N.V. Nederlandse Gasunie

Hier vindt u informatie over N.V. Nederlandse Gasunie en zijn functionarissen.

  • Gasunie is opgericht in 1963
  • De aandelen Gasunie zijn voor 100% in bezit van de Nederlandse Staat
  • Gasunie heeft 1.700 medewerkers in dienst (FTE)
  • Adres hoofdkantoor Gasunie: Concourslaan 17, 9727 KC GRONINGEN

Over Gasunie

Gasunie is een Europees gasinfrastructuurbedrijf. Gasunie beschikt over meer dan 15.000 kilometer pijpleiding in Nederland en Noord-Duitsland en is daarmee een grote Europese speler. Jaarlijks transporteert Gasunie 125 miljard kubieke meter gas. Gasunie is opgericht in 1963. De aandelen van Gasunie worden voor 100% gehouden door de Nederlandse Staat.

Gasunie biedt haar voornaamste dienst (transport van gas) aan via haar 100% dochterondernemingen Gas Transport Services B.V. (GTS) in Nederland en Gasunie Deutschland GmbH & Co. KG in Duitsland.

Gasunie heeft een aantal business units:

- Gereguleerd Netbeheer Nederland en Duitsland (Transmission System Operator of TSO).
primair verantwoordelijk voor veilig en onderdoorbroken gastransport.

- Joint Ventures & Business Development (non-TSO)
faciliteren van door marktpartijen noodzakelijk geachte nieuwe gasstromen naar Noordwest-Europa. Onder deze business unit vallen ook de joint ventures zoals BBL, Gate terminal, Nord Stream en Zuidwending (gasopslag).

- Bouw en Beheer
verantwoordelijk voor een veilig, continu en duurzaam gastransportsysteem.

Gasunie wordt in Nederland gecontroleerd door de Energiekamer. Deze toezichthouder is speciaal door de Nederlandse Staat in het leven geroepen om de naleving van de gaswet te toetsen. De energiekamer richt zich voornamelijk op GTS.

Gasunie is o.a. samen met TenneT mede-aandeelhouder van de energiebeurs APX-Endex.

Organisatiestructuur Gasunie

Gasunie is een two tier georganiseerde onderneming, dus met een aparte raad van bestuur (RvB) en raad van commissarissen (RvC). De raad van bestuur wordt voorgezeten door bestuursvoorzitter en CEO Paul van Gelder. Hij geeft leiding aan een driekoppige raad. De raad van bestuur van Gasunie is verantwoordelijk voor de algemene en operationele zaken en de strategie van het bedrijf. Op de RvB wordt toezicht gehouden door de raad van commissarissen. De RvC wordt voorgezeten door Hans van Luijk.

Leden van de raad van bestuur van Gasunie worden voorgedragen en benoemd door de raad van commissarissen. Leden van de raad van commissarissen worden benoemd door de aandeelhouder.

Interviews Gasunie

De eerste 100 dagen als commissaris van Gasunie

De eerste 100 dagen als commissaris van Gasunie

‘Langetermijndenken is de grootste uitdaging’, zegt Carolina Wielinga over haar eerste honderd dagen als lid van de raad van commissarissen van N.V. Nederlandse Gasunie.

Meer Interviews Gasunie

Bestuurders in het nieuws

facebook