Wat verdient u aan dit pilletje, dokter?

Auteur: Willem Middelkoop | 28-07-2006

Wat verdient u aan dit pilletje, dokter?

Gelukkig kom ik vrijwel nooit bij een dokter en slik ik alleen vijf aspirientjes per jaar. Daarom had ik me nooit echt in de wereld van de pillen verdiept. Wel valt me altijd op dat studenten geen 'geneeskunde' maar 'medicijnen' studeren. In de medische wereld draait alles om de poedertjes en de zalfjes.

Dat beeld wordt helemaal bevestigd in het vorig jaar verschenen boek 'The thuth about the drug companies'. De voormalige hoofdredactrice van het befaamde 'The New England Journal of Medicine' Marcia Angell heeft duidelijk besloten, aan het einde van haar carrière, maar eens de volledige waarheid op tafel te gooien.Volgens haar was de farmaceutische industrie tot 1980 een normale bedrijfstak maar zijn er de laatste 25 jaar grote misstanden ontstaan. Met agressieve marketingstrategieën zijn ze in staat geweest om het gemiddelde medicijngebruik per hoofd van de bevolking te verdrievoudigen. Hierdoor is nu sprake van een 200 miljard dollar bedrijfstak.

De Fortune 500 lijst die vorige week werd gepubliceerd bevestigd haar claim dat de farmaceutische industrie nu de meest winstgevende van de VS is. Eén van haar belangrijkste aanklachten is gericht tegen de Food and Drug Administration, de bekende en beruchte FDA. Bedoelt om de belangen van de consument te verdedigen, is deze organisatie vooral actief om de belangen van de industrie te behartigen. Vrijwel alle leden hebben op een of andere manier connecties met de farmaceutische industrie. De bedrijfstak is volgens haar enorm gecorrumpeerd door de enorme winsten en de hieruit voorkomende hebzucht. De bedrijven hebben zelf teveel controle over de klinische onderzoeken naar hun eigen producten. Maar nog zorgelijker, ze hebben ook grote invloed op de voorlichting en bijscholing van artsen. Vaak zijn deze bedrijven helemaal niet geïnteresseerd in het geven van echt goede informatie. Ze verdienen de miljarden met het verkopen van medicijnen en dat is dus wat ze zo goed mogelijk proberen te doen. Net als de bankwereld blijkt er ook in deze industrie sprake te zijn van een enorme geheimzinnigheid, vooral over de marketingactiviteiten. Daarnaast worden prijzen van gepatenteerde producten veel te hoog gehouden, zeker als ze het gevolg zijn geweest van onderzoek dat vaak met belastinggeld is verricht. Als voorbeeld noemt ze de HIV-cocktails die tot $ 10.000,00 per jaar per patiënt kosten. Volgens Angell moet iedere patiënt zodra hij van de dokter een nieuw medicijn voorgeschreven krijgt, vragen welke bewijzen er zijn dat dit medicijn beter is dan een ander en of het bewijs daarvoor is gepubliceerd in een vooraanstaand vaktijdschrift. Vaak blijken artsen af te gaan op informatie die het bedrijf zelf heeft verstrekt. Daarnaast zou ook aan je huisarts moeten vragen of er financiële banden zijn met het bedrijf dat dit medicijn produceert. Vaak blijkt de laatste golftrip door de industrie betaalt. Natuurlijk zijn de excessen in de VS zoals gewoonlijk groter dan hier in Europa

Wat vond u van het artikel? Stem / Waardeer:Score 0 | 0 Waarderingen

Meer opinie