Ulco Vermeulen

Ulco Vermeulen

Lid Raad van Bestuur bij Gasunie


Personalia

Naam: Ulco Vermeulen

Nationaliteit: Nederlandse

Is dit uw profiel en heeft u vragen, opmerkingen of wijzigingen? Neem dan contact met ons op Contact

Huidige functies Ulco Vermeulen

  • 2016 - heden Lid Raad van Bestuur, Gasunie
  • 2008 - heden Directeur Participations en Business Development, Gasunie

Loopbaan Ulco Vermeulen

  • 2007 - 2008 Directeur, Gate Terminal B.V.
  • 2005 - 2007 Directeur Deelnemingen en Ontwikkeling, Gasunie
  • 1990 - 2005 Diverse functies, Gasunie
  • 1984 - 1990 Senior beleidsmedewerker, Departement voor Energiebeleid en Aardgas van het ministerie van Economische Zaken

Opleiding Ulco Vermeulen

  • Economie, Universiteit van Groningen

Overige vermeldingen

Overige nevenfuncties
- Lid van de Raad van Commissarissen ICE Endex
- Voorzitter Raad van Bestuur Energy Delta Institute
- Lid Raad van Commissarissen Energy Academy Europe
- Lid Strategiecommissie Energy Valley

Laatste nieuws over Ulco Vermeulen


Gasunie breidt Raad van Bestuur uit

Annie Krist (foto) en Ulco Vermeulen zijn benoemd tot nieuwe leden van de Raad van Bestuur van Gasunie.

Gepubliceerd op 26-05-16

Lees artikel
Ulco Vermeulen

Interview met Ulco Vermeulen

Marcel Galjee, Ulco Vermeulen en Alexander Jongenburger over groene waterstof

De ambities uit het Klimaatakkoord – 49 procent minder CO2-uitstoot in 2030 en 95 procent in 2050 ten opzichte van het jaar 1990 – zijn alleen te realiseren door vol in te zetten op waterstof als gamechanger voor energietransitie. Daarover zijn de deelnemers aan de ronde tafel het eens. Over het tempo en de route verschillen ze van mening. ‘Zijn we in staat de businesscase te maken?’

Gepubliceerd op 12-04-18

Lees artikel
facebook