De eerste 100 dagen als lid raad van toezicht van het Erasmus MC

De eerste 100 dagen als lid raad van toezicht van het Erasmus MC
‘Ik raak ook zelf geïnspireerd’, zegt Mijntje Lückerath-Rovers over haar eerste honderd dagen als lid van de raad van toezicht van het Erasmus MC.

Wie: Mijntje Lückerath-Rovers
Wat: Sinds februari 2021 lid van de raad van toezicht van het Erasmus MC in Rotterdam
Geïnterviewd door: Liesbeth Mol, partner en lid raad van bestuur van Deloitte Nederland.

U heeft meerdere toezichthoudende rollen. Waarom past het Erasmus MC bij u?
‘Iedereen heeft wel zo’n lijstje van twee of drie organisaties waar hij of zij heel graag bij betrokken zou willen zijn. Voor mij stond het Erasmus MC op dat lijstje. Ik woon al ruim 30 jaar in Rotterdam, ik heb financiële economie gestudeerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en ik heb gevolgd hoe het Erasmus MC zich in de afgelopen decennia heeft ontwikkeld tot een internationaal toonaangevend kennis- en onderwijsinstituut. Dat spreekt me enorm aan. Ik was dan ook meteen enthousiast toen ik gebeld werd met de vraag of ik interesse had.’

Hoe zag uw inwerkprogramma eruit?
‘Ik mocht ook zelf aangeven wie ik wilde spreken en wat ik wilde doen. Naast het voeren van gesprekken met mensen op sleutelposities ben ik ook mee gaan lopen op de werkvloer. Zo was ik aanwezig bij een hersenoperatie. De chirurg kon me uitleggen hoe technologie zijn vakgebied heeft veranderd en verbeterd, met enorm toegenomen overlevingskansen voor patiënten. Als nu in de vergadering het belang van technologische innovaties ter sprake komt, heb ik daar een beeld bij. Het was dus relevant voor deze functie, maar zeker ook persoonlijk interessant. Dat laatste vind ik belangrijk. Een toezichthoudende positie moet wat mij betreft iets toevoegen aan je eigen kennis en ervaring en zo je perspectief verbreden. Dan kom je niet alleen iets brengen, maar raak je andersom ook zelf geïnspireerd.’

U kende de organisatie al min of meer. Wat heeft u niettemin verrast?
‘Ik had verwacht dat het Erasmus MC als een van de academische ziekenhuizen in Nederland vooral op nationaal niveau een rol zou spelen. In de praktijk staat het letterlijk midden in de Rotterdamse samenleving, speelt het een rol bij de regionale zorgspreiding én is het internationaal toonaangevend in onderzoek en samenwerking. Er zijn maar weinig organisaties die zowel lokaal, regionaal, nationaal als internationaal een rol van betekenis spelen en daarbij zo’n enorme ambitie en professionaliteit laten zien. Inspirerend vind ik ook de ontwikkeling op het gebied van technologie, zoals de vergaande samenwerking die samen met de TU Delft wordt opgezocht. Als straks onderzoekers vanuit verschillende disciplines gaan samenwerken op de gebieden gezondheid, kunstmatige intelligentie en duurzame leefomgeving, kan er echte innovatie ontstaan.’

Wat is de grootste uitdaging voor Erasmus MC?
‘Er zijn veel uitdagingen, met zowel kansen als bedreigingen. Bijvoorbeeld het aantrekken van gekwalificeerd zorgpersoneel of het bijdragen aan het verlagen van de zorgkosten. Technologische innovaties kunnen ook daarbij helpen, omdat je daarmee bijvoorbeeld slimmer kunt plannen en meer aan preventie kunt doen.’

U bent hoogleraar corporate governance aan Tilburg University. Wat neemt u vanuit die achtergrond mee naar deze rol als commissaris?
‘Ik richt mij in mijn eigen onderzoek onder andere op langetermijnwaardecreatie. Daar is het Erasmus MC al erg op gericht. De ontwikkeling van de campus vraagt zelfs om een visie voor de komende 30 jaar. Ik wil vooral helpen het bouwwerk van waardecreatie nog beter en meer gestructureerd in elkaar te zetten. Het gaat daarbij niet alleen om het afwegen van de belangen van alle stakeholders op lange en korte termijn, maar ook om de smell of the place: is het verhaal niet alleen goed opgeschreven, maar voel en proef je het overal in de organisatie.’ 

Dit korte interview is gepubliceerd in Management Scope 06 2021, als onderdeel van onze vaste rubriek 'Komen & Gaan.'

facebook