Nederlandse Waterschapsbank N.V.

Hier vindt u informatie over Nederlandse Waterschapsbank N.V. en zijn functionarissen.

  • Bedrijfsnaam: Nederlandse Waterschapsbank (NWB) N.V.
  • Opgericht in: 1954
  • Hoofdkantoor: Rooseveltplantsoen 3, 2517 KR Den Haag

Over Nederlandse Waterschapsbank

De Nederlandse Waterschapsbank (NWB Bank) is een bank van en voor de publieke sector met bijzondere aandacht voor water en duurzaamheid. 

De Nederlandse Waterschapsbank is opgericht in 1954.De waternoodsramp op 1 februari 1953 bracht de oprichting van de bank in een stroomversnelling, maar was geen directe aanleiding. Het plan om een waterschapsbank op te richten bestond namelijk al in 1939.De bank wilde de waterschappen in eerste instantie helpen tegen zo gunstig mogelijke tarieven, maar al snel stelden de oprichters de bank open voor andere publiekrechtelijke en semipubliekrechtelijke organisaties. Zo begon de bank na de start ook andere projecten te financieren zoals de sociale woningbouw. 

Inmiddels verzorgt de NWB Bank kredieten voor gemeenten, provincies, waterschappen en publieke instellingen op het gebied van volkshuisvesting, gezondheidszorg, onderwijs en duurzaamheid, en PPS.

De NWB Bank is eigendom van verschillende Nederlandse overheidsinstanties. Alleen entiteiten zoals de Staat der Nederlanden en andere openbare rechtspersonen kunnen aandeelhouder zijn van deze bank. De waterschappen bezitten 81% van de uitstaande aandelen, terwijl de Nederlandse Staat 17% bezit en provincies 2%.

In 2014 is de NWB Bank onder direct toezicht komen te staan van de Europese Centrale Bank.

Bestuur
NWB heeft een two-tier board. Het bedrijf wordt geleid door de raad van bestuur. Zij leggen verantwoording af aan de raad van commissarissen.  

Over Nederlandse Waterschapsbank

De Nederlandse Waterschapsbank (NWB Bank) is een bank van en voor de publieke sector met bijzondere aandacht voor water en duurzaamheid. 

De Nederlandse Waterschapsbank is opgericht in 1954.De waternoodsramp op 1 februari 1953 bracht de oprichting van de bank in een stroomversnelling, maar was geen directe aanleiding. Het plan om een waterschapsbank op te richten bestond namelijk al in 1939.De bank wilde de waterschappen in eerste instantie helpen tegen zo gunstig mogelijke tarieven, maar al snel stelden de oprichters de bank open voor andere publiekrechtelijke en semipubliekrechtelijke organisaties. Zo begon de bank na de start ook andere projecten te financieren zoals de sociale woningbouw. 

Inmiddels verzorgt de NWB Bank kredieten voor gemeenten, provincies, waterschappen en publieke instellingen op het gebied van volkshuisvesting, gezondheidszorg, onderwijs en duurzaamheid, en PPS.

De NWB Bank is eigendom van verschillende Nederlandse overheidsinstanties. Alleen entiteiten zoals de Staat der Nederlanden en andere openbare rechtspersonen kunnen aandeelhouder zijn van deze bank. De waterschappen bezitten 81% van de uitstaande aandelen, terwijl de Nederlandse Staat 17% bezit en provincies 2%.

In 2014 is de NWB Bank onder direct toezicht komen te staan van de Europese Centrale Bank.

Bestuur
NWB heeft een two-tier board. Het bedrijf wordt geleid door de raad van bestuur. Zij leggen verantwoording af aan de raad van commissarissen.  

Bestuurders Nederlandse Waterschapsbank in het nieuws

facebook