Maarten Otto en Marlies Visser ceo en coo Alliander

Maarten Otto en Marlies Visser ceo en coo Alliander

02-04-2020 De raad van commissarissen van Alliander maakt bekend in Maarten Otto een nieuwe ceo gevonden te hebben en in Marlies Visser een coo. Hiermee wordt de raad van bestuur uitgebreid naar vier leden.

In 2017 begon Maarten Otto bij Alliander, waarna hij in 2018 de functie van directeur Corporate & Sociale Affairs overnam. Voor Otto bij Alliander startte, vervulde hij verschillende functies bij Ten Have Change Management en Twynstra Gudde. Na de algemene vergadering van aandeelhouders op 20 mei 2020 neemt Otto de leiding van Alliander over van Ingrid Thijssen.
Otto voelt zich bevoorrecht om aan de slag te gaan in zijn nieuwe rol en kijkt er naar uit om zijn bijdrage te leveren. ‘Alliander speelt als netwerkbedrijf een cruciale rol in onze maatschappij. De omschakeling naar een duurzaam energiesysteem gaat komende decennia veel van onze organisatie vragen en brengt complexe vraagstukken met zich mee’, aldus Otto.

Omdat bij Alliander de afgelopen jaren duidelijk werd dat er een grote opgave aan de operationele kant van de organisatie ligt, heeft de raad van commissarissen besloten een chief operation officer aan te stellen. Marlies Visser zal deze functie per 1 mei 2020 bekleden en treedt daarbij toe tot de raad van bestuur. Visser is sinds 2014 werkzaam bij Alliander, in de rol van directeur Operatie van Liander. Voorafgaand daaraan werkte zij bij de Nederlandse Spoorwegen als manager operations.
Volgens Marlies Visser brengt de energietransitie enorme uitdagingen met zich mee. ‘Er komt komende decennia zoveel extra werk op ons af dat we alle zeilen moeten bijzetten om die veranderingen tijdig te realiseren. Ik neem deze uitdaging graag aan om hier vanuit mijn nieuwe rol samen met onze vakmensen en partners aan te werken’, zegt Visser.

Voorzitter van de raad van commissarissen van Alliander, Annemarie Jorritsma is blij met de komst van Otto en Visser. ‘Maarten Otto heeft de afgelopen jaren een grote bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van Alliander, het versterken van onze maatschappelijke positie in het politiek-bestuurlijke debat en het aanscherpen van onze corporate strategie. Tevens heeft hij brede ervaring met het realiseren van grote veranderopgaven in complexe maatschappelijke omgevingen. Wij zien in hem dan ook een zeer geschikte opvolger van Ingrid Thijssen’, zegt Jorritsma. ‘Marlies Visser beschikt over ruime ervaring in aansturing van de operatie van het bedrijf. Zij kent als geen ander de opgave waar Alliander voor staat. Zij denkt en handelt daarbij, bijvoorbeeld in de relatie met aannemers, ook buiten de gebaande paden. Niet in de laatste plaats zijn we trots dat beide functies worden ingevuld door talenten vanuit het eigen bedrijf. We wensen ze veel succes in hun nieuwe rol.’

De raad van bestuur bestaat naast Maarten Otto en Marlies Visser uit Walter Bien (chief financial officer) en Daan Schut (chief transitoir officer). 

Blijf op de hoogte van wisselingen en trends in de boardroom.

Ontvang elke dinsdag en donderdag onze nieuwsbrief.

Nee bedankt
facebook