Maarten Schönfeld toezichthouder bij AFM

Datum: 23-07-2012

Maarten Schönfeld toezichthouder bij AFM

Maarten Schönfeld is per 1 augustus 2012 benoemd in de Raad van Toezicht van de AFM door Minister De Jager van Financiën. Schönfeld vult de vacature in die is ontstaan door het vertrek van Tjalling Tiemstra.

Maarten Schönfeld kent de AFM al goed via zijn lidmaatschap van de Commissie Financiële Verslaggeving van de AFM. Die functie vervult hij nog tot 1 oktober.


Loopbaan Schönfeld
Tot 2008 was Schönfeld CFO bij Stork, daarvoor vervulde hij verschillende financiële functies bij Shell. Hij is onder meer lid van de Raad van Commissarissen van Arcadis, Brunel en de Technische Universiteit van Delft.


Toezicht op het beleid
De Raad van Toezicht van de AFM houdt controleert het beleid van het bestuur van de AFM en de algemene zaken. Hiertoe houdt de Raad toezicht op de uitvoering van het toezicht in algemene zin en de borging van de kwaliteit en de effectiviteit van dat beleid. Daarnaast ziet de Raad van Toezicht toe op bedrijfsmatige en beheersmatige aspecten van de AFM en keurt de jaarcijfers goed. Voorts staat de Raad van Toezicht het bestuur met raad terzijde. De voorzitter van de Raad van Toezicht van de AFM is George Möller.

RvT AFM
De minister van Financiën benoemt en ontslaat de leden van de Raad van Toezicht van de AFM. De raad zelf draagt nieuwe leden voor om te worden benoemd. De raad bestaat nu uit: George Möller (voorzitter), Diana van Everdingen (vice voorzitter), Henriëtte Prast, Maarten Schönfeld en Joop Feilzer.


Lees verder:


> Interview met Maarten Schönfeld en Jan Maarten Slagter