Marianne van Leeuwen: Reed Business van print naar online

Marianne van Leeuwen: Reed Business van print naar online
Behalve de recente introductie van zakelijke zoekmachine Zibbsearch, zet Reed Business Nederland zet dit jaar nog eens veertig nieuwe websites in de markt. Directeur Marianne van Leeuwen: “Print is nog dominant, maar onze groei zit in internet”.

Acht jaar werkervaring in Amerika en Frankrijk hebben haar manier van leidinggeven meer ‘macho’ gemaakt. “Ik ben niet bang om beslissingen te nemen en richting aan te geven. En als het moet, kan ik met mijn vuist op tafel slaan.” In 2005 keerde Marianne van Leeuwen terug naar Nederland om aan de slag te gaan als CEO van Reed Business Nederland, onderdeel van Reed Elsevier. De informatieleverancier, omzet 7,5 miljard euro, marktwaarde 8,5 miljard, geeft in Nederland zo’n 130 vakbladen en opinietijdschriften als Elsevier en FEM Business uit. De laatste tijd richt het bedrijf zich steeds nadrukkelijker op internet. Behalve de recente introductie van zakelijke zoekmachine Zibbsearch, worden er dit jaar nog eens veertig nieuwe websites in de markt gezet.

Op korte termijn moet dertig procent van de omzet uit online producten komen. Van Leeuwen over wat zij een totaal nieuwe versie van uitgeven noemt. “In plaats van een traditionele print-uitgever met een paar online initiatieven, worden we een multimedia bedrijf met een heel grote rol voor internet. Een fascinerende ontwikkeling.”

Wat vindt u zo interessant aan de uitgeverijwereld?

“Er is weinig leukers. Het geeft een kick dat Reed Business in zoveel sectoren van de Nederlandse economie-professionals voorziet van de informatie die zij nodig hebben om succesvol te zijn. De grote verandering die lezers en adverteerders nu doormaken, vind ik fascinerend. Tien jaar geleden draaide alles om print, abonnementen en advertentiepagina‘s. Internet en zoekmachines hebben de traditionele uitgeverijwereld totaal op z’n kop gezet. Lezers wachten niet meer op een geschreven artikel, ze gaan actief op internet zoeken naar informatie. Adverteerders treffen lezers daar ook aan. Er komt een heel nieuwe versie van uitgeven, publishing 1.0 hebben we gehad, het is nu tijd voor 2.0. Het is ook intellectueel uitdagend om dat vorm te geven.”

Ik associeer Reed Business vooral met print.

“Naast onze bladen hebben we nu al grote matching sites zoals Kellysearch en Totaljobs en zo’n honderd community websites. Onlangs is Zibbsearch gelanceerd, een vertical search engine voor de zakelijke gebruiker. Print is nog dominant, maar onze groei zit in internet. Daar komt nu veertien procent van onze totale omzet uit, op korte termijn willen we dat naar dertig procent brengen en wie weet in de toekomst naar vijftig procent. Internet zal ook steeds meer leidend worden in de beslissingen over koers, investeringen en organisatie. Over vijf jaar zal iedereen bij Reed Business in eerste instantie voor het web werken en heeft print vooral een ondersteunende rol. Goede tijdschriften zullen overigens altijd blijven bestaan, alleen wordt print steeds meer onderdeel van een multi channel informatieplatform: een mix van internet, radio, televisie en mobiele telefoon. De vraag is vooral hoe het ene medium het andere kan versterken. Hoe stimuleer je de lezer van een artikel om online op zoek te gaan naar specifiekere informatie en daar vervolgens door te kunnen klikken op een advertentie.”

Wie zijn de concurrenten van Reed Business?

“Landelijk gezien hebben we geen echte concurrenten. Omdat we onderdeel zijn van een global company, lopen we voorop in onze visie op communicatie en informatie. Ik trek me vooral op aan Reed Business UK of US, daar zijn de ontwikkelingen verder gevorderd. En ter inspiratie kijk ik naar start ups in Silicon Valley, zij weten pas echt wat online uitgeven is.”

Kunnen publiekstijdschriften, online en business to business uitingen samengaan?

“Wij vragen ons nooit meer af of iets B2B of B2C is. Die scheidslijnen verdwijnen. Op internet kan iemand voor zijn werk iets opzoeken en tegelijk een advertentie voor een auto voorgeschoteld krijgen. Online zijn mensen zowel consument als professional.”

Wat heeft u van de jaren in Parijs en Boston geleerd?

“Functioneren in een totaal andere managementcultuur heeft van mij een ronder, veelzijdiger persoon gemaakt. Ik kan nu verschillende managementstijlen hanteren. Het Nederlandse consensusmodel verschilt enorm van dat in andere landen waar de cultuur veel hiërarchischer is. In Frankrijk en Amerika moet je oppassen dat een opgegooid balletje of idee niet na de vergadering meteen wordt uitgevoerd. De baas heeft iets gezegd, dus dat gaan we doen. Een cultuur die haaks staat op het zoeken naar consensus en democratie waar we in Nederland soms in doorslaan. Een bedrijf is geen democratie. De jaren in het buitenland hebben er ook voor gezorgd dat ik al mijn vooroordelen ben kwijt geraakt, langer in een andere cultuur functioneren, betekent dat je die gaat begrijpen. Een verrijkende ervaring.”

Gelooft u in een vrouwelijke en mannelijke managementstijl?

“Ik kan makkelijk bruggen slaan tussen mensen en opvattingen, ben een harmony person. Dat is, denk ik, wel een vrouwelijke eigenschap. Aan de andere kant moet elke leider af en toe met de vuist op tafel kunnen slaan, knopen doorhakken en richting aangeven. Als het moet, kan ik net zo goed als een man op een macho manier leiding geven. Het komt voor dat ik de directie alleen als klankbord gebruik en vervolgens zelf het besluit neem. Op z‘n tijd is dat nodig om vaart te maken en de groei te versnellen.”

U zegt dat u uw loopbaan nooit heeft gepland maar erin bent gerold.

“Toen ik op mijn negentiende rechten in Leiden ging studeren, dacht ik niet na over een carrière. Traditioneel trouwen en kinderen krijgen en dan stoppen met werken, was meer mijn idee. Pas toen ik was afgestudeerd en een baan vond bij Elsevier Congressen, merkte ik dat ik een goede neus had voor zakendoen en het signaleren van trends. Ik kreeg een managementpositie en merkte dat ik goed leiding kon geven. Daardoor werd ik steeds ambitieuzer. Maar toen was ik wel al 28 jaar.”

Wat zijn uw sterkste punten?

“Focus, focus, focus, ik verlies nooit het einddoel uit het oog. Ik ben goed in communicatie, zet de juiste mensen op de juiste plek en heb een intuïtief gevoel voor commercie en trends.”

Wat wilt u nog verder ontwikkelen?

“Processen monitoren. Van nature ben ik geneigd mensen veel eigen verantwoordelijkheid te geven, ik ben geen politieagent. Maar af en toe moet ik dat wel zijn, de voortgang controleren en checken of afspraken goed worden uitgevoerd. Die momenten moet ik bewust inplannen, dat gaat niet vanzelf.”

Gelooft u in het glazen plafond?

“Ik heb er nooit iets van gemerkt. Toen ik mijn promotie naar Boston kreeg, was ik drie maanden zwanger. ‘Is dat niet een beetje onhandig,’ vroeg ik nog. Mijn baas vond mijn zwangerschap totaal niet relevant. Ik ben groot geworden in Amerika en Frankrijk waar dit onderwerp helemaal niet speelt. Het is vreemd om terug te komen en ineens constant de vraag te krijgen hoe je werk en zorg organiseert en of je je kinderen wel genoeg ziet. In Parijs of Boston vroeg nooit iemand daar naar.”

Hoe denkt u over diversiteit? Moet een bedrijf een afspiegeling van de samenleving zijn?

“Als bedrijf moet je vooral een afspiegeling zijn van je klanten. Zo moet Reed Business zorgen voor voldoende jonge medewerkers die instinctief begrijpen hoe jonge klanten zich gedragen. Jongeren zijn opgegroeid met internet, hebben vaak nooit een abonnement op een papieren blad gehad. Zij zijn voortdurend aan het multitasken: huiswerk maken, msn-en, muziek luisteren, sms-en. Op dat gedrag moeten wij inspelen, willen we hen tot klant maken.”

Kent u dilemma’s?

“Die hebben vooral te maken met het print versus internet verhaal. Reed Business is al ruim honderd jaar een traditionele print uitgever en dat blijft ook zo, maar onze groei komt van internet en op dat vlak moeten we nog veel leren. In onze communicatie, trainingen en investeringen moeten we buitensporig veel aandacht geven aan online. Het risico is dat dit ten koste gaat van print en dat is niet de bedoeling. Ik wil de mensen die bij print werken niet het gevoel te geven dat ze niet meer belangrijk zijn, want dat is niet zo. Dat is wel een worsteling.”

Met wie zou u eens een keer een avond willen praten?

“Ik sprak laatst op een congres de korpschef van de politie Rotterdam Rijnmond. Hij vertelde hoe hij de afgelopen jaren de veiligheid in Rotterdam heeft aangepakt, een groot veranderingsproces. Ik vertelde hem over de processen waar wij bij Reed Business mee bezig zijn en gek genoeg vonden we heel veel overeenkomsten. Ik zou graag nog eens met hem doorpraten. Ook over Rotterdam trouwens, want daar kom ik vandaan.”


Zie ook:
> biografie Marianne van Leeuwen

Dit artikel is voor het laatst aangepast op 30-11--0001

facebook