Het zesde zintuig als extra tool

Auteur: Liz la Force | 12-05-2009

Het zesde zintuig als extra tool
Het vermogen om op je innerlijke stem te vertrouwen op momenten van onzekerheid. Hoeveel managers hebben dit vermogen en durven dit daadwerkelijk aan? Beseft men hoe waardevol dit vermogen is in tijden waarin de conventionele methoden niet meer lijken te werken?

Vertrouwen op intuïtie
Wie durft er op het moment dat er nog geen zichtbare resultaten zijn te vertrouwen op zijn intuïtie, door het pad te volgen wat zijn hart hem in geeft, om op die manier de organisatie te brengen naar een nieuwe horizon, nieuwe kansen en groei?

Eerst zien, dan geloven
Er zijn veel theorieën die men aanneemt als waarheid, terwijl deze werden verworpen in tijden dat ze openbaar gemaakt werden, omdat ze te vooruitstrevend waren of nog geen zichtbaar resultaat hadden opgeleverd. Eerst zien dan geloven, was ook toen een veel gebruikt begrip. Met die gedachte werden veel zinvolle zaken opzij gezet, om pas veel later weer op terug te komen. Helaas gebeurt dit nu ook nog vaak. We houden liever vast aan het oude bekende dan met vertrouwen het onbekende tegemoet te gaan.

Het zesde zintuig
En dat terwijl we allemaal over een prachtig zesde zintuig beschikken dat ons handreikingen geeft om ons op deze onbekende weg te helpen. Een zintuig dat op moeilijke (en makkelijke) momenten ons via heldere inzichten kan vertellen wat je het beste kan doen. Ja, soms zijn deze momenten zelfs mind blowing. Totaal anders dan je gewend bent om te handelen.

Vaak blijft het dan alsnog eerst zien, dan geloven. Maar voor ieder die naar zijn hart luistert, ook wel zijn innerlijke stem, weet dat zijn intuïtie altijd het beste met hem of de situatie voor heeft. Dat je hem volledig kunt vertrouwen.

‘Oude' overtuigingen
Daarnaast is het belangrijk om te leren onderscheiden wat afkomstig is vanuit onze intuïtie en wat voorkomt uit ‘oude' overtuigingen. Het laatste kan soms sterk in ons aanwezig zijn en onze innerlijke stem beïnvloeden of saboteren met doorkruisende negatieve, beperkende gedachten.

Openen van ons hart
Het belangrijkste bij het leren vertrouwen op en luisteren naar onze intuïtie is het openen van ons hart. Onze intuïtie spreekt namelijk tot ons via ons hart. Wanneer daar geen ‘oude' emoties en angsten zijn kan de innerlijke stem helder en duidelijk worden gehoord en/of gevoeld.


De hedendaagse manager
Maar waarom is dit van belang voor de hedendaagse manager? Omdat deze manager steeds meer wordt geconfronteerd met problemen die zich niet langer laten oplossen door oude bekende denkwijzen. Organisaties lopen tegen begrenzingen aan, beperkingen die overwonnen kunnen worden door het inschakelen van een vermogen dat we een lange tijd niet hebben gebruikt.


De sleutel tot succes
Binnen organisaties is het vaak nog niet vanzelfsprekend om het over het over zaken als ons hart, de liefde en compassie te praten. Terwijl daar naar mijns inziens wel de sleutel tot succes, inspirerend leiderschap en de nodige expansie zit. Momenteel besteedt men veel tijd aan vergaderen, waar we de tijd zouden kunnen besteden aan het luisteren naar onszelf, reflectie en daarmee leren wie we zijn en wat we werkelijk kunnen. Dit laatste is namelijk zoveel meer dan we vaak voor mogelijk houden.


De evolutie
De verandering, of misschien beter de evolutie, van hoofd naar hart is onvermijdelijk. Of we daarbij de verandering leiden of volgen is aan iedere manager en organisatie om voor zichzelf uit te maken. Als leider weer je in ieder geval dat je voorop loopt!


Lees ook:
> De crisis: rampspoed of zegen?
> Een ziek bedrijf gezond maken
> De waarde van lef
> Ondernemen is een straatfeest. Perspectief op de 21ste eeuw

Wat vond u van het artikel? Stem / Waardeer:Score 0 | 0 Waarderingen

Meer opinie