Top-100 Commissarissen

Top-100 Commissarissen

Top-100 Commissarissen 2017

Jeroen van der Veer is de machtigste commissaris van Nederland in 2017. Het aantal vrouwen in de lijst is gegroeid, maar de groei gaat minder hard dan vorig jaar. Ook de in 2016 ingezette verjonging lijkt wat te stagneren. Hans Wijers heeft zijn koppositie afgestaan en staat op nummer 2. Verder in de top-5: Ben van der Veer, Petri Hofsté en Jan Nooitgedagt.

1 Jeroen van der Veer

(2) Jeroen van der Veer

Jeroen van der Veer is de invloedrijkste commissaris van Nederland. Eigenlijk is het een wonder dat de oud-Shell-topman niet veel eerder op het schild gehesen werd, want hij figureert al zeven jaar in de top-10. Vorig jaar was Van der Veer zelfs voor de derde keer runner-up, alleen stegen anderen soms net iets harder. Nu de nummer 1-positie van Hans Wijers vacant kwam door diens voortijdig opstappen als president-commissaris bij het tumultueuze Ajax, wisselen hij en Van der Veer stuivertje.

Bekijk de volledige lijst arrow

Verantwoording
Een commissaris komt in aanmerking als hij of zij twee of meer functies als commissaris of bestuurder bekleedt bij de belangrijkste ondernemingen van Nederland. Hieronder verstaan wij de bedrijven die genoteerd staan aan de AEX-, AMX (MidCap)- of AScX (SmallCap)-index en niet-beursgenoteerde bedrijven met een eigen vermogen van meer dan 500 miljoen euro.

Puntenverdeling
De commissarissen krijgen punten toebedeeld op basis van de hoogte van het eigen vermogen van de onder- nemingen waar zij een functie hebben. Toezichthoudende functies bij deze onder- nemingen wegen zwaarder mee dan uitvoerende functies. Daarnaast krijgen de commissarissen punten voor voorzitterschappen van raden van commissarissen, chairmanposities van boards of directors en voorzitter- schappen van audit-, remuneratie- en nominatiecommissies.

Tenslotte worden punten toebedeeld voor toezichthoudende functies bij de grote buitenlandse bedrijven, universiteiten, hogescholen, ziekenhuizen en overige grote ondernemingen.

Peildatum
Als peildatum is 1 oktober 2016 aangehouden.

facebook