Top-100 Corporate Vrouwen

Top-100 Corporate Vrouwen

Top-100 Corporate Vrouwen 2018

Petri Hofsté is voor de derde keer de invloedrijkste corporate vrouw van Nederland. De top-10 kent weinig veranderingen, hoewel de runner-up aardig wat plaatsen opgeschoven is. Ook is de vrouwelijke president-commissaris begonnen aan een voorzichtige opmars, nu de vrouwelijke ceo nog. 

De achtergrondanalyse van de lijst kunt u hier vinden, een uitgebreide bespreking van de lijst vindt u hier.

1 Petri  Hofsté

(1) Petri Hofsté

De lijst wordt voor de derde keer op rij aangevoerd door Petri Hofsté, met drie commissariaten bij financials (Achmea, Kas Bank en Rabobank) en toezichtfuncties bij bodemonderzoeker Fugro en Nyenrode Foundation. Hofsté begon haar loopbaan als accountant bij KPMG en maakte een tour d’horizon door de financiële wereld alvorens beroepscommissaris te worden.
Gezien haar achtergrond zal het niet verbazen dat ze bij haar commissariaten vaak lid is van de auditcommissie. Ze heeft ook oog voor toezichtthema’s als langetermijnwaardecreatie, cultuur en duurzaamheid: als toezichthouder is ze stevig geworteld in de Rijnlandse traditie. 

Bekijk de volledige lijst arrow

Verantwoording
Een vrouwelijke bestuurder komt in aanmerking als zij één of meer functie(s) als bestuurder of commissaris bekleedt bij de belangrijkste ondernemingen van Nederland. Hieronder verstaan wij de bedrijven die genoteerd staan aan de AEX-, AMX (MidCap)- of AScX (SmallCap)-index en niet-beursgenoteerde bedrijven met een eigen vermogen van meer dan 1 miljard euro. Buitenlandse vrouwen komen alleen in aanmerking als zij een executive-functie of tenminste twee non-executive-functies bekleden bij deze ondernemingen.

Puntenverdeling
De vrouwen krijgen punten toebedeeld op basis van de hoogte van het eigen vermogen van de ondernemingen waar zij een functie hebben. Uitvoerende functies wegen zwaarder mee dan toezichthoudende functies. Daarnaast krijgen de vrouwen punten voor voorzitterschappen van raden van bestuur of -commissarissen, chairmanposities van Boards of Directors en voorzitterschappen van audit-, remuneratie- en nominatiecommissies bij deze ondernemingen.

Bij de telling van deze Management Scope Top-100 Corporate Vrouwen is de weging van bepaalde functies iets aangepast ten opzichte van de telling van voorgaande jaren. In lijn met de corporate governance code voor grote bedrijven gaan we uit van een maximum van vijf punten bij commissariaten: twee voor een voorzitterschap (eerder vier) en een voor een lidmaatschap, samen een volledige tijdsbesteding. Een ceo krijgt vijf punten. Hierdoor is de balans bestuurder-commissaris evenwichtiger.

Tenslotte worden punten toebedeeld voor toezichthoudende functies bij de grote buitenlandse bedrijven, universiteiten, hogescholen, ziekenhuizen en overige grote ondernemingen.


Peildatum

Als peildatum is 1 april 2018 aangehouden.

facebook