Agnes Koops-Aukes nieuwe voorzitter raad van bestuur PwC Nederland

Agnes Koops-Aukes nieuwe voorzitter raad van bestuur PwC Nederland

21-06-2022 PwC Nederland heeft op 17 juni bekendgemaakt dat Agnes Koops-Aukes is benoemd als nieuwe voorzitter van de raad van bestuur. Zij volgt met ingang van 1 juli Ad van Gils op. Koops-Aukes is momenteel lid van de raad van bestuur van PwC Nederland en voorzitter van de accountantspraktijk van PwC.

Agnes Koops-Aukes is in 1992 begonnen bij PwC. Zij heeft meerdere rollen en functies bekleed alvorens ze in 2013 toetrad tot het bestuur van de accountantspraktijk van PwC. In 2018 werd Koops-Aukes voorzitter van de accountantspraktijk van PwC en nam ze plaats in de raad van bestuur.

'Ik vind het een enorme eer de rol van voorzitter op me te mogen nemen, en dank mijn collega’s en de raad van commissarissen voor het door hen gegeven vertrouwen. De uitdagingen waar wij als maatschappij voor staan zijn niet eenvoudig. Ik kijk er naar uit om samen met al mijn PwC-collega’s een verdere bijdrage te leveren', aldus Koops-Aukes.

Chris Buijink, voorzitter van de raad van commissarissen van PwC, geeft aan alle vertrouwen te hebben in Koops-Aukes en haar team. Hij geeft aan dat er met haar benoeming iemand aan het hoofd van PwC staat die 'het juiste profiel heeft om met al haar ervaring, openheid en verbindend vermogen PwC te laten doorgroeien naar een organisatie die verder bijdraagt aan maatschappelijk vertrouwen en creëren van oplossingen voor de grote uitdagingen van vandaag.'

Op 30 juni neemt een groot deel van de huidige raad van bestuur afscheid. Ad van Gils heeft aangegeven zijn voorzittersrol graag over te willen dragen aan de volgende generatie, na negen jaar zitting te hebben gehad in de raad van bestuur waarvan de laatste vier jaar als voorzitter. Ook Renate de Lange, Marc Borggreven en Marc Diepstraten leggen hun functie neer.

Chris Buijink: 'Namens de raad van commissarissen wil ik Ad van Gils en zijn team zeer hartelijk bedanken voor alle inspanningen die zij in de afgelopen jaren hebben gedaan voor PwC. Zij hebben PwC sterker en succesvoller gemaakt.'

Per 1 juli zal de raad van bestuur bestaan uit Agnes Koops-Aukes, Janet Visbeen, Maarten van de Pol, Veronique Roos-Emonds en Wytse van der Molen.

Blijf op de hoogte van wisselingen en trends in de boardroom.

Ontvang elke dinsdag en donderdag onze nieuwsbrief.

Nee bedankt
facebook