Laura van Geest

Laura van Geest

Voorzitter raad van bestuur bij AFM


Personalia

Naam: Drs. Laura van Geest

Nationaliteit: Nederlandse

Is dit uw profiel en heeft u vragen, opmerkingen of wijzigingen? Neem dan contact met ons op. Contact

Huidige functies Laura van Geest

 • 2020 - heden Voorzitter raad van bestuur, AFM
 • 2020 - heden Lid raad van toezicht, Erasmus Universiteit Rotterdam

Loopbaan Laura van Geest

 • 2018 - 2020 Lid raad van toezicht, Elisabeth - TweeSteden Ziekenhuis
 • 2013 - 2020 Directeur, Centraal Planbureau
 • 2008 - 2013 Directeur-generaal Rijksbegroting, Ministerie van Financiën
 • 2006 - 2007 Thesaurier-generaal, Ministerie van Financiën
 • 2003 - 2006 Directeur algemene financiële economische politiek, Ministerie van Financiën
 • 2002 - 2003 Plaatsvervangend directeur algemene financiële en economische politiek, Ministerie van Financiën
 • 1998 - 2000 Hoofd van het cluster economische structuur, directie algemene financiële economische politiek, Ministerie van Financiën
 • 1995 - 1998 Adviseur, Kiesgroepkantoor Nederland bij het IMF
 • 1990 - 1995 Diverse functies, directie buitenlandse financiële betrekkingen, Ministerie van Financiën

Opleiding Laura van Geest

 • Bestuurskunde, Erasmus Universiteit Rotterdam
 • Algemene Economie, Erasmus Universiteit Rotterdam
Is dit uw profiel en heeft u vragen, opmerkingen of wijzigingen? Neem dan contact met ons op.
facebook