Yvonne van Rooy

Yvonne van Rooy

Lid Raad van Toezicht bij Stichting 's Heeren Loo Zorggroep


Personalia

Naam: Mr. Yvonne van Rooy MBA MSc

Geboortejaar: 1951

Nationaliteit: Nederlandse

Is dit uw profiel en heeft u vragen, opmerkingen of wijzigingen? Neem dan contact met ons op. Contact

Huidige functies Yvonne van Rooy

 • 2019 - heden Lid Raad van Toezicht, Stichting 's Heeren Loo Zorggroep
 • 2019 - heden Commissaris (vice-voorzitter), FUJI Europe
 • 2019 - heden Lid raad van toezicht (vice-voorzitter), Stichting 's Heerenloo
 • 2018 - heden Lid raad van toezicht, Raad voor Accreditatie
 • 2014 - heden Commissaris (voorzitter), Philips Electronics Nederland B.V.

Loopbaan Yvonne van Rooy

 • 2015 - 2022 Commissaris, PwC Accountants
 • 2014 - 2019 Commissaris, NN Group
 • 2012 - 2018 Voorzitter, Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ)
 • 2009 - 2016 Bestuurslid, Koninklijk Concertgebouworkest
 • 2008 - 2012 Plaatsvervangend Kroonlid, SER
 • 2004 - 2012 Voorzitter college van bestuur, Universiteit Utrecht
 • 1997 - 2004 Voorzitter college van bestuur, Tilburg University
 • 1994 - 1997 Lid Tweede Kamer voor het CDA, Nederlandse Staat
 • 1990 - 1994 Staatssecretaris van Economische Zaken, Nederlandse Staat
 • 1989 - 1990 Lid Tweede Kamer voor het CDA, Nederlandse Staat
 • 1986 - 1989 Staatssecretaris van Economische zaken, Nederlandse Staat
 • 1984 - 1986 Lid Europees Parlement voor het CDA, Europese Unie
 • 1978 - 1984 Beleidsmedewerker, Nederlands Christelijk Werkgeversverbond

Opleiding Yvonne van Rooy

 • 1971 - 1977 Rechten, Universiteit van Utrecht, Staats- en Administratief recht
Is dit uw profiel en heeft u vragen, opmerkingen of wijzigingen? Neem dan contact met ons op.

Rankings

Overige vermeldingen

Commissies
- Voorzitter van de remuneratiecommissie van Zorginstelling ‘S Heerenloo 

Nevenfuncties:
- Lid bestuur Stichting Administratiekantoor ABN AMRO Bank (sinds 2023)
- Lid Bestuur Instituut GAK
- Lid bestuur Stichting Continuïteit PostNL
- Voorzitter Bestuur Stichting Beschermers NMKV
- Voorzitter Monitoringcommissie Code Pensioenfondsen (benoemd door Pensioenfederatie en Stichting van de Arbeid)

Voormalige nevenfuncties:
- Lid raad van toezicht Kunstmuseum Den Haag (2014-2020)
- Lid bestuur Stichting Administratiekantoor Koninklijke Brill NV (tot 2020)
- Lid Raad van Toezicht Fonds Nationaal Kunstbezit (tot 2020)
- Lid Raad van Advies Nexus Instituut (tot 2020)
- Voorzitter Stichting tot Bevordering van de Uitvoer
- Voorzitter monitorcommissie energieliberalisering
- Lid Nationaal platform anders betalen voor mobiliteit
- Lid Adviescommissie Versterking Randstad
- Lid Adviescollege leden Selectiecommissie Rechterlijke Macht
- Lid Dagelijks Bestuur Taskforce Innovatie- Voorzitter Kenniskamer Agrocluster
- Lid Programmaraad Pieken in de Delta Noordvleugel
- Lid Stuurgroep Utrecht Science Park (tot 2012)
- Lid Bestuur Vrede van Utrecht (tot 2013)
- Vice-voorzitter Deltapunt platform Betatechniek (tot 2012)
- Vice-voorzitter Bestuur VSNU (tot 2012)
- Lid Bestuur Academy of Technology and Innovation (tot 2012)
facebook