Alexander Rinnooy Kan wordt hoogleraar aan de UVA

Datum: 16-03-2012

Alexander Rinnooy Kan wordt hoogleraar aan de UVA

Alexander Rinnooy Kan is nog wel herbenoemd als voorzitter van de SER, maar zal per 1 september aantreden als hoogleraar economie en bedrijfskunde aan de Universiteit van Amsterdam.

Het kabinet heeft op 16 maart nog wel besloten Alexander Rinnooy Kan voor te dragen voor benoeming van een nieuwe periode als voorzitter bij de SER vanaf 1 april. Dat was noodzakelijk, omdat de verdeling van raadszetels bij het adviesorgaan standaard elke twee jaar opnieuw wordt bezien.


Minister Kamp noemt Rinnooy Kan in het persbericht een 'aimabel en deskundig man''. Kamp is blij dat Rinnooy Kan nog een aantal maanden beschikbaar is, zodat naar een goede opvolger kan worden gezocht.


Rinnooy Kan gaat vanaf 1 september economie en bedrijfskunde doceren met bijzondere aandacht voor veranderingsprocessen op micro- en macroniveau.


 


 


 

Loopbaan
Rinnooy Kan werd in augustus 2006 voorzitter van de SER. Daarvoor was hij onder meer wetenschapper en bestuurder bij ING. Verder is hij prominent lid van D66.

Lees verder:
> Interview met Alexander Rinnooy Kan

Alexander Rinnooy Kan

 • Voorzitter Bestuur De Avond van Wetenschap & Maatschappij
 • Lid Raad van Advies Amsterdam Institute of Finance
 • Commissaris Siemens
 • Lid Raad van Advies World Press Photo
 • Voorzitter Raad van Advies Nationale Denktank
 • Comité van aanbeveling Habitat for Humanity Nederland
 • Universiteitshoogleraar Universiteit van Amsterdam
 • Lid Eerste Kamer D66 Fractie
 • Lid Raad van Toezicht Prins Bernhard Cultuurfonds
 • Voorzitter Raad van Toezicht De Balie
 • Voorzitter Raad van Toezicht EYE
 • Vice-voorzitter Raad van Toezicht Stichting Lezen & Schrijven

Blijf op de hoogte van wisselingen en trends in de boardroom.

Ontvang elke dinsdag en donderdag onze nieuwsbrief.