Jan Rotmans

Jan Rotmans

Voorzitter bij Stichting Urgenda


Personalia

Naam: Jan Rotmans MBF

Nationaliteit: Nederlandse

Is dit uw profiel en heeft u vragen, opmerkingen of wijzigingen? Neem dan contact met ons op Contact

Huidige functies Jan Rotmans

  • 2007 - heden Voorzitter, Stichting Urgenda
  • 2004 - heden Hoogleraar duurzame transities en systeeminnovaties, Erasmus Universiteit Rotterdam
  • 2004 - heden Oprichter en directeur, DRIFT (Dutch Research Institute For Transitions)
  • 1998 - heden Oprichter en directeur, ICIS (International Centre for Integrated assessment and Sustainable development)

Loopbaan Jan Rotmans

  • 1995 - 1997 Medewerker commissie duurzame ontwikkeling, Verenigde Naties, New York
  • 1992 - 1997 Hoogleraar integrated environmental assessment, Universiteit van Maastricht
  • 1986 - 1990 Medewerker, ontwikkelaar IMAGE-model, RIVM

Opleiding Jan Rotmans

  • Wiskunde, Universiteit van Maastricht, Ph.D.
  • Wiskunde, Technische Hogeschool Delft

Overige vermeldingen

Jan Rotmans is oprichter van Nederland Kantelt, adviesbureau Rotradamus en Urgenda.

Nevenfuncties:

- Adviseur Verenigde Naties
- Adviseur OESO
- Adviseur Nederlandse regering

Jan Rotmans

Interview met Jan Rotmans

Hoogleraar duurzame transitie Jan Rotmans: 'Reactieve ondernemingen gaan eraan'

De energiewereld verandert snel en rigoureus. Duurzame energie wordt mainstream, kolen en gas delven het onderspit. ‘Bedrijven die hier geen rekening mee houden, kunnen het vergeten’, aldus hoogleraar duurzame transities en systeeminnovaties Jan Rotmans.

Gepubliceerd op 16-06-15

Lees artikel
Meer over de functies
Voorzitter
facebook