Holland Financial Centre stopt na SNS-debacle

Datum: 06-02-2013

Holland Financial Centre stopt na SNS-debacle

Het bestuur van het Holland Financial Centre meent dat de publiek-private samenwerking in de stichting op dit moment onvoldoende draagvlak heeft. Er zal worden gekeken naar een andere vorm om bepaalde activiteiten verder voort te zetten.

Het Holland Financial Centre stelt in een verklaring: 'De minister van Financiën, alsmede de financieel woordvoerders van de coalitiepartijen in de Tweede Kamer hebben uitgesproken dat zij de publiek-private samenwerking in Stichting Holland Financial Centre niet langer wenselijk achten, omdat dit een schijn van rolvermenging tussen private sector, toezichthouders en overheid met zich meebrengt'.


Sjoerd van Keulen
De oud-SNS CEO Sjoerd van Keulen maakte zondag bekend terug te treden als voorzitter van het HFC. Van Keulen, die als topman van SNS Reaal verantwoordelijk was voor de aankoop van Bouwfonds, vond dat hij geen effectieve bijdrage meer kon leveren aan het HFC, vanwege de ontwikkelingen rond SNS Reaal en de daaropvolgende discussie rondom zijn persoon.

Idee van Wouter Bos
Het HFC is in 2007 mede op initiatief van de toenmalige minister van Financiën Wouter Bos opgericht. Binnen het HFC werden projecten opgepakt die gericht waren op het versterken van de financiële sector zodat ook de Nederlandse economie en werkgelegenheid daarvan zouden kunnen profiteren.

Sjoerd van Keulen

  • Commissaris Heijmans
  • Commissaris Vado Beheer
  • Commissaris Stichting Natuur en Milieu
  • Vice-voorzitter Raad van Toezicht Wereld Natuur Fonds
  • Voorzitter Stichting Investment Fund for Health in Africa
  • Bestuurslid Stichting Health Insurance Fund
  • Commissaris (voorzitter) Access to Medicine
  • Adviseur Stichting PharmAccess International