PGGM N.V.

Hier vindt u informatie over PGGM N.V. en zijn functionarissen.

  • In 2008 werd PGGM als zelfstandige uitvoeringsorganisatie afgescheiden van het PFZW
  • PGGM beheert het pensioen van 2,6 miljoen deelnemers
  • PGGM heeft 1.300 medewerkers (FTE) in dienst
  • Adres hoofdkantoor PGGM: Noordweg Noord 150, 3704 JG ZEIST

Over PGGM

PGGM levert diensten op het gebied van pensioenbeheer, integraal vermogensbeheer en bestuurlijke advisering.  PGGM is een coöperatieve pensioenuitvoeringsorganisatie zonder winstoogmerk. Ze volgen hierbij drie lijnen die zij ook direct als hun pijlers definiëren;

Institutioneel: Pensioenuitvoering is de basis van de uitgevoerde bezigheden. PGGM zet zich in voor hun klanten: pensioenfondsen en hun deelnemers.


Leden: De coöperatie maakt zich hard voor zijn leden. Ze zetten zich in voor ruim 700.000 leden in de sector zorg en welzijn die verbonden zijn aan PGGM.


Maatschappelijke agenda: In coöperatie met partners verbindt PGGM hun domein pensioen met de domeinen zorg, wonen en werk. PPGM ontplooid initiatieven om kanten en leden zo breed mogelijk te kunnen ondersteunen bij het realiseren van een waardevolle toekomst. 

Organisatiestructuur PGGM

PGGM Coöperatie U.A. is de enige aandeelhouder van PGGM NV en is opgericht door de sociale partners in de sector zorg & welzijn. Leden van de coöperatie zijn werkgevers en werknemers uit die sector.De ledenraad is het hoogste orgaan in de organisatie, met een onafhankelijke voorzitter. Vanaf 2012 ging de nieuwe samenstelling met 45 leden in. Hiervan zijn 15 vertegenwoordigers benoemd vanuit werkgeversorganisaties, 15 vertegenwoordigers benoemd vanuit werknemersorganisaties en gepensioneerdenorganisaties en 15 rechtstreeks benoemde leden. De ledenraad vertegenwoordigt alle leden van de coöperatie. Het is de communicatieve schakel tussen het coöperatiebestuur en de leden. De raad levert input en ideeën voor de coöperatie en het is zijn taak ledeninvloed en ledenbetrokkenheid te bevorderen. Hiermee zorgt de ledenraad voor rechtstreekse invloed van de sector op het beleid van PGGM.

Het coöperatiebestuur is verantwoordelijk voor de missie, visie, identiteit en financiële beleidskaders van de coöperatie. De coöperatie is 100% aandeelhouder van de uitvoeringsorganisatie (PGGM N.V.). Het coöperatiebestuur legt verantwoording af aan de ledenraad. 

Onder de coöperatie valt de uitvoeringsorganisatie PGGM NV. Deze vennootschap heeft een raad van bestuur en een raad van commissarissen. De raad van bestuur bestaat uit de CEO en CFO. Verder bestaat de raad van commissarissen uit 6 leden. 

Over PGGM

PGGM levert diensten op het gebied van pensioenbeheer, integraal vermogensbeheer en bestuurlijke advisering.  PGGM is een coöperatieve pensioenuitvoeringsorganisatie zonder winstoogmerk. Ze volgen hierbij drie lijnen die zij ook direct als hun pijlers definiëren;

Institutioneel: Pensioenuitvoering is de basis van de uitgevoerde bezigheden. PGGM zet zich in voor hun klanten: pensioenfondsen en hun deelnemers.


Leden: De coöperatie maakt zich hard voor zijn leden. Ze zetten zich in voor ruim 700.000 leden in de sector zorg en welzijn die verbonden zijn aan PGGM.


Maatschappelijke agenda: In coöperatie met partners verbindt PGGM hun domein pensioen met de domeinen zorg, wonen en werk. PPGM ontplooid initiatieven om kanten en leden zo breed mogelijk te kunnen ondersteunen bij het realiseren van een waardevolle toekomst. 

Organisatiestructuur PGGM

PGGM Coöperatie U.A. is de enige aandeelhouder van PGGM NV en is opgericht door de sociale partners in de sector zorg & welzijn. Leden van de coöperatie zijn werkgevers en werknemers uit die sector.De ledenraad is het hoogste orgaan in de organisatie, met een onafhankelijke voorzitter. Vanaf 2012 ging de nieuwe samenstelling met 45 leden in. Hiervan zijn 15 vertegenwoordigers benoemd vanuit werkgeversorganisaties, 15 vertegenwoordigers benoemd vanuit werknemersorganisaties en gepensioneerdenorganisaties en 15 rechtstreeks benoemde leden. De ledenraad vertegenwoordigt alle leden van de coöperatie. Het is de communicatieve schakel tussen het coöperatiebestuur en de leden. De raad levert input en ideeën voor de coöperatie en het is zijn taak ledeninvloed en ledenbetrokkenheid te bevorderen. Hiermee zorgt de ledenraad voor rechtstreekse invloed van de sector op het beleid van PGGM.

Het coöperatiebestuur is verantwoordelijk voor de missie, visie, identiteit en financiële beleidskaders van de coöperatie. De coöperatie is 100% aandeelhouder van de uitvoeringsorganisatie (PGGM N.V.). Het coöperatiebestuur legt verantwoording af aan de ledenraad. 

Onder de coöperatie valt de uitvoeringsorganisatie PGGM NV. Deze vennootschap heeft een raad van bestuur en een raad van commissarissen. De raad van bestuur bestaat uit de CEO en CFO. Verder bestaat de raad van commissarissen uit 6 leden. 

Bestuurders PGGM in het nieuws

facebook