Sybilla Dekker

Sybilla Dekker

Commissaris bij Hendrick de Keyser


Personalia

Naam: Sybilla Dekker

Geboortejaar: 1942

Nationaliteit: Nederlandse

Is dit uw profiel en heeft u vragen, opmerkingen of wijzigingen? Neem dan contact met ons op. Contact
Is dit uw profiel en heeft u vragen, opmerkingen of wijzigingen? Neem dan contact met ons op.

Huidige functies Sybilla Dekker

 • 2015 - heden Commissaris, Hendrick de Keyser
 • - heden Voorzitter bestuur, Prinses Beatrix Spierfonds
 • - heden Directievoorzitter, Prinses Beatrix Spierfonds
 • 2016 - heden Voorzitter, Adviescommissie Geschilbeslechting Woningwet
 • 2016 - heden Voorzitter, Platform Goede Doelen Organisaties
 • 2015 - heden Lid Raad van Toezicht, Vereniging Hendrick de Keyser (Hendrick de Keyser)
 • 2012 - heden Lid , College financieel toezicht Curacao, Sint Maarten, BES-eilanden en Aruba
 • 2014 - heden Voorzitter, Beoordeling Commissie Ontwikkeling Paleis en landgoed Soestdijk
 • 2014 - heden Lid Klankbordgroep, Kennis Instituut Atria
 • 2013 - heden Voorzitter, Nationaal Openbaar Vervoer Beraad (NOVB)
 • 2009 - heden Voorzitter, Strategische Adviesraad TNO Bouw en Mobiliteit
 • 2009 - heden Voorzitter, Tafel van Borging, Maasvlakte II
 • 2008 - heden Voorzitter, Stichting Constant van Gestel fonds
 • 2008 - heden Dame XVII Compagnie Fonds, Scheepvaartmuseum Amsterdam

Loopbaan Sybilla Dekker

 • 2009 - 2017 Voorzitter raad van toezicht, Kadaster
 • 2011 - 2016 Lid raad van advies, Instituut voor Genderstudies Radboud Universiteit
 • 2008 - 2016 Voorzitter, Taskforce en Stichting Talent naar de Top
 • 2007 - 2015 Commissaris, Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)
 • 2007 - 2015 Commissaris, Royal HaskoningDHV
 • 2007 - 2015 Voorzitter raad van toezicht, Diabetes Fonds
 • 2007 - 2015 Voorzitter, Programma Kennis voor Klimaat
 • 2006 - 2007 Voorzitter, VVD Evaluatie Commissie Verkiezingen 2006
 • 2003 - 2006 Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
 • 1997 - 2003 Algemeen Directeur, AWVN
 • 1989 - 1997 Directeur, Nedelands Verbond van Ondernemers in de Bouwnijverheid
 • 1984 - 1990 Directeur MateriĆ«le zaken / Facilitair Bedrijf, Ministerie van Landbouw en Visserij
 • 1979 - 1984 Plaatsvervangend directeur Organisatie en Efficienc, Ministerie van Landbouw en visserij
 • 1975 - 1979 Organisatie adviseur en coƶrdinator Landelijk Project Bedrijfsvoorlichting,
 • 1968 - 1975 Inspectie functie ArbeidsInspectie,
 • 1965 - 1968 Bedrijfsmaatschappelijk Werker Erdal Concern,

Opleiding Sybilla Dekker

 • 2002 - 2002 Management Development, INSEAD Business School
 • 1975 - 1976 Organisatiekunde, Universiteit van Utrecht
 • 1965 - 1965 Personeelswerk en Management SAA, Sociale Academie

Overige vermeldingen

Overige voormalige nevenfuncties
2011 - 2016 Lid Raad van Advies, Instituut voor Genderstudies Radboud Universiteit
2012-2014 Voorzitter VNG Commissie Relatie Gemeenten en Woningcorporaties
2009-2015 Lid Raad van Advies Provada Vakbeurs voor de Bouw
2007-2008 Voorzitter Commissie Fundamentele Verkenning Bouwregelgeving
2007-2012 Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Amfo ( sociale projecten Antillen )
2011-2012 Lid Monitoring Commissie Verzekeraars
2008-2010 Lid Raad van Commissarissen Akzo Nobel NL
2008-2010 Lid raad van Commissarissen Kristal NV( ontwikkelingsbedrijf voor woningcorporaties
2007-2009 Lid Raad van Commissarissen DNC BV
2012-2013 Boegbeeld Programma Uitvoering met Ambitie voor Omgevingsdiensten
1998-2003 Lid Raad van Commissarissen Rabo Bank Nederland
2000-2003 Lid Raad van Commissarissen NS
1996-2003 Lid Raad van Toezicht LUMC
2000-2003 Lid Raad van Commissarissen Arbo Unie Lid
1996-2003 Lid Algemeen Bestuur VNO/NCW
2000-2003 Lid Raad van Advies Nieuwe Kerk Amsterdam
2002-2003 Lid Bestuur Koning Willem I prijs

Jury’s
Voorzitter Jury Opzij Top 100
Voorzitter Jury Gouden Pump
Voorzitter Jury Duurzaam Bouwen van Buiding Business (2009)
Voorzitter Jury Zuid-Hollandprijs
Voorzitter Jury Particulier opdrachtgeverschap Woningbouw Homeruskwartier Almere (2008 en 2009)
Lid Jury The International Alliance for Women (TIAW) Awards

Diversiteit
2006-2007 Voorzitter AmbassadeursNetwerk Glazenplafond
1985-1992 Voorzitter Stichting VrouwenNetwerk Nederland
1996-2003 Voorzitter Opportunity in Bedrijf
2010-2015 Lid Raad van Advies Marokkaans Nederlands Leiderschaps Instituut (MDLI)

Trivia

Sybilla Dekker is weduwe en woonachting in Wassenaar. Dekker trad in 2006 af na een rapport over de Schipholbrand.

Onderscheidingen
- Ontving in 1996 Kon.Onderscheiding
- Ontving in 2012 The TIAW World of Difference 100 Award (Washington)

Essays door Sybilla Dekker

Til de diversiteitsdiscussie naar een hoger plan!

Hoe zit het met de diversiteitsdiscussie? Alles lijkt nu af te hangen van de Eerste Kamer, waar besloten moet worden over de aanname van de motie Kalma. Een motie die betrekking heeft op de aanpassing van regels over bestuur en toezicht in NV's en BV's. Regels over quota en sancties, verbonden door streefcijfers (30% vrouwen in raden van bestuur en raden van commissarissen van beursgenoteerde ondernemingen). Maar ik vraag me inmiddels af of we niet aan het verzanden zijn in deeldiscussies!

Koninklijke onderscheidingen: lintje zoekt vrouw

Sybilla Dekker: Eén van de meer bijzondere feestelijkheden rondom Koninginnedag, vind ik de lintjesregen. Koninklijke onderscheidingen zijn een erkenning van mensen die iets bijzonders hebben gedaan voor de samenleving. Mensen met talent. Toch viel mij laatst op dat van de gedecoreerden met een graad hoger dan Ridder slechts 18% vrouwelijk is. Zijn vrouwen minder heldhaftig? Minder talentvol? Of zijn vrouwelijke ridders nog steeds uit de tijd?

facebook