Sybilla Dekker

Voorzitter bij Adviescommissie Geschilbeslechting Woningwet

Sybilla Dekker

Persoonlijk

Naam: Sybilla Dekker

Geboortejaar: 1942

Nationaliteit: Nederlandse

Huidige functies Sybilla Dekker

2016 - heden Voorzitter, Adviescommissie Geschilbeslechting Woningwet
2016 - heden Voorzitter, Platform Goede Doelen Organisaties
2015 - heden Commissaris, Vereniging Hendrick de Keyser
2014 - heden Voorzitter, Beoordeling Commissie Ontwikkeling Paleis en landgoed Soestdijk
2014 - heden Lid Klankbordgroep, Kennis Instituut Atria
2012 - heden Lid , College financieel toezicht Curacao, Sint Maarten, BES-eilanden en Aruba
2013 - heden Voorzitter, Nationaal Openbaar Vervoer Beraad (NOVB)
2009 - heden Voorzitter, Strategische Adviesraad TNO Bouw en Mobiliteit
2009 - heden Voorzitter, Tafel van Borging, Maasvlakte II
2008 - heden Voorzitter, Stichting Constant van Gestel fonds
2008 - heden Dame XVII Compagnie Fonds, Scheepvaartmuseum Amsterdam

Loopbaan Sybilla Dekker

2009 - 2017 Voorzitter Raad van Toezicht, Kadaster
2011 - 2016 Lid Raad van Advies, Instituut voor Genderstudies Radboud Universiteit
2008 - 2016 Voorzitter, Taskforce en Stichting Talent naar de Top
2007 - 2015 Commissaris, Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)
2007 - 2015 Commissaris, Royal HaskoningDHV
2007 - 2015 Voorzitter Raad van Toezicht, Diabetes Fonds
2007 - 2015 Voorzitter, Programma Kennis voor Klimaat
2006 - 2007 Voorzitter, VVD Evaluatie Commissie Verkiezingen 2006
2003 - 2006 Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
1997 - 2003 Algemeen Directeur, AWVN
1989 - 1997 Directeur, Nedelands Verbond van Ondernemers in de Bouwnijverheid
1984 - 1990 Directeur MateriŽle zaken / Facilitair Bedrijf, Ministerie van Landbouw en Visserij
1979 - 1984 Plaatsvervangend directeur Organisatie en Efficienc, Ministerie van Landbouw en visserij
1975 - 1979 Organisatie adviseur en coŲrdinator Landelijk Project Bedrijfsvoorlichting,
1968 - 1975 Inspectie functie ArbeidsInspectie,
1965 - 1968 Bedrijfsmaatschappelijk Werker Erdal Concern,

Opleiding Sybilla Dekker

2002 - 2002 Management Development, INSEAD Business School
1975 - 1976 Organisatiekunde, Universiteit van Utrecht
1965 - 1965 Personeelswerk en Management SAA, Sociale Academie

Overige vermeldingen


Overige voormalige nevenfuncties
2011 - 2016 Lid Raad van Advies, Instituut voor Genderstudies Radboud Universiteit
2012-2014 Voorzitter VNG Commissie Relatie Gemeenten en Woningcorporaties
2009-2015 Lid Raad van Advies Provada Vakbeurs voor de Bouw
2007-2008 Voorzitter Commissie Fundamentele Verkenning Bouwregelgeving
2007-2012 Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Amfo ( sociale projecten Antillen )
2011-2012 Lid Monitoring Commissie Verzekeraars
2008-2010 Lid Raad van Commissarissen Akzo Nobel NL
2008-2010 Lid raad van Commissarissen Kristal NV( ontwikkelingsbedrijf voor woningcorporaties
2007-2009 Lid Raad van Commissarissen DNC BV
2012-2013 Boegbeeld Programma Uitvoering met Ambitie voor Omgevingsdiensten
1998-2003 Lid Raad van Commissarissen Rabo Bank Nederland
2000-2003 Lid Raad van Commissarissen NS
1996-2003 Lid Raad van Toezicht LUMC
2000-2003 Lid Raad van Commissarissen Arbo Unie Lid
1996-2003 Lid Algemeen Bestuur VNO/NCW
2000-2003 Lid Raad van Advies Nieuwe Kerk Amsterdam
2002-2003 Lid Bestuur Koning Willem I prijs

Jury’s
Voorzitter Jury Opzij Top 100
Voorzitter Jury Gouden Pump
Voorzitter Jury Duurzaam Bouwen van Buiding Business (2009)
Voorzitter Jury Zuid-Hollandprijs
Voorzitter Jury Particulier opdrachtgeverschap Woningbouw Homeruskwartier Almere (2008 en 2009)
Lid Jury The International Alliance for Women (TIAW) Awards

Diversiteit
2006-2007 Voorzitter AmbassadeursNetwerk Glazenplafond
1985-1992 Voorzitter Stichting VrouwenNetwerk Nederland
1996-2003 Voorzitter Opportunity in Bedrijf
2010-2015 Lid Raad van Advies Marokkaans Nederlands Leiderschaps Instituut (MDLI)

Trivia


Sybilla Dekker is weduwe en woonachting in Wassenaar. Dekker trad in 2006 af na een rapport over de Schipholbrand.

Onderscheidingen
- Ontving in 1996 Kon.Onderscheiding
- Ontving in 2012 The TIAW World of Difference 100 Award (Washington)