Jan Rotmans

Voorzitter bij Stichting Urgenda

Jan Rotmans

Persoonlijk

Naam: Prof. dr. Jan Rotmans

Nationaliteit: Nederlandse

Huidige functies Jan Rotmans

2007 - heden Voorzitter, Stichting Urgenda
2004 - heden Hoogleraar duurzame transities en systeeminnovaties, Erasmus Universiteit Rotterdam
2004 - heden Oprichter en directeur, DRIFT (Dutch Research Institute For Transitions)
1998 - heden Oprichter en directeur, ICIS (International Centre for Integrated assessment and Sustainable development)

Loopbaan Jan Rotmans

1995 - 1997 Medewerker commissie duurzame ontwikkeling, Verenigde Naties, New York
1992 - 1997 Hoogleraar integrated environmental assessment, Universiteit Maastricht
1986 - 1990 Medewerker, ontwikkelaar IMAGE-model, RIVM

Opleiding Jan Rotmans

Wiskunde, Universiteit van Maastricht, Ph.D.
Wiskunde, Technische Hogeschool Delft

Overige vermeldingen


Jan Rotmans is oprichter van Nederland Kantelt, adviesbureau Rotradamus en Urgenda.

Nevenfuncties:

- Adviseur Verenigde Naties
- Adviseur OESO
- Adviseur Nederlandse regering