Mijntje Lückerath - Rovers

Mijntje Lückerath - Rovers

Hoogleraar Corporate Governance bij TIAS


Personalia

Naam: Prof. dr. Mijntje Lückerath - Rovers MBF

Nationaliteit: Nederlandse

Is dit uw profiel en heeft u vragen, opmerkingen of wijzigingen? Neem dan contact met ons op. Contact

Huidige functies Mijntje Lückerath - Rovers

 • 2013 - heden Hoogleraar Corporate Governance, TIAS
 • 2015 - heden Academic director, TIAS Commissarissen en Toezichthoudersprogramma
 • 2022 - heden Commissaris (voorzitter), Pels Rijcken
 • 2021 - heden Lid raad van toezicht, Erasmus MC
 • 2017 - heden Lid raad van toezicht, Diergaarde Blijdorp
 • 2015 - heden Lid raad van toezicht, Erasmus Trust Fonds
 • 2015 - heden Commissaris, NRC Media
 • 2013 - heden Lid raad van toezicht, KNGF Geleidenhonden (KNGF Geleidehond)
 • 2014 - heden Lid Monitoring Commissie, Code Pensioenfondsen

Loopbaan Mijntje Lückerath - Rovers

 • 2011 - 2021 Commissaris, Achmea
 • 2011 - 2021 Commissaris, Achmea Zorgverzekeringen
 • 2011 - 2021 Commissaris, Achmea Schade en Inkomen
 • 2011 - 2018 Lid Raad van Toezicht, Betaalvereniging Nederland
 • 2009 - 2017 Commissaris, ASN Bank
 • 2014 - 2014 Voorzitter, Visitatiecommissie Rijkscultuurfondsen
 • 2012 - 2014 Lid commissie Publiek Belang, EY
 • 2010 - 2013 Hoogleraar Corporate Governance, Nyenrode Business Univesiteit
 • 2001 - 2012 Verbonden aan (MA Financieel Recht), Erasmus Universiteit Rotterdam
 • 1994 - 2001 Vice-President Project Finance, Rabobank International

Opleiding Mijntje Lückerath - Rovers

 • 2001 - 2007 Promotie, Economie, proefschrift over de “Decision usefulness of Operating Leases
 • 1998 - 1994 Bedrijfseconomie
Is dit uw profiel en heeft u vragen, opmerkingen of wijzigingen? Neem dan contact met ons op.

Rankings

Overige vermeldingen

Commissies
- Voorzitter remuneratiecommissie Achmea 


Mijntje Lückerath is hoogleraar Corporate Governance aan de Tilburg University/TiasNimbas.

Haar interesse op het gebied van Corporate Governance ligt op het gebied van de rol en samenstelling van commissariaten in relatie tot de Raad van Bestuur en relevante stakeholders. Lückerath richt zich daarbij op de thema's:
• transparantie
• onafhankelijkheid
• diversiteit
• evaluatie

Mijntje Lückerath is co-auteur van het jaarlijkse Nationaal Commissarissen Onderzoek was zij betrokken bij sectoroverstijgende Gedragscode voor Commissarissen en Toezichthouders (2009). Lückerath is hoofdredacteur van het Jaarboek Corporate Governance.

Daarnaast publiceert de hoogleraar Corporate Governance jaarlijks de Nederlandse Female Board Index en bracht zij samen met journaliste Marike van Zanten het boek ‘Topvrouwen' uit.

Trivia

Publicaties van Mijntje Lückerath Rovers:
• Lückerath-Rovers et al. (2008). ‘De rol van de commissaris: verschillen tussen de profit en non-profit sector'. Maandblad voor Accountancy en bedrijfseconomie. mei 2008.
• Lückerath-Rovers. M.(2008) 'Actualiteiten: Nationaal Commissarissen Onderzoek 2007: de commissaris bestaat niet' Tijdschrift voor Ondernemingsrecht, nr.5, 2008.
• Lückerath - Rovers, M. (2008). Nederlandse 'Female Board Index' 2007. Erasmus Instituut Toezicht en Compliance, 35 pp., Erasmus Instituut Toezicht en Com-pliance: Rotterdam
• Bos, A. de, Lückerath - Rovers, M. , Zijl, N.J.M. van (2008). Zorg over onafhankelijkheid in een one-tier board: terecht of niet?. Goed Bestuur, 2008(1), 12-21
• Bos, A. de, Lückerath - Rovers, M. , Quadackers, L. (2007). Nationaal Commissarissen Onderzoek 2007. , 35 pp., Erasmus Instituut Toezicht en Complian-ce:Rotterdam.
• Bos, A. de, Lückerath - Rovers, M. , Quadackers, L. (2007). Verschillen tussen mannelijke en vrouwelijke commissarissen. Goed Bestuur, 2007(december), 17-24
• Lückerath - Rovers, M. (2007). Operationele leases en het voorspellen van faillissement. MAB, 2007(december), 624-637
• Lückerath - Rovers, M., (2007). Operating-Lease Disclosures: an empirical investi-gation, Dissertatie, Promotie-instelling: Erasmus Universiteit Rotterdam
• Bos, A. de, Lückerath - Rovers, M. (2006). Wijzigingen op toezicht op accountantsor-ganisaties. Toezicht: Opstellen over veiligheidstoezicht en markttoezicht(14), 236 pp., 149-166, Boom Juridische uitgevers: Den Haag.
• Lückerath - Rovers, M. , Heijmering, M. (2006). Wat bracht ons de Toeter van Docters van Leeuwen. Tijdschrift voor Compliance, 6(6).

Essays door Mijntje Lückerath - Rovers

Rolmodellen

Het zal niemand ontgaan zijn dat de coo van Facebook, Sheryl Sandberg, een boek heeft geschreven over haar weg naar de top: Lean in.

Impact

Onlangs was ik één van de initiatiefnemers van een bijeenkomst over de impact van de financiële sector op andere sectoren. Impact betekent volgens Van Dale ‘uitwerking, invloed en effect’.

facebook