De leraar is links, maar ook conservatief

Auteur: Hans Crooijmans | 20-10-2006

De leraar is links, maar ook conservatief
Meer dan 80 procent van de mensen die in het onderwijs werken en al weten wat ze gaan stemmen, zal op 22 november een linkse partij kiezen. Volgens deze enquete(PDF) van de Algemene Onderwijsbond (AOb) is vooral de SP populair.

Dat de doorsnee leraar 'links' is, zal niemand verbazen. Ook elders in de collectieve sector (zoals zorg, welzijn, gemeenten en publieke omroep) gaat de politieke voorkeur van werknemers sinds jaar en dag in meerderheid uit naar linkse partijen. Heeft ongetwijfeld met hun wereldbeeld te maken. En daarbij komt dat 'links' zich doorgaans opwerpt als hun beste belangenbehartiger: meer geld naar hun sector, betere salarissen en arbeidsvoorwaarden. De PvdA geniet volgens de AOb-enquete de voorkeur van 34 procent van de leerkrachten. Ongetwijfeld heeft dat mede te maken met de verkiezingsbelofte van 10 procent extra salaris . GroenLinks is goed voor 13 procent van de stemmen, D66 krijgt 5 procent. Maar meest opmerkelijk is dat liefst 28 procent van de leerkrachten kiest voor de SP. (Ik zal in dit verband maar geen opmerking maken richting collega Mark Koster, die het hier sterk opneemt voor leraren, maar tegelijk geen gelegenheid onbenut laat om zijn afkeer van de SP kenbaar te maken. Oei, nou heb ik het alsnog gedaan. Als ik toch bezig ben: bijna de helft van de zo door Mark gekoesterde leraren is aangesloten bij een vakbond - veel meer dan in vrijwel alle andere beroepen. Mark noemt de vakbonden meestal in een adem met de SP als hij het heeft over 'bange en conservatieve' obstakels.)

Volgens de AOb-enquete maken leerkrachten zich grote zorgen over de staat van het huidige onderwijs. Ze hebben wel volop suggesties voor verbeteringen. Vooral in het voortgezet onderwijs moeten de klassen kleiner. En er wordt om 'minder management' en betere schoolgebouwen gevraagd. Wat ook zeer sterk doorklinkt, is de roep om hoger salaris. Om persoonlijke redenen ('ik verdien te weinig') en om het onderwijsbestel beter te maken ('leraarschap moet aantrekkelijker gemaakt'). Begrijpelijk. Maar zodra het aankomt op moderne invulling van die salariseis, wordt er afgehaakt. Verschil mag er liefst niet worden gemaakt. Slechts 3 procent van de leerkrachten geeft namelijk prioriteit aan prestatiebeloning. De aard van veel leerkrachten wordt ook duidelijk bij de vraag waarin ze - als ze in een kabinet zouden zitten - zouden investeren: onderwijs of sociale zekerheid? Meer dan de helft kiest dan niet voor de toekomst (het onderwijs), maar voor het heden en verleden (het stelsel van WW-, WAO- en Bijstandsuitkeringen). Inderdaad Mark, vakbonden, SP (en andere linkse bewegingen) houden het conservatisme levend

Wat vond u van het artikel? Stem / Waardeer:Score 0 | 0 Waarderingen

Meer opinie