Mijntje Lückerath - Rovers

Mijntje Lückerath - Rovers

Hoogleraar Corporate Governance bij TIAS


Personalia

Naam: Prof. dr. Mijntje Lückerath - Rovers MBF

Nationaliteit: Nederlandse

Is dit uw profiel en heeft u vragen, opmerkingen of wijzigingen? Neem dan contact met ons op Contact

Huidige functies Mijntje Lückerath - Rovers

 • 2013 - heden Hoogleraar Corporate Governance, TIAS
 • 2015 - heden Academic director, TIAS Commissarissen en Toezichthoudersprogramma
 • 2011 - heden Commissaris, Achmea
 • 2011 - heden Commissaris, Achmea Schade en Inkomen
 • 2011 - heden Commissaris, Achmea Zorgverzekeringen
 • 2013 - heden Voorzitter raad van toezicht, KNGF Geleidenhonden (KNGF Geleidehond)
 • 2014 - heden Lid Monitoring Commissie, Code Pensioenfondsen
 • 2015 - heden Lid raad van toezicht, Erasmus Trust Fonds
 • 2015 - heden Commissaris, NRC Media
 • 2017 - heden Lid raad van toezicht, Diergaarde Blijdorp

Loopbaan Mijntje Lückerath - Rovers

 • 2011 - 2018 Lid Raad van Toezicht, Betaalvereniging Nederland
 • 2009 - 2017 Commissaris, ASN Bank
 • 2014 - 2014 Voorzitter, Visitatiecommissie Rijkscultuurfondsen
 • 2012 - 2014 Lid commissie Publiek Belang, EY
 • 2010 - 2013 Hoogleraar Corporate Governance, Nyenrode Business Univesiteit
 • 2001 - 2012 Verbonden aan (MA Financieel Recht), Erasmus Universiteit Rotterdam
 • 1994 - 2001 Vice-President Project Finance, Rabobank International

Opleiding Mijntje Lückerath - Rovers

 • 2001 - 2007 Promotie, Economie, proefschrift over de “Decision usefulness of Operating Leases
 • 1998 - 1994 Bedrijfseconomie

Overige vermeldingen

Commissies
- Voorzitter remuneratiecommissie Achmea 


Mijntje Lückerath is hoogleraar Corporate Governance aan de Tilburg University/TiasNimbas.

Haar interesse op het gebied van Corporate Governance ligt op het gebied van de rol en samenstelling van commissariaten in relatie tot de Raad van Bestuur en relevante stakeholders. Lückerath richt zich daarbij op de thema's:
• transparantie
• onafhankelijkheid
• diversiteit
• evaluatie

Mijntje Lückerath is co-auteur van het jaarlijkse Nationaal Commissarissen Onderzoek was zij betrokken bij sectoroverstijgende Gedragscode voor Commissarissen en Toezichthouders (2009). Lückerath is hoofdredacteur van het Jaarboek Corporate Governance.

Daarnaast publiceert de hoogleraar Corporate Governance jaarlijks de Nederlandse Female Board Index en bracht zij samen met journaliste Marike van Zanten het boek ‘Topvrouwen' uit.

Trivia

Publicaties van Mijntje Lückerath Rovers:
• Lückerath-Rovers et al. (2008). ‘De rol van de commissaris: verschillen tussen de profit en non-profit sector'. Maandblad voor Accountancy en bedrijfseconomie. mei 2008.
• Lückerath-Rovers. M.(2008) 'Actualiteiten: Nationaal Commissarissen Onderzoek 2007: de commissaris bestaat niet' Tijdschrift voor Ondernemingsrecht, nr.5, 2008.
• Lückerath - Rovers, M. (2008). Nederlandse 'Female Board Index' 2007. Erasmus Instituut Toezicht en Compliance, 35 pp., Erasmus Instituut Toezicht en Com-pliance: Rotterdam
• Bos, A. de, Lückerath - Rovers, M. , Zijl, N.J.M. van (2008). Zorg over onafhankelijkheid in een one-tier board: terecht of niet?. Goed Bestuur, 2008(1), 12-21
• Bos, A. de, Lückerath - Rovers, M. , Quadackers, L. (2007). Nationaal Commissarissen Onderzoek 2007. , 35 pp., Erasmus Instituut Toezicht en Complian-ce:Rotterdam.
• Bos, A. de, Lückerath - Rovers, M. , Quadackers, L. (2007). Verschillen tussen mannelijke en vrouwelijke commissarissen. Goed Bestuur, 2007(december), 17-24
• Lückerath - Rovers, M. (2007). Operationele leases en het voorspellen van faillissement. MAB, 2007(december), 624-637
• Lückerath - Rovers, M., (2007). Operating-Lease Disclosures: an empirical investi-gation, Dissertatie, Promotie-instelling: Erasmus Universiteit Rotterdam
• Bos, A. de, Lückerath - Rovers, M. (2006). Wijzigingen op toezicht op accountantsor-ganisaties. Toezicht: Opstellen over veiligheidstoezicht en markttoezicht(14), 236 pp., 149-166, Boom Juridische uitgevers: Den Haag.
• Lückerath - Rovers, M. , Heijmering, M. (2006). Wat bracht ons de Toeter van Docters van Leeuwen. Tijdschrift voor Compliance, 6(6).

Essays door Mijntje Lückerath - Rovers

Biased

We weten allemaal dat we in bepaalde situaties beïnvloed worden door wat er om ons heen gebeurt, wat anderen zeggen, hoe ze het zeggen en dat we bepaalde, soms ook onbewuste, vooroordelen hebben.

scopist_posts/originals/Luckerath, Mijntje Rovers - 2013 I.JPG

Rolmodellen

Het zal niemand ontgaan zijn dat de coo van Facebook, Sheryl Sandberg, een boek heeft geschreven over haar weg naar de top: Lean in.

scopist_posts/originals/Luckerath, Mijntje Rovers - 2013 I.JPG
Meer opinie artikelen

Interviews door Mijntje Lückerath - Rovers

magazines_artikelen/1357138941.JPG

New school commissaris versus toezicht oude stijl

De druk op toezichthouders neemt steeds verder toe, de maatschappelijke verwachtingen zijn hoog: het commissariaat is al lang geen erebaantje meer. Drie ‘oude rotten’ in discussie over de new school commissaris.


Lees verder

2013-01-02 16:45:00

Laatste nieuws over Mijntje Lückerath - Rovers


Aantal vrouwelijke commissarissen groeit

Het aantal vrouwelijke commissarissen is in 2012 met bijna 10% toegenomen, bijna een kwart van de nieuw benoemde commissarissen is vrouw en meer ondernemingen hebben tenminste één vrouw on board. Dat blijkt uit de Female Board Index 2012 van Nyenrode-professor Mijntje Lückerath-Rovers.

Gepubliceerd op 06-12-12

Lees artikel
Mijntje Lückerath - Rovers

Interview met Mijntje Lückerath - Rovers

De nevenfunctie van Mijntje Lückerath-Rovers

In deze rubriek vertellen bestuurders en commissarissen over een bijzondere nevenfunctie die zij vervullen. Mijntje Lückerath-Rovers is hoogleraar corporate governance aan Tilburg University, maar ook lid van de raad van toezicht van Diergaarde Blijdorp in Rotterdam.

Gepubliceerd op 14-02-19

Lees artikel

Meer interviews met Mijntje Lückerath - Rovers

facebook