Peter Elverding

Peter Elverding


Personalia

Naam: Peter Elverding MBA MSc

Nationaliteit: Nederlandse

Overleden: 2017-08-31

Is dit uw profiel en heeft u vragen, opmerkingen of wijzigingen? Neem dan contact met ons op. Contact

Loopbaan Peter Elverding

 • 2005 - 2017 Commissaris (vice-voorzitter), SHV Holdings
 • 2008 - 2017 Commissaris, Koninklijke FrieslandCampina
 • 2011 - 2017 Commissaris (voorzitter), Koninklijke BAM Groep
 • 2011 - 2014 Vice-voorzitter Raad van Comissarissen, ING Groep
 • 2009 - 2011 Voorzitter Raad van Comissarissen, ING Groep
 • 2007 - 2014 Commissaris (vice-voorzitter), ING Groep N.V.
 • 1999 - 2007 Voorzitter raad van bestuur, DSM
 • 1995 - 1999 Lid raad van bestuur, DSM
 • 1990 - 1995 Directeur concernstaf personeel & organisatie, DSM
 • 1985 - 1989 Directeur algemene zaken, DSM Research BV/ DSM Resins BV
 • 1979 - 1985 Directeur Personeelszaken Magazijn , de Bijenkorf
 • 1972 - 1979 Diverse HR-functies,
 • vice-voorzitter, De Nederlandsche Bank
 • vz college gedelegeerd commissarissen, Gasunie
 • Commissaris, VNU
 • Commissaris (voorzitter), Océ
 • Commissaris (voorzitter), Q-Park
 • Lid/Voorzitter Raad van Toezicht, Universiteit van Maastricht

Opleiding Peter Elverding

 • 1967 Gymnasium , Ignatius college, Amsterdam
 • 1972 Nederlands recht, Universiteit van Amsterdam, Amsterdam
Is dit uw profiel en heeft u vragen, opmerkingen of wijzigingen? Neem dan contact met ons op.

Rankings

Overige vermeldingen

Nevenfuncties
- Lid Bestuur Stichting Instituut GAK
- Lid curatorium VNO-NCW
- Voorzitter Curatorium VNO-NCW (vanaf 2015)
- Lid Bestuur Berenschot Beheer (vanaf 2015)
- Voorzitter stichting Philips aandelen (vanaf 2014)

- Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Revalidatie Limburg

Commissie 'snelle besluitvorming infrastructuur'
Elverding werd in september 2007 voorzitter van de commissie 'snelle besluitvorming infrastructuur'. Op 21 april 2008 verscheen het rapport van deze commissie.

In het rapport werd geconcludeerd dat de besluitvorming over de aanleg van infrastructuur kan worden ingekort tot de helft van de tijd als de aanbevelingen van de commissie worden overgenomen.

De commissie beveelt aan te gaan werken met brede verkenningsfase voor infrastructuur projecten, en daarnaast verbeteringen in de ambtelijke voorbereiding en bestuurscultuur.

De verkenningsfase moet worden afgesloten met een voorkeursbesluit, goedgekeurd door de Staten Generaal. Het politiek gedragen voorkeursbesluit leidt vervolgens tot een veel kortere planuitwerkingsfase dan tot nu toe het geval was.

 

Trivia

Peter Elverding is getrouwd en heeft drie kinderen. Zijn hobby's zijn eten, koken, wandelen en zeilen.
In 2005 werd Peter Elverding gekozen tot topman van het jaar.

facebook