Ronald Paul in bestuur Nederland DistributieLand

Datum: 14-07-2015

Ronald Paul in bestuur Nederland DistributieLand

Paul, COO van Havenbedrijf Rotterdam, is door de Raad van Toezicht en Advies van Nederland DistributieLand (NDL/HIDC) voorgedragen als nieuw bestuurslid.

Benoeming
Ronald Paul is sinds 1985 werkzaam bij Havenbedrijf Rotterdam NV, waarvan sinds 2012 als COO. Paul is voorgedragen om tijdens de Algemene Ledenvergadering van Nederland DistributieLand in november 2015 te worden benoemd als lid van de Raad van Bestuur van de logistiekkoepel. Vooruitlopend op deze formele benoeming zal Paul zijn bestuurstaken de komende periode reeds oppakken.

Nevenfuncties
Naast zijn functie als COO bij Havenbedrijf Rotterdam en zijn toekomstige functie als bestuurslid van NDL/HIDC is Ronald Paul actief als commissaris bij Portbase (voorzitter) en Keyrail.

NDL/HIDC
Onder de naam Holland International Distribution Council (HIDC) promoot Nederland Distributieland (NDL) Nederland als ‘Your logistics gateway to Europe’ in het buitenland.