Rob Meuter

Voorzitter bij Stichting Continu´teit Vistaprint

Rob Meuter

Persoonlijk

Naam: Drs. Rob Meuter

Nationaliteit: Nederlandse

Huidige functies Rob Meuter

- heden Voorzitter, Stichting Continu´teit Vistaprint
2016 - heden Partner, TheHillTop.nl
- heden Voorzitter Raad van Bestuur, ABN Amro Pensioenfonds (ABN Amro)
2015 - heden Lid Raad Commissaris, AMG

Loopbaan Rob Meuter

2000 - 2005 directeur-generaal, ABN Amro
1990 - 1999 werkzaam in de directie, Kempen & Co
1983 - 1990 in dienst, Algemene Bank Nederland
1977 - 1983 directiefuncties, JP Morgan & Co
1974 - 1977 werkzaam, Citibank

Opleiding Rob Meuter

1974 Carnegie Mellon University, Verenigde Staten
1970 Economie, Universiteit van Groningen, Groningen

Overige vermeldingen


- lid van de raad van toezicht van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij
- lid van besturen en raden van toezicht van diverse maatschappelijke organisaties

Rob Meuter adviseert leden van raden van Bestuur en commissarissen. Ook is hij benoemd door de Ondernemingskamer als directeur van beursfondsen en treedt hij op als trustee namens de NMa.

Tot 2012 was Rob Meuter voorzitter van de Raad van Commissarissen van Friesland Bank. Met de overname door Rabobank in april 2012 is hij samen met de voltallige RvC afgetreden en vervangen.

Trivia


Rob Meuter besteedt veel van zijn tijd aan onbetaalde functies. Zo is hij lid van de raad van toezicht bij de Rijksuniversiteit Groningen en de Erasmus Universiteit. De rest van zijn vrije tijd wijdt hij aan zijn gezin en reizen.