Communicatie, sleutel tot succes!

Communicatie, sleutel tot succes!
Nog altijd hoor ik verhalen over directies die zich in een hoge toren ergens daar ver weg bevinden. De werkvloer is een plek waar zij zelden tot nooit komen en als je kijkt naar hun afstandelijke houding ook geen weet van hebben.

Wat er nu precies speelt of gebeurt blijft een ver van hun bed show. Dit omdat zij menen dat zij deze informatie ook niet nodig hebben bij het nemen van hun beslissingen. Besluiten die iedereen aangaan en effect hebben op iedere stakeholder van de organisatie, dus ook de werknemers. Denkt de directie nog al eens in termen van financiële waarden, de werknemers zouden hier graag ook de menselijke waarden bij betrekken. Hoe kunnen deze ogenschijnlijk verschillende behoeften bij elkaar worden gebracht?

Gemeenschappelijke belangen
Het zoeken naar de gemeenschappelijke belangen kan hier bij helpen. Ten eerste willen zowel de directie als haar medewerkers graag winst maken en de salarissen en vergoedingen zeker stellen. Ten tweede vaart zowel directie als medewerkers er wel bij wanneer de motivatie voor en zingeving in het werk hoog is. Ten derde zal deze motivatie hoog zijn wanneer er ook aandacht is voor de menselijke aspecten in de organisatie.

Datgene wat speelt
Aandacht voor wat er speelt onder je mensen is er daar een van. Open, heldere communicatie een andere. Actief luisteren en aandacht geven, zorgen voor een organisatie cultuur die bijdraagt aan vertrouwen. En we weten allemaal dat deze waarde een bijzonder grote rol speelt in het succes van een organisatie.

Geen vertrouwen
Eerlijk gezegd ben ik met stomheid geslagen als ik zie en hoor hoe het momenteel in sommige organisaties gesteld is met dit vertrouwen. Door het eerder genoemde beleid, is er weinig tot geen vertrouwen bij de werknemers. De schade die hierdoor ontstaat is echter wel iedere dag zichtbaar en groeit naar mate de gebrekkige communicatie blijft voortbestaan met de nodige gevolgen. Frustratie, uitputting en moedeloosheid zijn woorden die hierbij horen. Zichtbaar in de nodige burn-outs en depressies in alle lagen van de organisatie.

Gedeelde verantwoordelijkheid
Hebben deze directies wel door hoeveel geld het ziekteverzuim, het gebrek aan motivatie waardoor werk veel minder effectief en efficiënt wordt verricht, het kwijtraken van mensen waarin door de organisatie het nodige is geïnvesteerd en last but not least de negatieve sfeer, die in het bedrijf komt te hangen en de invloed, die dat heeft op alles wat daar gebeurt, hen kost? Waarbij ik overigens onderschrijf dat er ook aan de kant van de medewerkers gekeken dient te worden hoe deze problemen te voorkomen c.q. op te lossen.

Waardering
Werknemers hebben het nodig om te voelen en ervaren dat hun werk van belang is. Dat er ruimte is voor hun menselijke behoefte aan aandacht en waardering. Dat er uitleg plaatsvindt over veranderingen in plaats van ze plots door te voeren, waardoor er onzekerheid en weerstand ontstaat. Dat er naast het jaarlijkse functioneringsgesprek tijd wordt genomen om over en weer feedback te kunnen geven en ontvangen. Om maar enkele zaken te benoemen.

Communicatie is een vaardigheid
Alhoewel we allemaal sinds onze kindertijd communiceren lijkt het toch nog altijd een van de moeilijkste vaardigheden om eigen te maken. Effectief en geweldloos kunnen communiceren is een kunst die vraagt om bewustwording en veel reflectie en oefening. Bewustwording van onbewuste patronen, overtuigingen en gedachten die invloed hebben op onze non-verbale en verbale communicatie. Zodat onze communicatie authentiek, doelgericht, helder en duidelijk kan worden.

Lef
Ik nodig in ieder geval directieleden uit om het lef te hebben om via authentieke communicatie in verbinding te treden met hun medewerkers. Soms ligt de sleutel tot succes immers dichterbij jezelf dan je zou denken.

Lees ook:
> Durf vrouw(elijk) te zijn op je werk!
> Leiderschap in dienst van continuïteit
> Transparantie
> Tijd om wakker te worden uit de slapende wereld
> Leiders van de toekomst

facebook