Toezicht in 2020 volgens Jaap Winter

Toezicht in 2020 volgens Jaap Winter

02-01-2012 Jaap Winter, partner bij De Brauw Blackstone Westbroek, geeft zijn visie op de moderne commissaris. Toezichthouders moeten hun eigen functioneren en dat van het bestuur evalueren. ‘Commissaris, kijk eens kritischer naar jezelf.’

'Commissarissen moeten zich niet alleen richten op de inhoud – strategie en performance – en op de vorm – interne controle, verslaggeving en compliance. Dat vindt Jaap Winter, partner bij De Brauw Blackstone Westbroek en commissaris bij Randstad en het Mauritshuis. ' Er moet een derde pijler bij komen: reflectie op het eigen functioneren en dat van het bestuur.'

Commissaris naar huis
'De raad van commissarissen van de toekomst moet zowel over de mentaliteit als over de vaardigheden beschikken om evaluatie een geïntegreerd onderdeel te maken van het toezicht. Ik voorzie niet dat we daardoor ook sneller consequenties gaan verbinden aan de uitkomst, door bijvoorbeeld een commissaris naar huis te sturen als het niet klikt.'

Leiderschap
'Als je elkaars drijfveren en rolopvatting kent, wordt het wel een stuk makkelijker om verschillen in benadering te overbruggen. In de organisaties waarop commissarissen toezicht houden, besteden we veel aandacht aan leiderschap. Dat moet ook gaan gelden voor de raad van commissarissen zelf in de relatie met het bestuur: we moeten ook daar de dynamiek in de persoonlijke verhoudingen ter discussie durven stellen. Commissarissen zijn immers ook leiders, zij het parttime. Governance-codes kunnen die discussie stimuleren, maar nooit afdwingen. Commissarissen moeten het zélf doen.’

Lees verder:
> Interview met Jaap Winter: 'Commissaris kijk kritischer naar jezelf'
> Toezicht in 2020
> Top-100 Machtigste Commissarissen 2012

Interview met Jaap Winter

Jaap Winter over de bedrijfsvorm van de toekomst

Jaap Winter over de bedrijfsvorm van de toekomst

16-05-2019 In een nieuwe serie interviews onderzoekt Management Scope de bedrijfsvorm van de toekomst: van private equity tot beursgenoteerde onderneming, van coöperatie tot familiebedrijf. Professor Jaap Winter bijt het spits af. ‘We hebben behoefte aan meer tegenmacht.’

Blijf op de hoogte van wisselingen en trends in de boardroom.

Ontvang elke dinsdag en donderdag onze nieuwsbrief.

facebook