Beatrix & Bilderberg 'Plan voor Wereld' (II)

Auteur: Willem Middelkoop | 21-06-2006

Beatrix &  Bilderberg 'Plan voor Wereld' (II)
Vorige week schreef ik over de wondere wereld van de Bilderbergers. Twee dagen later belde Vrij Nederland met de vraag of ik voor hen nog wat dieper in dit onderwerp kon duiken. Dus ging ik het weekend op zoek naar boeken die wat meer licht over de duistere zaakjes van de wereld-elite konden laten schijnen. Dat leverde samen met wat gegoogle opvallende informatie op.

Volgens het standaard naslagwerk 'Who's who of the Elite', werken de Bilderbergers samen met gelijksoortige organisaties zoals de Council of Foreign Relations (CFR) en de Trilateral Commission. Alle drie werken ze volgens hetzelfde principe van exclusiviteit en geheimzinnigheid. .

De rijkste en machtigste families van deze wereld blijken achter de schermen zeer grote invloed te hebben op de verschillende markten. In feite verdelen en beheren ze gezamenlijk de belangrijkste economische belangen van deze wereld. Vooral op financieel gebied hebben ze zeer grote macht. Opvallend is dat David Rockefeller betrokken is bij alle drie de organisaties David is een kleinzoon van olietycoon John Rockefeller en schreef in zijn memoires in 2002 letterlijk; 'Sommige mensen geloven zelfs dat onze familie deel uitmaakt van een geheim kartel dat zich zelfs tegen de belangen van de VS keert. Ze zeggen dat we globalisten zijn en samenspannen om te werken aan een geïntegreerde politieke en economische structuur in de wereld. Als dat de aanklacht is, dan verklaar ik me schuldig, en ik ben er zelfs trots op'.

Supranationale soeveraniteit
Tijdens een openbare hoorzitting die onderzoek deed naar 'The Trilateral Commission', in juni 1991, legde hij uit waarom de Amerikaanse massamedia zelfcensuur toepassen als het om dit soort zaken gaat; ' We zijn dank verschuldigd aan de Washington Post, de New York Times, weekblad Time en andere publicaties, waarvan de directeuren onze vergaderingen hebben bijgewoond en hun beloften van discretie bijna veertig jaar hebben eerbiedigd. Het zou onmogelijk voor ons geweest zijn om ons plan voor de wereld te ontwikkelen als wij, tijdens die jaren, aan de heldere lichten van publiciteit waren onderworpen. Maar het werk is nu veel meer verfijnd en we zijn voorbereid op weg naar één regering voor de hele wereld. De supranationale soevereiniteit van een intellectuele elite en wereldbankiers is zeker te verkiezen boven de nationale zelfbeschikking die in afgelopen eeuwen werd uitgeoefend.'

Bilderbergers
Het 'Plan voor de wereld' waar Rockefeller over spreekt en waar de Bilderbergers een belangrijke rol in spelen, werd al eerder onthuld door de Professor Carroll Quigley. Quigley deed zijn leven lang onderzoek naar de elite van deze wereld. In Quigley's 1.300 pagina's tellende levenswerk 'Tragedy and Hope: A History of the World in Our Time', beschrijft hij openlijk dat er sprake is van een verborgen machtssysteem van de superelite. De aristocraten uit het oude Britse Rijk hadden decennia lang hun geheime 'Round Table Groups'. Net als de Bilderbergers wilden ook zij liever onbekend blijven, terwijl ze aan hun 'plannen voor de wereld' werkten. Quigley kreeg deze insiderinformatie omdat hij als historicus twee jaar de geheime archieven van de 'Round Table Groups' mocht bestuderen. Over die plannen schrijft Quigley: 'Dat de kapitalistische machten de wereldwijde controle over het financiële systeem in eigen hand willen houden om zodoende het politieke systeem in de afzonderlijke landen, en de wereld in haar geheel te kunnen domineren. Dit systeem zou op een feodale manier moeten worden beheerd, door middel van geheime afspraken, tijdens regelmatige geheime ontmoetingen en conferenties'.

BIS

Een cruciale rol leek daarbij weggelegd voor de Bank for International Settlements (BIS). De BIS werd ooit opgericht om de Duitse herstelbetalingen in goede banen te leiden, maar is nu het onofficiële hoofdkantoor van de central banken geworden. De BIS heeft zich, met steun van de Zwitserse overheid, op weten te werken tot de machtigste financiële organisatie. Ook bij de BIS speelt een Nederlander een grote hoofdrol. De Nederlandsche Bank-directeur Nout Wellink was hier tot maart 2006 jaren president. Amerika heeft volgens Quigley aan het begin van de 20e eeuw langzaam maar zeker de macht van Londen, het oude centrum van het Britse Rijk, overgenomen. Vooral de bankiers van Wallstreet, hebben na de invoering van de Federal Reserve Act van 1913 waarbij ze het monopolie op de het drukken van dollars kregen, nu in feite de macht in handen. Eén van de meest succesvolle tactieken van de bankiers uit Londen en New York is volgens Quigley het uitlokken van oorlogen geweest. Hierdoor kon men geld verdienen door beide kanten te financieren. Volgens hem is er dus sprake van een internationaal Angelsaksisch netwerk dat samenspant om de wereld te beheersen. Hij bekent daar geen bezwaar tegen te hebben en er zelfs actief aan te hebben meegewerkt, maar wel problemen te hebben met de gehanteerde geheimzinnigheid. 'Het belangrijkste meningsverschil is dat zij onbekend wilden blijven, en dat ik van mening ben dan hun rol in de geschiedenis significant genoeg is om bekend te zijn'.

Wat vond u van het artikel? Stem / Waardeer:Score 5 | 1 Waardering

Meer opinie