Creativiteit is hard werken

Creativiteit is hard werken
Gastauteur Paul van Scherpenseel: Ook al zien leidinggevenden creativiteit als een bijzondere eigenschap, er is geen stukje DNA dat bepaalt of je creatief bent of niet. Creatief gedrag is een vaardigheid die oefening vergt.
Creativiteit is voor veel leidinggevenden iets ongrijpbaars. Tegelijkertijd koesteren zij creatief gedrag omdat het associaties oproept met vernieuwende en verrassende oplossingen. Vaak wordt creativiteit gezien als een bijzondere eigenschap die je op de een of andere manier moet zien los te maken in mensen. Leidinggevenden zijn al gauw huiverig om hieraan sturing te geven in het werk. Dat doodt de creativiteit, is de gedachte.

Een mooi voorbeeld van het ontwikkelen van creatief gedrag, levert een grote uitbater van belegde broodjes die graag wilde dat zijn leidinggevenden meer nieuwe concepten gingen ontwikkelen. De aanvankelijke strategie was ze op het hart te drukken zich als ondernemers te gaan gedragen. Dit werkte niet. De leidinggevenden gaven aan dat zij al omkwamen in het gewone werk, een te krappe bezetting hadden en bovendien twijfelden aan de logistieke haalbaarheid.

In tweede instantie organiseerde de uitbater een wekelijks overleg op maandagochtend met de naam ‘keek op de week'. In dit overleg discussiëren de leidinggevenden over de ontwikkelingen die zij in hun werkomgeving zien en waarop ze kunnen inhaken. Doordat nu wekelijks tijd wordt vrijgemaakt om het assortiment op de klantvraag af te stemmen, is een reeks creatieve en gemakkelijk door te voeren ideeën op gang gebracht. Ook is men door deze manier van werken sneller in staat te reageren op ontwikkelingen en concepten uit te proberen.

De ontwikkelde creativiteit is van een bescheidener niveau dan de leiding zich had voorgesteld, maar zij bleek daarvan aanvankelijk ook geen concreet beeld te hebben. Creativiteit is hard werken, het vergt systematisch handelen en discipline. Maar de vruchten zijn zoet.

facebook