Lekker hypocriet bezig blijven

Auteur: Hans Crooijmans | 14-03-2006

Lekker hypocriet bezig blijven
Nederland moet per 1 mei de grenzen volledig openen voor arbeiders uit in 2004 toegetreden lidstaten van de Europese Unie, vindt staatssecretaris Henk van Hoof. Klinkt redelijk, maar de verregaande consequentie daarvan - ontmanteling van het Nederlandse sociale stelsel - vertelt hij er niet bij.

Staatssecretaris van Hoof (Sociale Zaken) is lekker bezig. Vindt hijzelf. Vandaag presenteert de VVD-bewindsman zijn collega-bewindslieden een voorstel om per 1 mei een onbeperkt aantal werknemers uit in 2004 toegetreden lidstaten van de Europese Unie toegang te geven tot de Nederlandse arbeidsmarkt. Tot nu toe is het aantal werkvergunningen begrensd tot 22.000 per jaar, en worden 'de Polen' officieel alleen in een beperkt aantal sectoren toegelaten. Officieel. Want de werkelijkheid is natuurlijk anders.

Van Hoof is niet lekker bezig, maar lekker hypocriet. Want zo hard als hij ijvert voor een onbeperkte immigratie van Oost-Europese werknemers, zo slap is hij in zijn aanpak van georganiseerde luiheid en geïnsitutionaliseerd misbruik van sociale uitkeringen. Die hypocriete opstelling is typerend voor een grote meerderheid binnen de Nederlandse samenleving. Omdat ze er zelf groot profijt van hebben, laten burgers en bedrijven hun keukens verbouwen, tomaten plukken en kippen slachten door relatief goedkope en hardwerkende Polen. Tegelijkertijd tolereren ze dat vele tienduizen kerngezonde Nederlanders hun neus ophalen voor dit zogenaamd zware werk en als beloning voor die lamlendige houding uitkeringen en subsidies mogen incasseren die bij elkaar opgeteld vaak amper lager zijn dan het minimumloon. Sancties op werkweigering zijn er niet of nauwelijks, de resultaten van een gigantische industrie van arbeidsbemiddelaars zijn dramatisch (lees ook: Liever een vlijtige Pool, Elsevier 15 oktober 2005, auteur: Marike Stellinga). Intussen wordt in Nederland op de koop toe genomen dat hele generaties, met name ongeschoolde en laagopgeleide jonge allochtonen, voor de rest van hun leven als potentiele werkenden worden afgeschreven. En dan maar klagen over criminaliteit, radicalisering en verveling. Ja, er is veel voor te zeggen om de grenzen open te zetten voor Oost-Europeanen. Het kan de dynamiek van de economie ten goede komen: vrijheid om afspraken te maken, concurrerende lonen en flexibele arbeidsvoorwaarden. Maar vertel er dan wel bij dat, als de grote toestroom uit Oost-Europa eenmaal op gang komt, de druk zo sterk wordt dat het Nederlandse cao- en uitkeringsstelsel, het minimumloon, het pensioensysteem en ook de pensioenleeftijd op de helling zullen gaan. Van Hoof verzuimt die impopulaire boodschap over te brengen. Zolang hij die lef niet heeft, is het vals en lichtzinnig om Oost-Europeanen onbeperkt toe te laten.

Wat vond u van het artikel? Stem / Waardeer:Score 0 | 0 Waarderingen

Meer opinie