Essent N.V.

Hier vindt u informatie over Essent N.V. en zijn functionarissen.

  • Hoofdkantoor Essent:Willemsplein 4, 5211 AK Den Bosch
  • Essent is sinds 2009 100% dochteronderneming van RWE
  • Essent heeft 2,3 miljoen elektriciteitklanten en 2 miljoen gasklanten
  • Essent heeft 5500 medewerkers in dienst
  • Bedrijfsresultaat Essent eerste halfjaar 2011 € 187 miljoen, een daling van 46% t.o.v. 2010
  • Omzet Essent 2010 € 6,5 miljard. Winst Essent 2010 € 391 miljoen

Over Essent

Essent is een energiebedrijf dat gas, elektriciteit, warmte en energiediensten levert aan consumenten en bedrijven. Essent biedt ook duurzame energie en was in 1995 de eerste partij die energie die uit natuurlijke bronnen is opgewekt, verkoopt aan consumenten. Momenteel is een derde van de energieafname duurzaam opgewekt. Groene stroom wordt opwekt uit duurzame bronnen als windenergie en waterkracht, maar voornamelijk biomassa. Naast groene stroom, levert Essent ook groen gas. Dit is afkomstig van vuilstortplaatsen, waterzuiveringsinstallaties en industriële en agrarische vergisters. Onder zuurstofloze omstandigheden zet organisch materiaal zich om in biologisch gas. Dit biologisch gas wordt omgevormd tot aardgaskwaliteit en ingevoerd op het gasnet. Dit Groene gas is volledig CO2-neutraal.

Voor de productie van energie gebruikt Essent voornamelijk fossiele brandstoffen als steenkool en aardgas. Daarnaast maakt Essent gebruik van natuurlijke restafval; biomassa. Dit zijn onder andere houtsnippers, cacaodoppen en frituurvet. Essent heeft warmtekrachtcentrales (onder andere bij industriële bedrijven), windparken, zonnecentrales en bio-energiecentrales om energie te produceren.

Organisatiestructuur Essent

Essent wordt bestuur door een Raad van Bestuur en een Raad van Commissarissen. De Raad van Bestuur stelt de doelstellingen en de strategie vast. Daarnaast bewaakt de Raad van Bestuur het algemeen beleid op het gebied van onder andere financiën, juridische zaken, technologie en milieu. De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor de financiële middelen en contacten met stakeholders. De Raad van Commissarissen houdt toezicht op uit uit te voeren beleid. Omdat Essent een dochteronderneming is van RWE, rapporteert de Raad van Bestuur rechtstreeks aan de Raad van Bestuur aan RWE.

Interviews Essent

Waardecreatie in tijden van crisis

Waardecreatie in tijden van crisis

Hoe zorg je in tijden van crisis voor waardecreatie? Wat is daarbij de rol van de CFO? Dat is de leidraad in het gesprek tussen de CFO’s van Essent, Cofely en Helvoet.

Toegang tot de database

Raad van Commissarissen

Martin  Herrmann

Martin Herrmann

Commissaris (voorzitter)

Arjen  Dorland

Arjen Dorland

Commissaris (vice-voorzitter)

Diana  Custodis

Diana Custodis

Commissaris

Martina  Sanfleber

Martina Sanfleber

Commissaris

facebook