Ronald Latenstein van Voorst, CEO SNS Reaal, treedt terug

Ronald Latenstein van Voorst, CEO SNS Reaal, treedt terug

01-02-2013 SNS Reaal maakt bekend dat CEO Ronald Latenstein van Voorst en CFRO Ference Lamp terugtreden uit de raad van bestuur. Reden voor deze beslissing is dat zij geen verantwoordelijkheid willen en kunnen nemen voor het nationalisatiescenario.

Naast CEO Ronald Latenstein van Voorst en CFRO Ference Lamp treedt ook de voorzitter van de raad van commissarissen Rob Zwartendijk terug uit zijn functie.

Hard gewerkt
Volgens het persbericht van SNS Reaal hebben Latenstein en Lamp de afgelopen jaren, samen met de organisatie en gesteund door de Raad van Commissarissen, hard gewerkt aan het oplossen van het vraagstuk rondom de vastgoedtak van de groep. 'Zij hebben bewust toegewerkt naar een private oplossing, omdat zij van mening zijn dat dit vanuit de maatschappelijke positie van de onderneming ook de geëigende route is. Zij hebben hiervoor een maximale inspanning gedaan. Zij hebben daarmee hun verantwoordelijkheid getoond om de toekomst van het concern en de belangen van de stakeholders veilig te stellen.'

Nationalisatie
Het Ministerie van Financiën heeft een andere keuze gemaakt, die van nationalisatie. SNS Reaal staat de gekozen oplossingsrichting niet voor, maar respecteert de keuze van het Ministerie van Financiën.

Geen vertrekvergoeding
De terugtredende bestuurders hebben zelf besloten hun functie neer te leggen zonder dat er sprake is van een vertrekvergoeding en blijven beschikbaar voor een ordentelijke overdracht.

Opvolging
De nieuwe CEO wordt Gerard van Olphen, die nu vice-voorzitter is bij Achmea. De nieuwe CFO wordt Maurice Oostendorp. Oostendorp is momenteel CFO bij zorgverzekeraar VGZ. VGZ maakte dit bekend met een persbericht: 'Bij de vorming van de vandaag aangekondigde nieuwe toekomst voor SNS REAAL is er een dringend beroep gedaan op Maurice Oostendorp om als CFO in dienst te treden bij de nieuwe organisatie. Hij heeft besloten daarop in te gaan en is genoodzaakt per direct zijn functie neer te leggen bij Coöperatie VGZ.'

De taken van de president-commissaris worden voorlopig uitgevoerd door de vice-president Piero Overmars.

Lees verder
> Interview met Ronald Latenstein van Voorst
> Interview met Maurice Oostendorp

 

 

Blijf op de hoogte van wisselingen en trends in de boardroom.

Ontvang elke dinsdag en donderdag onze nieuwsbrief.

Nee bedankt
facebook