Human capital: de kracht van menselijk kapitaal

Human capital: de kracht van menselijk kapitaal

Auteur: Jan Marijne | 06-10-2008

Nederland kampt met krapte op de arbeidsmarkt. Werkgevers zijn niet meer ‘leading', maar staan achter elkaar in de rij om de schaarse krenten uit de personeelspap te halen. De taferelen lijken op de overspannen situatie halverwege de jaren negentig. Het probleem is deze keer echter structureel van aard en vraagt dan ook om een structurele aanpak.
Belangrijke factoren

Belangrijkste "boosdoeners" zijn vergrijzing, ontgroening en economische groei. Deze factoren zorgen ervoor dat de vervangingsvraag niet (tijdig) vervuld kan worden, belangrijke kennis verloren gaat en we niet of nauwelijks van economische groei kunnen profiteren. Sterker: het kunnen aantrekken van de juiste mensen bepaalt of een bedrijf überhaupt kan groeien.

Human capital op de eerste plaats
Werkgevers kunnen het zich niet permitteren om te wachten op de voorstellen die de politiek in beraad heeft. Om grote problemen te voorkomen, is er maar één echte oplossing: het human capital moet op de eerste plaats worden gesteld.
In een economie die voor het merendeel draait op dienstverlening (dus mensen) is het merkwaardig dat duurzame kapitaalgoederen wél op de balans staan. En het menselijk kapitaal nog steeds niet.

Chief Human Officer
Onbegrijpelijk dat grote concerns CEO's, CIO's, CFO's en COO's aanstellen, terwijl er voor ons belangrijkste asset - het human capital - op RvB-niveau niemand dedicated verantwoordelijk is. Waar blijft de CHO, ofwel de Chief Human Officer?


Richt niet teveel op aandelenkoersen
Grote concerns richten zich vaak te veel en soms zelfs obsessief op aandelenkoersen. Koers te laag: reorganisatie. Koers omhoog: er mag weer personeel bij. Loyaliteit en binding worden niet geboden en natuurlijk ook niet ontvangen. Het is zaak om op bestuurlijk niveau iemand verantwoordelijk te maken voor het menselijk kapitaal. Stel een CHO aan die de belangen van de werknemer op het hoogste niveau behartigt en de focus naast ‘vinden' legt op ‘binden'.

Juiste persoon op de juiste plek
Focussen op ‘binden', is dat niet een kannibaliserende stelling voor een werving- en selectiebureau? Wellicht, maar het is ook onze taak om ervoor te zorgen dat de juiste persoon met de juiste competenties op de juiste plek komt te zitten. En langere tijd blijft zitten. Diensten als competentiemanagement, teameffectiviteit en coaching spelen daarbij een belangrijke rol. De werknemer kan zich ontwikkelen, ervaart meer werkplezier, presteert en functioneert beter. Een win-win situatie.

Behoud de oudere werknemer!
Overigens is het zaak om niet alleen jong talent, maar juist ook de oudere werknemer te koesteren!
De hausse aan pensioneringen zorgt voor een onschatbaar verlies aan belangrijke kennis en ervaring. We moeten de oudere werknemer aan ons binden, niet alleen om kennis en ervaring te borgen maar ook om een betere leeftijdsbalans in de organisatie te krijgen. Om de oudere werknemer te behouden, moeten we parttime doorwerken stimuleren en/of inspelen op alternatieve mogelijkheden zoals het deeltijdpensioen.
Het binden van personeel is kort gezegd de weg om te gaan op de krappe arbeidsmarkt. Stel een CHO aan die op het hoogste niveau verantwoordelijk wordt voor het personeelsbeleid en die de kwaliteit, continuïteit en tevredenheid van het menselijk kapitaal waarborgt.

Lees ook:
> Dossier HRM
> Innovatie, loyaliteit en topmanagement
> Hr laat digitale voordelen liggen
> Biografie Jan Marijne

Management Scope Rankings

Bekijk hier alle rankings die Management Scope jaarlijks samenstelt.

Management Scope

Geïntereseerd in Management Scope?

Maak kennis met het magazine via een proefabonnement: 3 edities voor €18,- of 6 edities voor €36,-

Vraag een proefabonnement aan

Meer opinie

scopist_posts/originals/Leiderschap01v.jpg

Verandervermogen als grootste goed

Het soms onophoudelijke transformeren van organisaties vraagt bijzonder veel van bestuurders. Jean-Paul van Londen, partner van LTP Executive Services, zoekt in assessmenttrajecten naar het verandervermogen van topmensen. Een organisatie de toekomst in loodsen, vraagt om specifieke kwaliteiten. Vooral: een succesvolle leider realiseert zich dat hij of zij anderen nodig heeft.

lees artikel
scopist_posts/originals/Groeibeleid01v.jpg

Strategisch duurzaam groeibeleid

Duurzaamheid en ESG worden steeds strategischer. Dit stelt andere eisen aan de rol van de raad van commissarissen. Commissarissen zijn zich hiervan bewust, maar handen en voeten geven aan dit urgente thema is een ander verhaal. Zes suggesties om ambitie om te zetten in actie.

lees artikel
scopist_posts/originals/Wereldeconomie01v.jpg

Marieke Blom over het economische klimaat in 2020

Hoofdeconoom Marieke Blom van ING verwacht iets minder economische groei in 2020, maar voor een recessie hoeven we niet bang te zijn. De jaren na 2020 worden uitdagender. ‘De grote vraag is of technologie en slimmer werken voldoende zijn om voor de noodzakelijke productiviteitsgroei te zorgen.’

lees artikel
facebook