Aalberts N.V.

Hier vindt u informatie over Aalberts N.V. en zijn functionarissen.

  • Beurscode: AALB (Midcap)
  • Hoofdkantoor Aalberts N.V.: Stadsplateau 18, 3521 AZ Utrecht
  • In 1975 richt Jan Aalberts Mifa op, in 1981 wordt de holding opgericht
  • Sinds 1987 is Aalberts N.V. aan de Amsterdamse beurs genoteerd

Over Aalberts

Aalberts ontwikkelt kritische technologieën voor toonaangevende industrieën en het dagelijks leven. De onderneming bestaat uit vier businesses: installation technology, material technology, climate technology en industrial technology.

- Installation technology ontwikkelt, ontwerpt en produceert leidingsystemen voor de distributie en regulering van water- of gasstromen in verwarmings-, koelings-, water-, gas- en sprinklerinstallaties in residentiële, commerciële en industriële gebouwen en industriële toepassingen.
 
- Material technology biedt een combinatie van geavanceerde warmte- en oppervlaktebehandelingstechnologie, waarbij gebruik wordt gemaakt van een wereldwijd netwerk van servicelocaties met hoogwaardige lokale kennis voor klanten die actief zijn in algemene industrieën, de automobielindustrie, ruimtevaartindustrie en energieproductie.

-  Climate technology ontwikkelt, produceert en reguleert de waterstromingen in systemen voor verwarming en koeling in residentiële en commerciële gebouwen om de energie-efficiëntie van het systeem te verbeteren.

- Industrial technology ontwikkelt, ontwerpt en produceert producten en systemen voor het controleren en regelen van vloeistoffen onder zware en kritieke omstandigheden voor specifieke nichetoepassingen in stadverwarming en gas, algemene industrieën en de automobielindustrie, ook ontwikkelt, ontwerpt en fabriceert het op maat gemaakte geïntegreerde modules en oplossingen voor wereldwijd actieve OEM-klanten in de semiconductormarkt en wetenschap, algemene industrieën en drankindustrie.


Organisatiestructuur Aalberts

De raad van commissarissen dient het belang van de onderneming als geheel en richt zich daarnaast kritisch ten opzichte van elkaar en raad van bestuur van Aalberts. De commissaris verricht zijn functie als onafhankelijk persoon en niet als vertegenwoordiger van een achterban.

De raad van commissarissen dient als geheel de volgende functies te vervullen:

   1. Toezicht functioneren raad van bestuur
   2. Beoordeling van de strategie, beleid, risico's, corporate governance structuur, organisatiestructuur, sociale beleid en risicobeheersings- en controlesystemen.

De raad van commissarissen van Aalberts bestaat uit tenminste drie leden. De raad van commissarissen dient zodanig te zijn samengesteld dat de raad van commissarissen als geheel ruimschoots over al die kennis en ervaring beschikt, die het als orgaan van de onderneming mogelijk maakt haar adviserende en controlerende taken adequaat uit te voeren. Aalberts heeft een auditcommissie en een remuneratie, selectie en benoemingscommissie. 

 

Over Aalberts

Aalberts ontwikkelt kritische technologieën voor toonaangevende industrieën en het dagelijks leven. De onderneming bestaat uit vier businesses: installation technology, material technology, climate technology en industrial technology.

- Installation technology ontwikkelt, ontwerpt en produceert leidingsystemen voor de distributie en regulering van water- of gasstromen in verwarmings-, koelings-, water-, gas- en sprinklerinstallaties in residentiële, commerciële en industriële gebouwen en industriële toepassingen.
 
- Material technology biedt een combinatie van geavanceerde warmte- en oppervlaktebehandelingstechnologie, waarbij gebruik wordt gemaakt van een wereldwijd netwerk van servicelocaties met hoogwaardige lokale kennis voor klanten die actief zijn in algemene industrieën, de automobielindustrie, ruimtevaartindustrie en energieproductie.

-  Climate technology ontwikkelt, produceert en reguleert de waterstromingen in systemen voor verwarming en koeling in residentiële en commerciële gebouwen om de energie-efficiëntie van het systeem te verbeteren.

- Industrial technology ontwikkelt, ontwerpt en produceert producten en systemen voor het controleren en regelen van vloeistoffen onder zware en kritieke omstandigheden voor specifieke nichetoepassingen in stadverwarming en gas, algemene industrieën en de automobielindustrie, ook ontwikkelt, ontwerpt en fabriceert het op maat gemaakte geïntegreerde modules en oplossingen voor wereldwijd actieve OEM-klanten in de semiconductormarkt en wetenschap, algemene industrieën en drankindustrie.


Organisatiestructuur Aalberts

De raad van commissarissen dient het belang van de onderneming als geheel en richt zich daarnaast kritisch ten opzichte van elkaar en raad van bestuur van Aalberts. De commissaris verricht zijn functie als onafhankelijk persoon en niet als vertegenwoordiger van een achterban.

De raad van commissarissen dient als geheel de volgende functies te vervullen:

   1. Toezicht functioneren raad van bestuur
   2. Beoordeling van de strategie, beleid, risico's, corporate governance structuur, organisatiestructuur, sociale beleid en risicobeheersings- en controlesystemen.

De raad van commissarissen van Aalberts bestaat uit tenminste drie leden. De raad van commissarissen dient zodanig te zijn samengesteld dat de raad van commissarissen als geheel ruimschoots over al die kennis en ervaring beschikt, die het als orgaan van de onderneming mogelijk maakt haar adviserende en controlerende taken adequaat uit te voeren. Aalberts heeft een auditcommissie en een remuneratie, selectie en benoemingscommissie. 

 

Bestuurders Aalberts in het nieuws

facebook