Creativiteit is hard werken

Creativiteit is hard werken

Auteur: Gastauteurs | 12-09-2007

Gastauteur Paul van Scherpenseel: Ook al zien leidinggevenden creativiteit als een bijzondere eigenschap, er is geen stukje DNA dat bepaalt of je creatief bent of niet. Creatief gedrag is een vaardigheid die oefening vergt.
Creativiteit is voor veel leidinggevenden iets ongrijpbaars. Tegelijkertijd koesteren zij creatief gedrag omdat het associaties oproept met vernieuwende en verrassende oplossingen. Vaak wordt creativiteit gezien als een bijzondere eigenschap die je op de een of andere manier moet zien los te maken in mensen. Leidinggevenden zijn al gauw huiverig om hieraan sturing te geven in het werk. Dat doodt de creativiteit, is de gedachte.

Een mooi voorbeeld van het ontwikkelen van creatief gedrag, levert een grote uitbater van belegde broodjes die graag wilde dat zijn leidinggevenden meer nieuwe concepten gingen ontwikkelen. De aanvankelijke strategie was ze op het hart te drukken zich als ondernemers te gaan gedragen. Dit werkte niet. De leidinggevenden gaven aan dat zij al omkwamen in het gewone werk, een te krappe bezetting hadden en bovendien twijfelden aan de logistieke haalbaarheid.

In tweede instantie organiseerde de uitbater een wekelijks overleg op maandagochtend met de naam ‘keek op de week'. In dit overleg discussiëren de leidinggevenden over de ontwikkelingen die zij in hun werkomgeving zien en waarop ze kunnen inhaken. Doordat nu wekelijks tijd wordt vrijgemaakt om het assortiment op de klantvraag af te stemmen, is een reeks creatieve en gemakkelijk door te voeren ideeën op gang gebracht. Ook is men door deze manier van werken sneller in staat te reageren op ontwikkelingen en concepten uit te proberen.

De ontwikkelde creativiteit is van een bescheidener niveau dan de leiding zich had voorgesteld, maar zij bleek daarvan aanvankelijk ook geen concreet beeld te hebben. Creativiteit is hard werken, het vergt systematisch handelen en discipline. Maar de vruchten zijn zoet.

Management Scope Rankings

Bekijk hier alle rankings die Management Scope jaarlijks samenstelt.

Management Scope

Geïntereseerd in Management Scope?

Maak kennis met het magazine via een proefabonnement: 3 edities voor €18,- of 6 edities voor €36,-

Vraag een proefabonnement aan

Meer opinie

scopist_posts/originals/Succesvol-managen07v.jpg

Succesvol onzekerheid managen: een gewilde competentie

Bedrijven hebben grote behoefte aan topbestuurders die onzekerheid succesvol kunnen managen. Bij die gewilde leiderschapscompetentie hoort ook openlijk durven twijfelen en het organiseren van tegenspraak. Beschikken over zelfkennis is ook essentieel, maar in de praktijk lijken bestuurders zichzelf minder goed te kennen dan ze beweren, schrijft Jean-Paul van Londen.

lees artikel
scopist_posts/originals/MSII_2020-07v.jpg

Analyse Management Scope Corporate Impact Index: Oog voor álle stakeholders

Alliander is de winnaar van de 2020-editie van de Management Scope Corporate Impact Award voor de onderneming met de grootste maatschappelijke impact. Het netwerkbedrijf laat zien hoe meervoudige waardecreatie aandeelhouders én de maatschappij voordeel oplevert.

lees artikel
scopist_posts/originals/Essay-MSCII07v.jpg

De evolutie van de Management Scope Corporate Impact Index

Omdat maatschappelijke impact aan constante verandering onderhevig is, is de methodiek van de Management Scope Corporate Impact Index voor voor de editie 2020 verder verfijnd. De pijlers goed bestuur, relatie met de buitenwereld, duurzaamheid, financiële gezondheid en goed werkgeverschap zijn op onderdelen van nieuwe metrics voorzien.

lees artikel
facebook