Havenbedrijf Rotterdam N.V.

  • Hoofdkantoor Havenbedrijf Rotterdam: World Port Center (WPC), Wilhelminakade 909, 3072 AP Rotterdam
  • De haven profiteert van de sterke Europese export, waarvoor tegelijkertijd veel grondstoffen worden aangevoerd
  • Het Havenbedrijf Rotterdam heeft circa 1.200 medewerkers in dienst
  • Goederenoverslag in de Rotterdamse haven nam in 2010 toe met 11,1% tot 430 miljoen ton
  • Omzet Havenbedrijf Rotterdam 2010 € 550 miljoen. Netto resultaat Havenbedrijf Rotterdam 2010 € 154 miljoen
  • Omzet Havenbedrijf Rotterdam 2009 € 519 miljoen. Netto resultaat Havenbedrijf Rotterdam 2009 € 167 miljoen

Over Havenbedrijf Rotterdam N.V.

Havenbedrijf Rotterdam is beheerder, exploitant en ontwikkelaar van het Rotterdamse Haven industriegebied. De naamloze vennootschap heeft twee aandeelhouders: gemeente Rotterdam (ca. 70%) en de Nederlandse Staat (ca. 30%).

De doelen die het Havenbedrijf nastreeft zijn behalve de ontwikkeling, aanleg, beheer en exploitatie van het haven-en industriegebied in Rotterdam ook het bevorderen van een effectieve, veilige en efficiënte scheepvaartafwikkeling in de Rotterdamse haven en het aanloopgebied voor de kust.

Havenbedrijf Rotterdam verhuurt haventerrein aan bedrijven, bijvoorbeeld aan op- en overslagbedrijven en de (petro)chemische industrie. Belangrijkste inkomstenstromen zijn huurinkomsten en havengelden. Het concern heeft 1.200 werknemers in dienst.

In haar ondernemingsplan voor de jaren 2011-2015 schrijft Havenbedrijf Rotterdam verdere groei in overslag met 2,6% te verwachten.

Organisatiestructuur Havenbedrijf Rotterdam

Havenbedrijf Rotterdam kent een Raad van Bestuur en een Raad van Commissarissen. Met ingang van 1 januari 2004 werd het bedrijf een overheids-NV. Het concern onderschrijft die uitgangspunten van de Nederlandse Corporate Governance Code en geeft haar beleid conform die code vorm. Hoewel het Havenbedrijf geen beursgenoteerde onderneming is, neemt de Raad van Commissarissen toch zoveel mogelijk de Code Tabaksblat in acht.

facebook