Top-100 Corporate Vrouwen

Top-100 Corporate Vrouwen

Top-50 Corporate Vrouwen 2015

Beroepscommissaris Margot Scheltema is voor de vierde keer op rij de meest invloedrijke vrouw van corporate Nederland.

Nummer twee op de lijst is, net als vorig jaar, Annemiek Fentener van Vlissingen, president-commissaris bij familieconcern SHV en toezichthouder bij De Nederlandsche Bank, Heineken en UMC Utrecht.

De snelste stijger van dit jaar vinden we op nummer drie. Marjan Oudeman komt vanaf plaats 36 terug in de top-3. Als voorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit Utrecht is zij de hoogste vrouw in de lijst met een bestuurlijke functie.

1 Margot  Scheltema

(1) Margot Scheltema

De oud-financieel directeur van Shell Nederland staat voor de vierde keer op nummer één. Zij is per 1 september 2015 benoemd tot commissaris bij De Nederlandsche Bank. Daarnaast vervult Scheltema onder meer commissariaten bij TNT Express, Schiphol Group en Warmtebedrijf Rotterdam.

Verantwoording
Een vrouwelijke bestuurder komt in aanmerking als zij één of meer functie(s) als bestuurder of commissaris bekleedt bij de belangrijkste ondernemingen van Nederland. Hieronder verstaan wij de bedrijven die genoteerd staan aan de AEX-, AMX (MidCap)- of AScX (SmallCap)-index en niet-beursgenoteerde bedrijven met een eigen vermogen van meer dan 1 miljard euro. Buitenlandse vrouwen komen alleen in aanmerking als zij een executive-functie of tenminste twee non-executive-functies bekleden bij deze ondernemingen

Puntenverdeling
De vrouwen krijgen punten toebedeeld op basis van de hoogte van het eigen vermogen van de ondernemingen waar zij een functie hebben. Uitvoerende functies bij deze ondernemingen wegen zwaarder mee dan toezichthoudende functies. Daarnaast krijgen de vrouwen punten voor voorzitter- schappen van raden van bestuur of -commissarissen, chairmanposities van Boards of Directors en voorzitter- schappen van audit-, remuneratie- en nominatiecommissies.

Tenslotte worden punten toebedeeld voor toezichthoudende functies bij de grote buitenlandse bedrijven, universiteiten, hogescholen, ziekenhuizen en overige grote ondernemingen.

Peildatum
Als peildatum is 1 april 2015 aangehouden.

facebook