Yvonne van Rooy

Commissaris bij NN Group

Yvonne van Rooy

Persoonlijk

Naam: Mr. Yvonne van Rooy

Geboortejaar: 1951

Nationaliteit: Nederlandse

Huidige functies Yvonne van Rooy

2014 - heden Commissaris, NN Group
2015 - heden Commissaris, PwC (PricewaterhouseCoopers)
2012 - heden Voorzitter, Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ)
2013 - heden Lid Dagelijks Bestuur, VNO-NCW
- heden Commissaris (voorzitter), Philips Electronics Nederland B.V.

Loopbaan Yvonne van Rooy

2009 - 2016 Bestuurslid, Koninklijk Concertgebouworkest
2004 - 2012 Voorzitter college van bestuur, Universiteit Utrecht
2008 - 2012 Plaatsvervangend Kroonlid, SER
1997 - 2004 Voorzitter college van bestuur, Universiteit van Tilburg
1994 - 1997 Lid Tweede Kamer, Nederlandse Staat
1990 - 1994 Staatssecretaris van Economische Zaken, Nederlandse Staat
1989 - 1990 Lid Tweede Kamer, Nederlandse Staat
1986 - 1989 Staatssecretaris van Economische zaken, Nederlandse Staat
1984 - 1986 Lid Europees Parlement voor het CDA, Europese Unie
1978 - 1984 Beleidsmedewerker, Nederlands Christelijk Werkgeversverbond

Opleiding Yvonne van Rooy

1971 - 1977 Rechten, Universiteit van Utrecht, Staats- en Administratief recht

Overige vermeldingen


Commissies:

NN Group
- voorzitter remuneratiecommissie

Nevenfuncties:
- Voorzitter Brancheorganisaties Zorg (BOZ)
- Lid Bestuur Stichting Administratiekantoor Koninklijke Brill N.V.
- Lid Curatorium Nationaal Monument Kamp Vught
- Lid Raad van Toezicht Fonds Nationaal Kunstbezit
- Lid Raad van Advies Nexus Instituut
- Lid Bestuur Instituut GAK
- Lid Raad van Toezicht Gemeentemuseum Den Haag
- Lid Bestuurlijk Adviesraad publieke verantwoording

Voormalige nevenfuncties:
- voorzitter Stichting tot Bevordering van de Uitvoer
- voorzitter monitorcommissie energieliberalisering
- lid Nationaal platform anders betalen voor mobiliteit
- lid Adviescommissie Versterking Randstad
- Lid Adviescollege leden Selectiecommissie Rechterlijke Macht
- Lid Dagelijks Bestuur Taskforce Innovatie
- Voorzitter Kenniskamer Agrocluster
- Lid Programmaraad Pieken in de Delta Noordvleugel
- Lid Stuurgroep Utrecht Science Park (tot 2012)
- Lid Bestuur Vrede van Utrecht (tot 2013)
- Vice-voorzitter Deltapunt platform Betatechniek (tot 2012)
- Vice-voorzitter Bestuur VSNU (tot 2012)
- Lid Bestuur Academy of Technology and Innovation (tot 2012)

Top-100 Commissarissen

Top-100 Corporate Vrouwen