Aalberts Industries N.V.

Hier vindt u informatie over Aalberts Industries N.V. en zijn functionarissen.

  • Beurscode: AALB (Aex)
  • Hoofdkantoor Aalberts Industries: Sandenburgerlaan 4, 3947 CS Langbroek
  • In 1975 richt Jan Aalberts Mifa op. In 1981 wordt de holding Aalberts Industries B.V. opgericht
  • Sinds 1987 is Aalberts Industries aan de Amsterdamse beurs genoteerd

Over Aalberts Industries N.V.

Aalberts Industries is een internationale groep van industriële ondernemingen met twee kernactiviteiten:

- Industrial Services (leveren van producten, systemen en processen aan specifieke marktsegmenten, waaronder de halfgeleider- en automobielindustrie, de medische sector, de luchtvaart- en defensie-industrie, de precisiemachinebouw en duurzame energie)
 
- Flow Control (ontwikkeling, productie en assemblage van producten en systemen voor het distribueren en reguleren van vloeistoffen en gassen)
 
Aalberts werkmaatschappijen zijn bepalende spelers in de eigen markt en streven voortdurend naar versterking van deze positie. Innovatie in termen van producten, systemen en processen is de onderliggende driver. Aalberts Industries stimuleert een ondernemende cultuur door een decentrale organisatiestructuur, waarin de operationele eindverantwoordelijkheid bij het management van de groepsmaatschappijen ligt. Dit management rapporteert op reguliere momenten over de voortgang aan de holding. Daarnaast is er veelvuldig contact tussen de directie en het management van de groepsmaatschappijen.

Aalberts Industries is sinds 1987 beursgenoteerd en heeft eind 2013 zo'n 12.300 medewerkers in dienst, die bij meer dan 140 groepsmaatschappijen in ruim 30 landen werkzaam zijn. De omzet over 2013 bedroeg EUR 2,04 miljard, het beste jaar sinds de oprichting van Aalberts Industries. Aalberts Industries staat bekend om haar autonome winstgevende groei en selectieve acquisities van aanvullende bedrijven die binnen de strategie en de groep passen. Diversificatie, een stabiele winstgroei per aandeel en solide balansverhoudingen staan centraal.

Organisatiestructuur Aalberts Industries


De holding telt slechts dertien medewerkers, waaronder de President & CEO, de CFO en COO (Raad van Bestuur). Vanuit de holding worden de groepsdirecteuren en hun financiële afdeling aangestuurd. De groepsdirecteuren zijn verantwoordelijk voor één of meer ondernemingen en houden kantoor op één van de locaties. De ondernemingen in de groepen hebben eigen managementteams met ook weer eigen verantwoordelijkheden.

De Raad van Commissarissen dient het belang van de onderneming als geheel en richt zich daarnaast kritisch ten opzichte van elkaar en raad van bestuur van Aalberts Industries. De commissaris verricht zijn functie als onafhankelijk persoon en niet als vertegenwoordiger van een achterban.

De Raad van Commissarissen dient als geheel de volgende functies te vervullen:

   1. Toezicht functioneren raad van bestuur
   2. Beoordeling van de strategie, beleid, risico's, corporate governance structuur, organisatiestructuur, sociale beleid en risicobeheersings- en controlesystemen.

De Raad van Commissarissen van Aalberts Industries bestaat uit tenminste drie leden. De Raad van Commissarissen dient zodanig te zijn samengesteld dat de Raad van Commissarissen als geheel ruimschoots over al die kennis en ervaring beschikt, die het de Raad van Commissarissen als orgaan van de onderneming mogelijk maakt haar adviserende en controlerende taken adequaat uit te voeren. Aalberts Industries N.V. acht het niet noodzakelijk dat bepaalde leden van de Raad van Commissarissen over specifieke deskundigheden beschikken en hen op grond daarvan specifieke verantwoordelijkheden te laten dragen.


Aalberts Industries promoveert per 23 maart 2015 van de MidKap naar de AEX.

Interviews Aalberts Industries N.V.

Wim Pelsma: 'We stoppen niet bij drie miljard'

Wim Pelsma: 'We stoppen niet bij drie miljard'

Wim Pelsma, opvolger van de haast iconische Jan Aalberts, praat niet graag over de ‘poppetjes’ – maar des te meer over de focus van Aalberts Industries op operational excellence.

 

facebook