Jan Rotmans

Jan Rotmans

Voorzitter bij Stichting Urgenda


Personalia

Naam: Jan Rotmans MBF

Nationaliteit: Nederlandse

Is dit uw profiel en heeft u vragen, opmerkingen of wijzigingen? Neem dan contact met ons op. Contact
Is dit uw profiel en heeft u vragen, opmerkingen of wijzigingen? Neem dan contact met ons op.

Huidige functies Jan Rotmans

  • 2007 - heden Voorzitter, Stichting Urgenda
  • 2004 - heden Hoogleraar duurzame transities en systeeminnovaties, Erasmus Universiteit Rotterdam
  • 2004 - heden Oprichter en directeur, DRIFT (Dutch Research Institute For Transitions)
  • 1998 - heden Oprichter en directeur, ICIS (International Centre for Integrated assessment and Sustainable development)

Loopbaan Jan Rotmans

  • 1995 - 1997 Medewerker commissie duurzame ontwikkeling, Verenigde Naties, New York
  • 1992 - 1997 Hoogleraar integrated environmental assessment, Universiteit van Maastricht
  • 1986 - 1990 Medewerker, ontwikkelaar IMAGE-model, RIVM

Opleiding Jan Rotmans

  • Wiskunde, Universiteit van Maastricht, Ph.D.
  • Wiskunde, Technische Hogeschool Delft

Overige vermeldingen

Jan Rotmans is oprichter van Nederland Kantelt, adviesbureau Rotradamus en Urgenda.

Nevenfuncties:

- Adviseur Verenigde Naties
- Adviseur OESO
- Adviseur Nederlandse regering

facebook