Toegang tot Chinees ICT-talent eenvoudig

Toegang tot Chinees ICT-talent eenvoudig
Hoe is het om in Nederland te werken voor een Chinees bedrijf? Hans van den Broek, general manager van Lenovo, geeft nog geen half jaar na zijn aantreden én nadat Lenovo de pc-divisie van IBM overnam, uitleg.

Wereldwijd worden er dit jaar zo’n slordige 180 miljoen nieuwe pc’s geproduceerd en verkocht. Lenovo heeft in deze markt een aandeel van zeven procent, ofwel dertien miljoen pc’s. Daarmee is Lenovo na Dell en HP de grootste fabrikant en leverancier van pc’s. Lenovo heeft zich deze positie kunnen verwerven door de acquisitie van de divisie Personal Computing van IBM. Het opmerkelijke van deze deal is dat Lenovo, dat drie miljoen pc’s verkocht, veel kleiner was dan de divisie van IBM. Meestal neemt Goliath David over, maar in dit geval was het precies andersom. Hans van den Broek is sinds 1 augustus 2005 general manager van Lenovo.

Profiteert Lenovo meer van de overname dan IBM?

“IBM is in de loop der jaren veranderd van een bedrijf dat hardware verkocht in een bedrijf dat geïntegreerde ICT-oplossingen levert. Drie jaar geleden is het idee ontstaan om de productie en verkoop van pc’s onder te brengen in een bedrijf dat hierin is gespecialiseerd. Zo’n bedrijf zou de pc verder moeten ontwikkelen en in grote volumes moeten kunnen produceren en verkopen. Een dergelijke stap zou passen in de filosofie van IBM om meer services te gaan leveren. Bovendien zijn de marges op personal computers beperkt en dat maakt schaalgrootte wenselijk. De pc’s moesten ook buiten de relatiekring van IBM verkocht kunnen worden. De nieuwe partner moest een goede R&D-infrastructuur hebben omdat we wilden dat IBM de pc blijvend zou kunnen inzetten in de ICT-oplossingen. Lenovo bleek zo’n bedrijf te zijn. Het was sinds 2003 bezig om markten buiten China te betreden, had met zijn DeeComp 6.800 laten zien wat het aan technische innovatiekracht in huis heeft en had pc-series ontwikkeld voor het gebruik door mensen thuis.”

We praten hier in het hoofdkantoor van IBM. De banden zijn kennelijk niet doorgesneden.

“We zitten hier tijdelijk. We kijken naar een andere huisvesting voor onze vijftig medewerkers. De banden met IBM blijven overigens. IBM heeft niet alleen een aandeel van 18,9 procent in het nieuwe bedrijf, ook een deel van de omzet van Lenovo blijft uit IBM komen. De apparatuur van Lenovo blijft onderdeel uitmaken van de ICT-oplossingen. IBM ziet Lenovo als zijn belangrijkste partner voor desktops en laptops. Aan de andere kant is overeengekomen dat Lenovo in zijn apparatuur gebruik zal maken van de software van IBM en gebruik zal maken van de services van IBM. Ook op het gebied van research zal nauw worden samengewerkt. Het IBM-team dat research, ontwerp en ontwikkeling deed voor de pc-divisie doet dat nu voor Lenovo. Ook wordt er samengewerkt op gebieden als marketing, sales en media. Afspraken op al deze gebieden zijn gemaakt voor de duur van vijf jaar.”

Zelfs het IBM-logo blijft voorlopig op de machines. Hoe Chinees is het bedrijf eigenlijk?

“De machines blijven ook bekende namen als Thinkpad houden. Het zou niet verstandig zijn om geen gebruik te maken van de naamsbekendheid van zowel IBM als zijn producten. Maar het klopt niet als u suggereert dat Lenovo niet-Chinees is. In de eerste plaats gaan we nieuwe markten bedienen, waaronder de consumentenmarkt. De scheidslijn tussen consumentenmarkt en zakelijke markt vervaagt. Lenovo heeft overigens ervaring in de consumentenmarkt. Van deze ervaring zal zeker gebruik worden gemaakt. Vergeet niet dat de Chinese pc-markt snel groeit en over vier jaar groter zal zijn dan de hele pc-markt in de VS. IBM mist die ervaring. Lenovo is ook Chinees omdat de notebooks in China worden geproduceerd, maar andere computerleveranciers doen dat natuurlijk ook. Het bedrijf is voorts Chinees omdat er steeds meer Chinezen functies hebben in de top. Van de vijftien topmanagers zijn er zes Chinees. Terreinen als research, financiën, supply chain zijn het werkdomein van Chinese collega’s. De voorzitter van de raad van bestuur is Yang Yuanqing, Mary Ma is CFO. Steve Ward CEO. Fran O’Sullivan is COO. Dus de senior-leadershipfuncties zijn goed verdeeld. Samen sturen ze een bedrijf aan van twintigduizend medewerkers.”

U komt bij IBM vandaan. Wat zijn de verschillen tussen beide bedrijven?

“In het acquisitietraject hebben we gesteld dat klanten niets van de overgang mochten merken. Dezelfde mensen bedienen dezelfde klanten. We maken wel gebruik van de ervaring en best practices van Lenovo. Een verschil is ook dat Lenovo ervaring heeft met de verkoop van andere producten dan pc’s: dvd’s, headsets, mobiele telefoons. We zijn nu aan het bekijken hoe we deze producten bij de mensen kunnen brengen. We willen daarbij gebruikmaken van bestaande distributie-infrastucturen in Nederland. Het liefst willen we onze producten associëren met andere A-merken.”

Dus gaat Lenovo telefoons en pc’s verkopen in bijvoorbeeld BMW-showrooms?

“Dat zeg ik niet, maar het is misschien wel een goed voorbeeld. Kijk, in landen als China moet je veel doen om de producten bij de mensen te brengen. Hier is alles veel kleinschaliger en is alles al dicht bij de mensen. Je moet het ze hier gemakkelijk maken om te kunnen kopen en om gebruik te maken van de services die we kunnen leveren. We denken nadrukkelijk aan het inrichten van webshops.”

Het doel van de acquisitie was om gebruik te maken van de innovatiekracht van de Chinezen. Hoe doen jullie dat?

“Integratie kost tijd. We zijn begonnen met een uitwisselingsprogramma waarin mensen uit China hier komen werken en er gaan Lenovo-medewerkers daarheen. Dit programma moet de uitwisseling van kennis op gang brengen.”

Zijn Chinezen innovatiever dan Europeanen en Amerikanen? Je hoort vaak zeggen dat wij in Europa op den duur nooit met Chinezen kunnen concurreren al zou het alleen maar zijn omdat er veel meer technici afstuderen in China dan in Europa of de VS.

“Het is onmiskenbaar waar dat er in China veel talent rondloopt en dat dit talent beschikbaar komt voor onze maatschappij. Overigens studeren veel Chinezen buiten China. Of een Chinees innovatiever is dan een Amerikaan? Dat zou ik niet kunnen beweren. Mensen kunnen pas innovatief zijn als ze ook de mogelijkheden hebben om te innoveren. Innovatie moet je goed faciliteren. Je moet meer doen dan geld beschikbaar stellen. Geld alleen innoveert niet, mensen doen dat. Daarom is het belangrijk dat de researchlabs van IBM en Lenovo zijn geïntegreerd. Dat zal een kennisinfrastructuur opleveren waaruit innovatieve producten kunnen komen. Het is aardig te vertellen dat we onze notebooks testen in extreme omstandigheden. Zo gaan er notebooks mee op Himalaya-expedities.”

Hoe ziet de pc van morgen er uit? Wat zijn de ontwikkelingen?

“Vooral grote bedrijven willen dat data in de organisatie blijft en willen desktops die desnoods met grote bouten aan een bureau vastzitten. De notebook is een duidelijk ander gebruiksartikel dan een desktop. Het wordt immers mobiel gebruikt, bijvoorbeeld in een vliegtuig en dus bestaat er bijvoorbeeld de kans dat er een kop koffie over het toetsenbord valt. Vroeger was dat het einde van de notebook, maar onze modellen hebben een toetsenbord dat liquid proof is. De koffie veeg je er gewoon af. Omdat je een notebook vaak in een tas draagt die je soms te hard op de grond zet, is die uitgerust met een airbag waardoor de leeskop bij het stoten niet beschadigt. De kop is te vergelijken met een Boeing 747 die met een vaart van 750 kilometer per uur op driehonderd meter hoogte boven bergachtig terrein vliegt. Omdat laptops nogal eens worden vergeten in een taxi of inclusief belangrijke gegevens bij het vuilnis worden gezet, zijn de apparaten uitgerust met een security-chip waardoor een hacker vrijwel niet bij de data kan komen. Dezelfde security-oplossing zit overigens ook in de mainframes van IBM. Om te voorkomen dat onbevoegden van een pc gebruik kunnen maken, vragen de nieuwste pc’s om een vingerafdruk.”

Zijn er nog meer innovaties?

“Een notebook moet het altijd doen. Gebruikers vinden het bijvoorbeeld vervelend als ze hun computer opnieuw moeten opstarten, als ze een virus moeten verwijderen. Een innovatie van Lenovo is dat de notebooks in staat zijn om virussen te isoleren en de geïnfecteerde bestanden op een aparte plaats te zetten.”

Voel je je nog een IBM’er bij Lenovo?

“Ja nog steeds, maar ik voel me als general manager van een kleine club mensen wel steeds meer ondernemer van een MKB-bedrijf. We hebben dezelfde problemen als elk ander klein bedrijf: het nieuwe zorgstelsel, pensioenregelingen, moeten we een OR hebben of niet, hoe gaan we om met de mobiliteit van medewerkers. Het is uitdagend om klein te zijn binnen een grote organisatie.”

facebook