Louise Fresco nieuwe bestuursvoorzitter Wageningen UR

Louise Fresco nieuwe bestuursvoorzitter Wageningen UR

28-01-2014 Louise Fresco is per 1 juli 2014 benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur van Wageningen University & Research centre. Zij vertrekt als commissaris bij de Rabo en als SER-lid.

Momenteel is Louise Fresco universiteitshoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam. Daarnaast is zij honorary professor aan Wageningen Universiteit. Zij is tevens Kroonlid en lid van het dagelijks bestuur van de Sociaal-Economische Raad (SER) en non-executive director bij Unilever. Van haar commissariaat bij Rabo, waar zij sinds 2006 zat, neemt zij afscheid. 

Top-50 Machtigste vrouwen
Afgelopen mei stond Louise Fresco op de 5e plaats in de Top-50 Machtigste Vrouwen van Management Scope. In de Top-100 Commissarissen 2014 staat zij op de 32e plaats.

Topinkomens
De beloning van Fresco is volgens Wageningen UR conform de Wet Normering Topinkomens. Tot de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering uiterlijk in het begin van het tweede kwartaal van 2015 zal zij haar functie als non-executive director bij Unilever behouden.

 

 

 

 

Job Cohen
De voorzitter van de raad van toezicht van Wageningen UR, Job Cohen, zegt in het persbericht over de benoeming: 'Wageningen UR staat internationaal op de kaart als leidend in het domein gezonde voeding en leefomgeving. Louise kan vanuit haar internationale ervaring en haar brede wetenschappelijke achtergrond deze positie uitbouwen. Ook verwachten we dat ze haar verbindend vermogen zal inzetten om de missie van Wageningen UR te verwezenlijken.'

Loopbaan Fresco
Fresco promoveerde in 1986 op tropische plantenteelt en productiesystemen aan Wageningen Universiteit. Van 1990 tot 1997 was zij daar hoogleraar plantaardige productiesystemen. Van 1997 tot 1999 was zij onderzoeksdirecteur op het Agriculture Department van de FAO, de voedsel- en landbouworganisatie van de Verenigde Naties. Vervolgens was Fresco van januari 2000 tot juni 2006 Assistant Director-General van de FAO. In 2006 werd ze benoemd tot hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam.

Aalt Dijkhuizen vertrekt
Fresco volgt Aalt Dijkhuizen op die op 1 maart na 12 jaar afscheid neemt van Wageningen UR.

 

Blijf op de hoogte van wisselingen en trends in de boardroom.

Ontvang elke dinsdag en donderdag onze nieuwsbrief.

Nee bedankt
facebook