Tini Hooymans

Tini Hooymans

Lid raad van toezicht bij Hogeschool Arnhem Nijmegen (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen)


Personalia

Naam: Dr. Tini Hooymans AA

Nationaliteit: Nederlandse

Is dit uw profiel en heeft u vragen, opmerkingen of wijzigingen? Neem dan contact met ons op Contact

Huidige functies Tini Hooymans

 • 2016 - heden Lid raad van toezicht, Hogeschool Arnhem Nijmegen (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen)
 • 2015 - heden Lid Adviescommissie, CBS
 • 2015 - heden Voorzitter, Stichting Tropenbos International
 • 2015 - heden Voorzitter, Stichting Technasium Voortgezet Onderwijs
 • 2014 - heden Lid Raad van Toezicht, Diabetes Fonds

Loopbaan Tini Hooymans

 • 2010 - 2020 Commissaris, Rabobank Vallei en Rijn
 • 2016 - 2019 Lid Raad van Toezicht, Erasmus Universitair Medisch Centrum
 • 2007 - 2015 Commissaris, KPN
 • 2002 - 2014 Lid raad van bestuur, TNO
 • 2001 - 2002 Directielid Plant Sciences, Wageningen Universiteit en Researchcentrum
 • 1998 - 2001 Algemeen directeur, Praktijkonderzoek Plant en Omgeving
 • 1996 - 1998 Algemeen directeur, Rijksinstituut voor Land- en Tuinbouwproducten
 • 1991 - 1996 Directeur onderzoek, Plant Research International

Opleiding Tini Hooymans

 • 1982 Wiskunde en Natuurwetenschappen, Vrije Universiteit Amsterdam
 • 1977 Biologie, Universiteit van Leiden

Overige vermeldingen

Op 19 november 2013 is Hooymans benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau.

Rabobank Vallei en Rijn
- lid remuneration committee
- lid nomination committee

 

Trivia

Tini Hooymans is in Leiden geboren en heeft twee kinderen.

Tini Hooymans

Interview met Tini Hooymans

Het energievraagstuk belicht met Rik van Terwisga, Tini Hooymans en Robert Smith

De wereldbevolking groeit, de energievoorraad krimpt. Innovatie-proeftuinen, kennisdeling en gedragsverandering zijn de sleutelwoorden bij het ontwikkelen van alternatieve energiebronnen die de mensheid ook over veertig jaar nog kunnen voorzien van voeding, water en brandstof. Een rondetafelgesprek over het energievraagstuk met de blik op de verre toekomst, maar ook over fossiele brandstoffen.

Gepubliceerd op 23-12-10

Lees artikel
facebook