Top-100 Corporate Vrouwen

Top-100 Corporate Vrouwen

Top-25 Corporate Vrouwen 2010

De Raad van Bestuur is voor veel vrouwen nog steeds een onneembaar bastion. Voor vrouwelijke commissarissen staat de deur iets verder open, vooral als ze behoren tot de nieuwe generatie leading ladies: relatief jong, actief en beschikkend over de juiste management- of professionele ervaring.

Annemiek Fentener van Vlissingen is de machtigste vrouw van Nederland. De nummer twee en drie van de Top 25 Machtigste Vrouwen zijn Marike van Lier Lels en Irene Asscher-Vonk.

1 Annemiek  Fentener van Vlissingen

Annemiek Fentener van Vlissingen (1961)

President-commissaris van SHV Nederland - Draka - DNB - Heineken - Stadsherstel Amsterdam - UMC Utrecht - Nationaal Park De Hoge Veluwe

Verantwoording
Voor de top-25 Corporate vrouwen is gekeken naar beursgenoteerde ondernemingen op de AEX, de AMX en de ASCX per 1 september 2009, die hun hoofdkantoor in Nederland hebben. Deze lijst is aangevuld tot 100 bedrijven door de grootste, in Nederland gevestigde, niet-beursgenoteerde ondernemingen te selecteren op basis van eigen vermogen. Deze bedrijven zijn op omvang gerangschikt en hebben vervolgens een score gekregen, variërend van 5 (grootst) tot 1 (klein).

Vervolgens zijn de leden van de raden van commissarissen en de raden van bestuur getraceerd via publiek toegankelijke bronnen, zoals jaarverslagen en persberichten. Als peildatum geldt 1 april 2010. Vrouwelijke commissarissen en bestuursleden hebben vervolgens per positie de score van het bedrijf toebedeeld gekregen. Daarnaast kregen zij 1 punt voor een commissariaat, 2 punten voor een voorzitterschap van de Raad van Commissarissen, 2 punten voor het lidmaatschap van een Raad van Bestuur en 1 punt extra voor het voorzitterschap van de Raad van Bestuur. Het aantal punten is bij elkaar opgeteld. Vervolgens zijn de vrouwen gerangschikt op het totaal aantal punten dat zij behaalden. Bij gelijke scores werden de positiepunten als doorslaggevend gezien, vervolgens de bedrijfspunten en daarna het absolute aantal andere commissariaten bij kleinere en buitenlandse ondernemingen. Dit jaar is besloten alleen een top-25 te presenteren. Daaronder wordt de volgorde van de geselecteerde vrouwen arbitrair en is een rangorde moeilijk te geven.

facebook