Holland Financial Centre stopt na SNS-debacle

Holland Financial Centre stopt na SNS-debacle

06-02-2013 Het bestuur van het Holland Financial Centre meent dat de publiek-private samenwerking in de stichting op dit moment onvoldoende draagvlak heeft. Er zal worden gekeken naar een andere vorm om bepaalde activiteiten verder voort te zetten.

Het Holland Financial Centre stelt in een verklaring: 'De minister van Financiën, alsmede de financieel woordvoerders van de coalitiepartijen in de Tweede Kamer hebben uitgesproken dat zij de publiek-private samenwerking in Stichting Holland Financial Centre niet langer wenselijk achten, omdat dit een schijn van rolvermenging tussen private sector, toezichthouders en overheid met zich meebrengt'.

Sjoerd van Keulen
De oud-SNS CEO Sjoerd van Keulen maakte zondag bekend terug te treden als voorzitter van het HFC. Van Keulen, die als topman van SNS Reaal verantwoordelijk was voor de aankoop van Bouwfonds, vond dat hij geen effectieve bijdrage meer kon leveren aan het HFC, vanwege de ontwikkelingen rond SNS Reaal en de daaropvolgende discussie rondom zijn persoon.

Idee van Wouter Bos
Het HFC is in 2007 mede op initiatief van de toenmalige minister van Financiën Wouter Bos opgericht. Binnen het HFC werden projecten opgepakt die gericht waren op het versterken van de financiële sector zodat ook de Nederlandse economie en werkgelegenheid daarvan zouden kunnen profiteren.

Blijf op de hoogte van wisselingen en trends in de boardroom.

Ontvang elke dinsdag en donderdag onze nieuwsbrief.

Nee bedankt
facebook