takeaway.com bedanken voor hun harde werk en inzet voor Just Eat Takeaway.com", aldus Adriaan Nühn.

Ceo Jitse Groen bedankt Nühn voor zijn enorme bijdrage aan het succes van het bedrijf. Het proces voor het zoeken naar een opvolger van Nühn wordt gestart. Tot deze gevonden is, neemt vicevoorzitter Corinne Vigreux de taken waar.

Ook de voorgestelde herbenoeming van coo Jörg Gerbig wordt ingetrokken. Als reden hiervoor wordt aangegeven dat de raad van commissarissen recent is geïnformeerd over een formele klacht die is ingediend tegen Gerbig. Het zou gaan om mogelijk persoonlijk wangedrag tijdens een bedrijfsevenement, waarnaar een onderzoek is gestart. Gerbig werkt volledig mee met het onderzoek en geeft aan vertrouwen te hebben in de uitkomst. Just Eat Takeaway.com kan geen details geven maar verduidelijkt wel dat het geen klachten waren over financiële- of rapportageverplichtingen.

Vandaag, op 4 mei, eindigt de term van Gerbig als coo en lid van de raad van bestuur, tenminste tot het onderzoek is afgerond. Indien de aantijgingen ongegrond blijken, kan hij opnieuw voor herbenoeming worden aangedragen.

Blijf op de hoogte van wisselingen en trends in de boardroom.

Ontvang elke dinsdag en donderdag onze nieuwsbrief.

Nee bedankt
facebook