Roger van Boxtel

CEO bij NS Groep N.V.

Roger van Boxtel

Persoonlijk

Naam: Roger van Boxtel

Nationaliteit: Nederlandse

Huidige functies Roger van Boxtel

2016 - heden CEO, NS Groep N.V.
2015 - heden Commissaris, APG Groep
2012 - heden Lid, Wetenschappelijke en maatschappelijke adviesraad, Universiteit van Humanistiek
2011 - heden Lid Raad van Advies, Nederlands Netwerk Fertiliteitspreservatie
2011 - heden Lid Raad van Advies, ECP-EPN, Platform voor InformatieSamenleving
2007 - heden Lid Algemeen Bestuur, VNO-NCW
2015 - heden Lid Dagelijks Bestuur , VNO-NCW
2015 - heden Bestuurslid, VUmc Alzheimercentrum
2015 - heden Voorzitter Raad van Toezicht, Museum De Fundatie
2013 - heden Voorzitter, Stichting Geschiedschrijving Gorinchem

Loopbaan Roger van Boxtel

2015 - 2016 CEO a.i., NS Groep N.V.
2014 - 2015 Vice-voorzitter, ZN (Zorgverzekeraars Nederland)
2013 - 2015 Lid Raad van Advies, Health Economics Fund, Life Sciences Partners
2011 - 2015 Fractievoorzitter Eerste Kamer, D66
2004 - 2015 Bestuurslid, Innovatiefonds Zorgverzekeraars
2004 - 2015 CEO, Menzis
2003 - 2005 Voorzitter, Humanistisch Verbond
2003 - 2004 Directievoorzitter, Menzis Zorg
1998 - 2002 Minister Grote Steden, Integratie en ICT, Regering
1994 - 1998 D66
1989 - 1994 Organisatieadviseur, Andersson, Elffers & Felix
1987 - 1989 Organisatieadviseur, Verlinden, Wezeman, Ernst & Whinney
1981 - 1987 Beleidsmedewerker, VNG
1980 - 1981 Beleidsmedewerker , gemeente Amsterdam

Opleiding Roger van Boxtel

1975 - 1981 Nederlands Recht, Universiteit van Amsterdam
1973 - 1975 Medicijnen, Universiteit van Amsterdam, niet afgemaakt

Overige vermeldingen


Voormalige nevenfuncties
- vicevoorzitter Stichting POA, van 1986 tot 1991
- voorzitter Raad van Toezicht Stichting "Tot en met", van 1993 tot 1998
- lid bestuur "Hollandia Theatergroep", van 1994 tot 1998
- voorzitter Instituut Housing and Urban Studies
- lid bestuur Stichting Geschiedschrijving Gorinchem, vanaf 2013
- voorzitter Humanistisch Verbond, van 2003 tot 2005
- lid bestuur Zorgverzekeraars Nederland, van 2004 tot 2014
- voorzitter NPS (Nederlandse Programma Stichting), van 2004 tot 2008
- voorzitter SOMS (Stichting Ondersteuning Marrons Suriname), vanaf 2004
- voorzitter ECP-EPN, Platform voor InformatieSamenleving, van 2005 tot 2011
- lid Raad van Commissarissen "Inter Access", van 2006 tot 2010
- lid Adviesraad Oranjefonds, van 2006 tot 2009
- lid bestuur "Jan Cremermuseum", van 2007 tot 2009
- lid commissie onderzoek structuur N.V. "AFC Ajax", van 2007 tot 2008
- voorzitter Denktank Leren en Werken, van 2008 tot 2009
- voorzitter Nederlands Comité voor IUCN, van 2008 tot 2011
- lid Taskforce biodiversiteit, van 2009 tot 2011
- lid dagelijks bestuur Stichting Forum voor Stedelijke Vernieuwing, van 2009 tot 2011
- voorzitter "De Groene Zaak", 2011
- voorzitter VNG-Commissie Talent!, 2010
- voorzitter Oranjefonds, 2010
- lid interim-bestuur Vereniging "Ajax", vanaf 28 november 2011
- 'verkenner' collegeonderhandelingen Amsterdam, mei 2014

Trivia


Roger van Boxtel is getrouwd en heeft twee kinderen.