Jan van Rutte treedt terug als voorzitter rvc de Volksbank

Jan van Rutte treedt terug als voorzitter rvc de Volksbank

11-03-2021 De Volksbank maakt op 11 maart 2021 bekend dat Jan van Rutte heeft besloten zijn taken als voorzitter van de raad van commissarissen van de Volksbank vervroegd neer te leggen. Tot een opvolger is benoemd, blijft Van Rutte aan.

Jan van Rutte is sinds 1 november 2013 lid van de raad van commissarissen van SNS Reaal en SNS Bank, de rechtsvoorganger van de Volksbank. Twee jaar later werd Van Rutte benoemd tot voorzitter van de raad van commissarissen van de Volksbank en in april 2018 volgde een herbenoeming voor een periode van vier jaar. Jan van Rutte zegt nu eerder te stoppen vanwege de nieuwe fase die de bank ingaat, met een nieuwe directievoorzitter en een nieuwe topstructuur, en dat daarbij een nieuwe voorzitter van de raad van commissarissen ook logisch is. Van Rutte blijft aan tot een opvolger is benoemd. De rvc is inmiddels met de werving van een opvolger gestart.

In een persbericht van de Volksbank laat Jan van Rutte weten: ‘De solide financiële positie en de sterke maatschappelijke missie zijn een stevige basis voor de onlangs geformuleerde strategie voor de periode 2021 – 2025. Ook zijn in nauw overleg met de raad van commissarissen de voorstellen voor een nieuwe topstructuur tot stand gekomen. De bank heeft een moeilijke periode achter de rug. De onlangs bekendgemaakte uitkomsten van het onafhankelijke onderzoek naar het functioneren van de directie en de interactie tussen de leden van de directie en de rvc bevestigen de bestuurlijke onrust in de top van de bank waarvan het afgelopen jaar sprake was. De conclusies zijn stevig en helder. Ik betrek deze ook op de rvc en op mijzelf als voorzitter. Er zijn inmiddels maatregelen genomen die eraan bijdragen dat er weer sprake is van een betere en gezonde dynamiek.’

De ‘moeilijke periode’ waar Jan van Rutte over spreekt, verwijst deels naar de wisselingen in de topstructuur. Zo trad cfo Pieter Veuger na vijf maanden terug uit de raad van bestuur, volgde Martijn Gribnau Maurice Oostendorp als ceo op en maakte de Volksbank eind 2020 bekend dat Mirjam Verhoeven haar rol als coo neerlegt.

Blijf op de hoogte van wisselingen en trends in de boardroom.

Ontvang elke dinsdag en donderdag onze nieuwsbrief.

Nee bedankt
facebook