Mijntje Lückerath - Rovers

Hoogleraar Corporate Governance bij TIAS

Mijntje Lückerath - Rovers

Persoonlijk

Naam: Prof. dr. Mijntje Lückerath - Rovers MBF

Nationaliteit: Nederlandse

Is dit uw profiel en heeft u vragen, opmerkingen of wijzigingen?

Huidige functies Mijntje Lückerath - Rovers

2013 - heden Hoogleraar Corporate Governance, TIAS
2009 - heden Commissaris, ASN Bank Investments funds en Groenfonds
2015 - heden Commissaris, NRC Media
2011 - heden Lid Raad van Toezicht, Betaalvereniging Nederland
2014 - heden Lid Monitoring Commissie, Code Pensioenfondsen
2013 - heden Commissaris, Achmea Pensioen en Leven
2011 - heden Commissaris, Achmea
2013 - heden Voorzitter Lid Raad van Toezicht, KNGF Geleidenhonden (KNGF Geleidehond)

Experts in the lead

Loopbaan Mijntje Lückerath - Rovers

2014 - 2014 Voorzitter, Visitatiecommissie Rijkscultuurfondsen
2012 - 2014 Lid commissie Publiek Belang, Ernst & Young
2010 - 2013 Hoogleraar Corporate Governance, Nyenrode Business Univesiteit
2001 - 2012 Verbonden aan (MA Financieel Recht), Erasmus Universiteit Rotterdam
1994 - 2001 Vice-President Project Finance, Rabobank International

Opleiding Mijntje Lückerath - Rovers

2001 - 2007 Promotie, Economie, proefschrift over de “Decision usefulness of Operating Leases
1998 - 1994 Bedrijfseconomie

Overige vermeldingen


Mijntje Lückerath is hoogleraar Corporate Governance aan de Tilburg University/TiasNimbas.

Haar interesse op het gebied van Corporate Governance ligt op het gebied van de rol en samenstelling van commissariaten in relatie tot de Raad van Bestuur en relevante stakeholders. Lückerath richt zich daarbij op de thema's:
• transparantie
• onafhankelijkheid
• diversiteit
• evaluatie

Mijntje Lückerath is co-auteur van het jaarlijkse Nationaal Commissarissen Onderzoek was zij betrokken bij sectoroverstijgende Gedragscode voor Commissarissen en Toezichthouders (2009). Lückerath is hoofdredacteur van het Jaarboek Corporate Governance.

Daarnaast publiceert de hoogleraar Corporate Governance jaarlijks de Nederlandse Female Board Index en bracht zij samen met journaliste Marike van Zanten het boek ‘Topvrouwen' uit.

Trivia


Publicaties van Mijntje Lückerath Rovers:
• Lückerath-Rovers et al. (2008). ‘De rol van de commissaris: verschillen tussen de profit en non-profit sector'. Maandblad voor Accountancy en bedrijfseconomie. mei 2008.
• Lückerath-Rovers. M.(2008) 'Actualiteiten: Nationaal Commissarissen Onderzoek 2007: de commissaris bestaat niet' Tijdschrift voor Ondernemingsrecht, nr.5, 2008.
• Lückerath - Rovers, M. (2008). Nederlandse 'Female Board Index' 2007. Erasmus Instituut Toezicht en Compliance, 35 pp., Erasmus Instituut Toezicht en Com-pliance: Rotterdam
• Bos, A. de, Lückerath - Rovers, M. , Zijl, N.J.M. van (2008). Zorg over onafhankelijkheid in een one-tier board: terecht of niet?. Goed Bestuur, 2008(1), 12-21
• Bos, A. de, Lückerath - Rovers, M. , Quadackers, L. (2007). Nationaal Commissarissen Onderzoek 2007. , 35 pp., Erasmus Instituut Toezicht en Complian-ce:Rotterdam.
• Bos, A. de, Lückerath - Rovers, M. , Quadackers, L. (2007). Verschillen tussen mannelijke en vrouwelijke commissarissen. Goed Bestuur, 2007(december), 17-24
• Lückerath - Rovers, M. (2007). Operationele leases en het voorspellen van faillissement. MAB, 2007(december), 624-637
• Lückerath - Rovers, M., (2007). Operating-Lease Disclosures: an empirical investi-gation, Dissertatie, Promotie-instelling: Erasmus Universiteit Rotterdam
• Bos, A. de, Lückerath - Rovers, M. (2006). Wijzigingen op toezicht op accountantsor-ganisaties. Toezicht: Opstellen over veiligheidstoezicht en markttoezicht(14), 236 pp., 149-166, Boom Juridische uitgevers: Den Haag.
• Lückerath - Rovers, M. , Heijmering, M. (2006). Wat bracht ons de Toeter van Docters van Leeuwen. Tijdschrift voor Compliance, 6(6).

Blijf op de hoogte van wisselingen en trends in de boardroom.

Ontvang elke dinsdag en donderdag onze nieuwsbrief.