Elco Brinkman

Elco Brinkman

Fractievoorzitter CDA bij Eerste Kamer der Staten Generaal


Personalia

Naam: Elco Brinkman MBA RE

Nationaliteit: Nederlandse

Is dit uw profiel en heeft u vragen, opmerkingen of wijzigingen? Neem dan contact met ons op. Contact

Huidige functies Elco Brinkman

 • 2011 - heden Fractievoorzitter CDA, Eerste Kamer der Staten Generaal
 • - heden Commissaris (voorzitter), Triodos Bank (cultuurfonds)

Loopbaan Elco Brinkman

 • 2007 - 2017 Commissaris (voorzitter), Rabo Vastgoedgroep Holding
 • 2004 - 2015 Voorzitter bestuur, Koninklijke bibliotheek
 • 2009 - 2014 Commissaris (voorzitter), APG Groep
 • 1995 - 2013 Voorzitter, Bouwend Nederland
 • 2001 - 2009 Voorzitter raad van bestuur, ABP
 • 1995 - 1995 Fractievoorzitter CDA, Tweede Kamer der Staten-Generaal
 • 1994 - 1994 Lijsttrekker CDA, Tweede Kamer der Staten-Generaal
 • 1989 - 1994 Fractievoorzitter in de Tweede Kamer, CDA
 • 1982 - 1989 Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, Nederlandse Staat
 • 1980 - 1982 Directeur-Generaal Binnenlands Bestuur, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • 1979 - 1980 plaatsvervangend Secretaris-Generaal, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • 1977 - 1978 hoofd Bureau Secretaris-Generaal, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • 1975 - 1976 Medewerker bureau Secretaris-Generaal, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • 1974 - 1975 Stafmedewerker Bureau ruimtelijke ontwikkeling groeikernen Noordelijk deel Randstad, Provincie Noord-Holland
 • 1972 - 1974 Wetenschappelijk medewerker bestuurlijke organisatie Oostelijk Mijngebied, Twente en de Achterhoek, afdeling bestuurskunde, Vrije Universiteit Amsterdam

Opleiding Elco Brinkman

 • 1967 Vrije Universiteit Amsterdam, Amsterdam
 • 1966 Politicologie, Vrije Universiteit Amsterdam, Amsterdam
Is dit uw profiel en heeft u vragen, opmerkingen of wijzigingen? Neem dan contact met ons op.

Rankings

Overige vermeldingen

In 2008 liet Elco Brinkman het bestuur van pensioenfonds ABP weten dat hij 1 april 2009 zijn functie als bestuursvoorzitter ging neerleggen. Dit had te maken met zijn benoeming tot voorzitter van de Raad van Commissarissen van ABP, waardoor beide functies moeilijk met elkaar te verenigen werden.

Brinkman was tot 2012 voorzitter van het Rode Kruis. Hij heeft zijn voorzitterschap opgegeven in verband met zijn lidmaatschap van de Eerste Kamer. Hij is opgevolgd door Inge Brakman.

Juni 2013 heeft Elco Brinkman zijn voorzitterschap van Bouwend Nederland overgedaan aan Maxime Verhagen. Brinkman is sinds 1995 voorzitter geweest.

Voormalige nevenfuncties:
- Lid raad van toezicht woningstichting Patrimonium Amsterdam-Zaanstreek-Waterland
- Voorzitter raad van toezicht Rijks Museum voor Oudheden Leiden
- Voorzitter Prins Bernhard Cultuurfonds
- Lid bestuur De Nederlandse Opera
- Voorzitter raad van toezicht Rijksacademie Beeldende Kunst
- Voorzitter raad van commissarissen Waterleidingsmaatschappij Biesbosch
- Commissaris Kopcke International Ship Supplies
- Voorzitter raad van toezicht Pensioen- en Verzekeringskamer
- Voorzitter Nederlands Nationalisatie Instituut (NEN)
- Voorzitter raad van toezicht Hoogeland Zorgvoorzieningen
- Voorzitter Centraal Fonds Volkshuisvesting (toezichthouder woningcorporaties)
- Lid VROM-adviesraad van de Regering voor ruimtelijke ordening, wonen en milieu
- Voorzitter raad van toezicht VU Medisch Centrum
- President-commissaris AM Ontwikkelingsmaatschappij
- Commissaris Nederlands Omroepproductie Bedrijf
- Voorzitter visitatiecommissie grote steden beleid (2x) (Binnenlandse Zaken)
- Voorzitter commissie bevordering breedbandgebruik in ICT (Verkeer en Waterstaat)
- Voorzitter commissie sanering specifieke uitkeringen (Binnenlandse Zaken/Financiën)
- Voorzitter commissie prioriteiten opsporing misdaad (Binnenlandse Zaken/Justitie)
- Voorzitter commissie interdepartementale organisatie veiligheid
- Voorzitter commissie tijdelijke steun pers
- Vicevoorzitter raad van toezicht Vrije Universiteit
- Voorzitter raad van commissarissen Philadelphia Gehandicaptenzorg
- Voorzitter raad van commissarissen ESPRIA (AWBZ zorgvoorzieningen)
- Commissaris Fries-Groningse Hypotheekbank
- Voorzitter bestuur Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds
- Voorzitter raad van toezicht Staatsbosbeheer
- President-commissaris Amsterdam Zuidas Onderneming
- Voorzitter bestuur Architectuur Biennale Rotterdam
- Voorzitter Regieorgaan herziening kunstvakonderwijs
- Voorzitter bestuur Rode Kruis
- Voorzitter bestuur Koninklijke Vereniging voor het Boekenvak
- Lid bestuur Pieterskerk Leiden
- Voorzitter bestuur NICTIZ (Nationaal Instituut voor ICT in de zorg)
- Commissaris Philip Morris Holland
- Commissaris DuPont Nederland
- Lid raad van toezicht Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging
- Commissaris ITHO Groep
- Lid Sociaal-Economische Raad
- Vicevoorzitter VNO-NCW
- Commissaris Movares

Trivia

Elco Brinkman werd geboren te Dirksland als zoon van een antirevolutionaire burgemeester.

Hij werd op 10 juni 2006 uitgeroepen tot ínvloedrijkste bestuurder van Nederland', op grond van een netwerkanalyse door de Erasmus Universiteit te Rotterdam.

facebook